Szkolenie: Obrona przed manipulacją i presją ze strony pracowników – warsztaty dla menadżerów

cena netto: 1.600 zł /os
 • 26 - 27 sierpnia 2024 Warszawa
Szawa Conference | OXYGEN PARK zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: file

Opis i cel szkolenia

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, gdzie coraz częściej spotykamy się z pracownikami mającymi negatywne podejście, niskim zaangażowaniem oraz dążeniem do manipulacji. Nasze szkolenie stawia sobie za cel wyposażenie kadr kierowniczych w narzędzia i strategie pozwalające przeciwdziałać tym wyzwaniom. Przełamując schematy myślenia, pomagamy menedżerom przejąć kontrolę nad sytuacją, budować zmotywowane zespoły i skutecznie realizować cele biznesowe.

Korzyści

Korzyści dla uczestników:

1. Doskonalenie umiejętności skutecznej komunikacji: Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności wyrażania swoich oczekiwań, stosowania asertywności w trudnych sytuacjach oraz zadawania odpowiednich pytań. Dzięki temu będą pewniejsi i skuteczniejsi w komunikacji ze swoimi podwładnymi, którzy próbują nim i manipulować, co poprawi jakość ich relacji zawodowych.

2. Opanowanie technik rozpoznawania i przeciwdziałania Manipulacji: Uczestnicy nauczą się rozpoznawać subtelne sygnały manipulacji oraz skutecznie reagować na próby manipulacji ze strony podwładnych. Zdobędą umiejętność identyfikacji manipulacyjnych technik oraz skutecznego przeciwdziałania im, co pozwoli na utrzymanie kontroli nad sytuacją.

3. Wzrost umiejętności budowania lojalności i motywacji w zespole: Uczestnicy nauczą się skutecznych technik motywowania zespołu oraz budowania lojalności wśród pracowników. Dzięki lepszemu zrozumieniu potrzeb podwładnych będą w stanie tworzyć bardziej motywujące środowisko pracy, co przekłada się na wydajność zespołu.

4. Samodoskonalenie i budowanie pewności siebie: Uczestnicy będą mieli szansę nad pracą nad swoim rozwojem osobistym, zyskując pewność siebie w trudnych sytuacjach. Poprzez praktyczne ćwiczenia z asertywności, empatii i zarządzania stresem, uczestnicy rozwiną swoje umiejętności interpersonalne, co pozwoli na skuteczniejsze zarządzanie zespołem.

Korzyści dla firmy:

1. Zwiększenie efektywności kierownictwa:
– Doskonalenie umiejętności komunikacji i radzenia sobie z manipulacją przekłada się na efektywność liderów.
– Kierownictwo, będąc bardziej asertywne i skuteczne, może prowadzić zespoły w sposób bardziej efektywny, przekładając się na osiągane wyniki.

2. Redukcja konfliktów i zwiększenie produktywności:
– Lepsze umiejętności komunikacyjne i umiejętność rozpoznawania manipulacji przyczyniają się do redukcji konfliktów w zespole.
– Wpływa to na spokojniejsze i bardziej produktywne środowisko pracy, co z kolei przekłada się na wzrost efektywności i produktywności firmy.

3. Zbudowanie pozytywnego klimatu organizacyjnego:
– Doskonalenie umiejętności budowania motywacji i lojalności w zespole przekłada się na zbudowanie pozytywnego klimatu organizacyjnego.
– Pracownicy, czując się zrozumiani i docenieni, są bardziej zaangażowani w pracę, co przekłada się na pozytywne relacje w firmie.

4. Poprawa wizerunku firmy jako pracodawcy:
– Firma, która inwestuje w rozwój swojego kierownictwa, przyciąga i zatrzymuje utalentowanych pracowników.
– Poprawa jakości zarządzania i atmosfery pracy przekłada się na pozytywny wizerunek firmy jako atrakcyjnego pracodawcy na rynku pracy.

Metody szkolenia

Interaktywne metody szkoleniowe:

1. Sesje ról i symulacje:
– Uczestnicy uczą się poprzez odgrywanie różnych scenariuszy z życia zawodowego,
– To pozwala im zastosować nowe umiejętności w bezpiecznym środowisku i wyciągać wnioski z własnych doświadczeń.

2. Analiza studium przypadku:
– Przeprowadzane są analizy rzeczywistych przypadków z firm, które pokazują różne techniki manipulacji i jakie były skuteczne strategie przeciwdziałania im.
– Możliwość podzielenia się własnym doświadczeniem i pomysłami

3. Ćwiczenia asertywności i zarządzania stresem:
Uczestnicy uczą się technik asertywności i radzenia sobie ze stresem w praktyczny sposób, poprzez ćwiczenia, które pozwalają im na bezpośrednie stosowanie tych umiejętności w pracy z podwładnymi nastawionymi roszczeniowo i manipulacyjnie.
– Lista praktycznych 30 technik pracy nad stresem

4. Sesje grupowe i indywidualne:
Kombinacja sesji grupowych i indywidualnych pozwala uczestnikom na wymianę doświadczeń i skupienie się na własnych wyzwaniach,
– To sprzyja bardziej personalizowanemu podejściu do rozwoju umiejętności.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

Zidentyfikuj, zrozum, pokonaj manipulację i brak motywacji.

