Komunikacja i praca zespołowa w projekcie – warsztaty doskonalące

cena netto: 1.300 zł /os
 • 27 - 28 sierpnia 2020 Warszawa
brak informacji o miejscu zapisz się
 • 19 - 20 listopada 2020 Poznań
brak informacji o miejscu zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf
Ocena szkolenia (w skali do 5)
4,88
Ekspert prowadzący

Ekspert Zarządzanie Projektami

IPMA D i C; MS Project 2016

Opis i cel szkolenia

Cele warsztatu to usprawnienie procesów komunikacyjnych w przebiegu pracy projektowej, uświadomienie sobie własnych niedostatków komunikacyjnych, ich wyeliminowanie i rozwój umiejętności komunikacyjnych niezbędnych dla sukcesu w projekcie takich jak, efektywna dyskusja w grupie, dawanie i przyjmowanie informacji zwrotnej (zwłaszcza szefom), aktywne słuchanie, zachowania empatyczne w praktyce, tworzenie skutecznych komunikatów z dbałością o ich zrozumienie i zapamiętanie, częste przyczyny konfliktów i sposoby ich rozwiązywania, a w efekcie poprawę współpracy i efektywności działań zespołu projektowego.

Warsztat przeznaczony jest dla kierowników projektów i kandydatów na to stanowisko oraz osób pracujących w zespołach projektowych

Korzyści dla uczestników

 • Powtórzenie i ujednolicenie zasad zarządzania projektami ze wskazaniem najważniejszych „węzłów” komunikacyjnych i procesów
 • Poznanie własnych skłonności i niedostatków komunikacyjnych i poprawa sytuacji
 • Przyswojenie ważnych umiejętności komunikacyjnych i ich zastosowań w codziennej pracy projektowej
 • Umiejętność radzenia sobie z różnymi rodzajami konfliktów
 • Poprawa relacji i skuteczności działania w zespole projektowym
 • Wzrost zaufania w zespole
 • Zwiększenie szansy na sukces projektu

Metody szkolenia

lecturette, ćwiczenia indywidualne i w zespołach, praca z kamerą, dyskusja, wizualizacja: slajdy plus ilustracja filmowa

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

Schemat procesu komunikacyjnego, wizualizacja i omówienie.
Powtórzenie podstaw projektowych pod kątem komunikacji.

Cykl życia projektu i charakterystyka jego faz, struktura osobowa i powiązania komunikacyjne w jej obszarze, matryca interesariuszy, zasady planowania komunikacji w projekcie, najważniejsze kanały komunikacyjne: wady i zalety, warunki pracy projektowej i ich wpływ na specyfikę komunikacji

Budujemy inaczej – ćwiczenie w zespołach, które rywalizując realizują własne projekty – analiza komunikacji i współpracy
Nasz styl komunikacji – ćwiczenie Lustro – uczestnicy przyjrzą się własnym nawykom i niedostatkom komunikacyjnym, wspólnie wyciągniemy wnioski

1. Skuteczny komunikat

 • cechy
 • zasady tworzenia
 • poprawiamy komunikaty

Ćwiczenie: “4 komunikaty”

2. Tworzenie skutecznych komunikatów

 • zasady i praktyka

3. Informacja zwrotna

 • zasady
 • jej znaczenie dla powodzenia projektu i rozwoju firmy
 • postrzeganie informacji zwrotnej w naszych realiach kulturowych

Ćwiczenie: “Pilot”

4. Spotkania w projekcie – niezastąpiony rodzaj komunikacji

 • rodzaje
 • zasady prowadzenia
 • cele

Ćwiczenie: “spotkanie rozpoczynające (Kick-off)”

5. Komunikacja w zespole projektowym

 • dyskusja z elementami negocjowania + informacja zwrotna,
 • wypracowanie wspólnego stanowiska w grupie,
 • perswazja,
 • argumentacja,
 • wywieranie wpływu

Ćwiczenie: “most zwodzony” – dyskusja i komentarz trenera, wnioski praktyczne

6. Zapamiętywanie

 • jak nadawca może ułatwić odbiorcy komunikatu jego zapamiętanie

Ćwiczenie:  “Test pamięci”

7. Burza mózgów

 • zastosowanie tej formy komunikacji w projektach,
 • zasady i etapy,
 • ilustracja filmowa (reportaż z pracy najbardziej innowacyjnej firmy projektowej w Dolinie Krzemowej) i dyskusja,

Ćwiczenie: „wprowadzenie do burzy mózgów”

Dzień 2

1. Trudne sytuacje komunikacyjne

 • analiza naszych zachowań
 • rola zaufania w rozwiązywaniu trudnych problemów

Ćwiczenie: “przeciek” – jak poradzimy sobie w takiej sytuacji?

2. Bariery w komunikacji

 • werbalne i niewerbalne
 • jak ja pokonywać

3. Rozumienie komunikatu

Ćwiczenie: “dyktator”

4. Aktywne słuchanie

 • rodzaje i znaczenie

Ćwiczenie: „opowieść wakacyjna” – Ilustracja filmowa: dyskusja, wnioski

5. Empatia

 • praktyczne aspekty w codziennej pracy projektowej

Ćwiczenie: “Graffiti”

6. Osobowość, a styl komunikacji

 • typologia zachowań wg Maccoby’ego,
 • mankamenty i zalety komunikacyjne,
 • jak się dostosować do innych,
 • jakie zadania im przydzielić,
 • jak przekonać i zdobyć zaufanie,
 • osobowość a konflikty – ilustracja filmowa

7. Konflikty w projekcie

 • rodzaje konfliktów,
 • najczęstsze przyczyny konfliktów,
 • rola komunikacji,
 • rozwiązywanie konfliktów,

8. Asertywność

 • zastosowanie w projektach i jej przydatność w naszych realiach kulturowych,
 • critical incidents i scenki

9. Podsumowanie – sesja pytań i odpowiedzi

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1300 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia
 • 27 - 28 sierpnia 2020 Warszawa
brak informacji o miejscu zapisz się
 • 19 - 20 listopada 2020 Poznań
brak informacji o miejscu zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf

Kontakt

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

Justyna Świętochowska

Starszy spec. ds. szkoleń

Michał Zalewski

Starszy spec. ds. szkoleń

zobacz więcej

OneStepUp Sp. z o. o.

Biuro: Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem