Szkolenia dofinansowane

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2024

Został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz ich pracowników. O dotację mogą wnioskować wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa, o ile zatrudniają przynajmniej jedną osobę na umowę o pracę).

Wysokość dofinansowania wynosi:
– 80% dla firm małych, średnich i dużych

– 100% dla mikroprzedsiębiorstw.

Limity kwotowe dostępne dla przedsiębiorców w zależności od ich wielkości określają w regulaminach konkursów poszczególne Powiatowe Urzędy Pracy. Maksymalny poziom dofinansowania dla jednego pracownika wynosi maksymalnie 16 971,90 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia w 2022 roku).

Poznaj naszą ofertę

Zobacz Barometr zawodów deficytowych

Zasady wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W 2024 roku pracodawcy będą mogli otrzymać dofinansowanie w ramach 8 priorytetów KFS na wsparcie kształcenia ustawicznego:

 

PRIORYTET wsparcie kształcenia ustawicznego:

1. w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
2. w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
3. osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
4. w zakresie umiejętności cyfrowych.
5. osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
6. osób po 45 roku życia.
7. skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
8. w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

Szkolenia dofinansowane KFS One Step Up

Szkolenia dofinansowane KFS One Step Up

Dlaczego Klienci wybrali One Step Up?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie przy składaniu i realizacji wniosków z KFS.
 • Wspólnie z Klientem analizujemy potrzeby i dobieramy szkolenia pod potrzeby konkretnych pracowników przy uwzględnieniu priorytetów przyznawania środków na dany rok.
 • Pomagamy w dopełnieniu formalności przy złożeniu wniosku.
 • Posiadamy niezbędne dokumenty uznawane przez Urzędy Pracy – Certyfikat Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.
 • Po szkoleniach wystawimy certyfikaty honorowane przez Powiatowe Urzędy Pracy.

 

Szkolenia dofinansowane KFS One Step Up

Szkolenia dofinansowane KFS One Step Up

Jak złożyć wniosek? w kilku krokach…

1. Wybieramy szkolenia zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami Klienta.
2. W momencie uruchomienia dotacji w danym powiecie, pomagamy Klientowi przy wypełnieniu wniosku.
3. Klient składa wniosek (osobiście, w formie elektronicznej z certyfikowanym podpisem elektronicznym, bądź poprzez ePUAP) i czeka na decyzję.
4. Pozytywne rozpatrzenie – Klient podpisuje umowę z PUP.
5. Realizacja szkoleń zgodnie z zawartym we wniosku harmonogramem.
6. Rozliczenie dotacji z PUP (na podstawie kopii certyfikatów szkoleniowych i faktury za wykonaną usługę).

 

Zapytaj również naszych konsultantów o kursy i szkolenia z zakresu:

(wymienione kursy realizowane są na terenie województwa mazowieckiego)

 • Spawania
 • Wózki widłowe
 • Maszyny robót ziemnych (koparki, ładowarki, spycharki…)
 • Maszyny robót drogowych
 • Urządzenia dźwigowe
 • Kursy kierowców zawodowych (ADR)
 • Księgowość, rachunkowość i finanse

 

Poznaj naszą ofertę

Zobacz Barometr zawodów deficytowych

 

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00