1. Poznajmy się
 • Dlaczego tutaj jesteś – to wynik perswazji czy manipulacji?
 • Czego oczekujesz?
 • Po co Ci potrzebne to szkolenie?
 • Cele i zasady realizacji warsztatów – umowa jako podstawa do obrony przed manipulacją
2. Rozpoznawanie manipulacji:
 • Doświadczenie „Rewolwerowca” – podstawy skutecznego wpływu
 • Zidentyfikuj różne techniki manipulacyjne stosowane przez podwładnych.
 • Analiza przypadków rzeczywistych: Studium przypadku z branży, pokazujące manipulacyjne scenariusze.

Ćwiczenia praktyczne: Symulacje sytuacji manipulacyjnych w zespołach, identyfikacja kluczowych sygnałów.

3. Asertywność i skuteczna komunikacja:
 • Co głównie decyduje o tym czy pracownik jest dla nas „Trudny”?
 • Doświadczenie z lewitującym długopisem – wnioski do dalszej pracy z podwładnymi
 • Techniki asertywności w praktyce: Jak wyrażać stanowcze wymagania bez naruszania relacji.
 • Zastosowanie aktywnego słuchania: Skuteczne słuchanie potrzeb i obaw podwładnych.

Ćwiczenia interpersonalne: Rola gry, gdzie uczestnicy odgrywają różne scenariusze zastosowania asertywności w praktyce.

4. Zarządzanie konfliktami i motywacją:
 • Techniki zarządzania konfliktami: Skuteczne rozwiązywanie konfliktów w zespole.
 • Motywowanie zespołu: Wykorzystanie teorii motywacji do budowania zaangażowania pracowników.
 • Studium przypadku: Firma, która skutecznie zarządzała konfliktami i odzyskała motywację zespołu.
5. Zarządzanie emocjami i samoregulacja, czyli… nasza inteligencja emocjonalna jako tarcza szefa przed manipulacją:
 • Rozpoznawanie własnych emocji: Uczestnicy uczą się świadomej analizy swoich reakcji emocjonalnych.
 • Skuteczne techniki relaksacyjne: Opanowanie technik radzenia sobie ze stresem.

Ćwiczenia mindfulness: Uczestnicy uczą się technik świadomej obecności, które pomagają w zarządzaniu emocjami.

6. Rola Autorytetu w zarządzaniu manipulacją:
 • Budowanie autorytetu: Jak zbudować i utrzymać pozytywny autorytet wśród podwładnych.
 • Autorytet przełożonego a siła manipulacji i szantażu ze strony podwładnych
 • Doświadczenie Milgrama – czyli jak szybko podnieść swój autorytet?
 • Trzy źródła autorytetu szefa – jak świadomie z nich korzystać

Ćwiczenia zbudowane na scenariuszach: Rola gry, gdzie uczestnicy odtwarzają sytuacje, w których autorytet jest podważany.

7. Budowanie zespołu odpornego na manipulację:

Tworzenie zespołu opartego na wzajemnym zaufaniu: Budowanie relacji i zaufania wewnątrz zespołu – ćwiczenie: Czy jesteśmy prawdziwym zespołem?
Praktyczne ćwiczenia grupowe: Wspólne wykonywanie zadań, które wymagają współpracy i wzajemnego wsparcia – „Najwyższa konstrukcja”

Dzień 2

Praktyczne narzędzia do pokonywania manipulacji – Najtrudniejsze sytuacje w pracy z roszczeniowymi podwładnymi – przeżyjmy to razem!

 

Analiza przypadków i rozwiązywanie problemów: Szkolenie w rozwiązywaniu problemów: Grupowe sesje, podczas których uczestnicy opracowują strategie przeciwdziałania manipulacji w realnych przypadkach z ich miejsc pracy. Pracujemy na manualach z możliwością ich rozbudowy i dopasowania do konkretnych sytuacji w miejscu pracy.

1. Opór i podważanie autorytetu szefa,

Ćwiczenie: „Pojedynek na kciuki”

 • „Hamulec agresji” – metody egzekwowania poprawnego komunikowania się z przełożonym
 • „Feedback” – informacja zwrotna w czterech krokach
 • „Rozmowa dyscyplinująca” – w wersji miękkiej i twardej
 • „Stawka mnie blokuje!” – metoda szybkiego przejścia z obiekcji finansowych na zakres obowiązków podwładnego
 • „Tarcza szefa” – metoda skutecznej obrony w sytuacji podważania autorytetu przełożonego
2. Egzekwowanie jakości i tempa pracy

Ćwiczenie: „Wspólny rysunek – nasz domek i drzewko”

3. „Neutralny kontroler” – metoda nieinwazyjnej, ale skutecznej kontroli realizacji zadań
4. „Akcelerator tempa pracy” – metoda wpływu na pracownika, który opóźnia czas realizacji zadania
 • „Eliminator niedasiejstwa” – metoda rozmowy z pracownikiem stosującym komunikaty reaktywne
 • „Dyscyplinator czasu przerw” – metoda szybkiego egzekwowania punktualności (wyjścia na przerwy, papierosy, telefony…)
 • „Notatka służbowa” – prosta i skuteczna metoda egzekwowania jakości i dyscypliny pracy
5. Lęk, strach, obawa przed zmianą

Ćwiczenie: „Otwórz moją dłoń”

 • „Uprzedzanie obiekcji” – metody obniżania oporu przed zmianą
 • „Pochłaniacz lęku przed zmianą” – metoda pracy z podwładnymi, którzy negują zmianę – znowu coś wymyślili!
 • „Zatańczysz ze mną?” – metoda przyjmowania obiekcji, łączenie komunikatów asertywnych z empatycznymi + oddanie pytania
 • „Dlaczego Ja?” – metoda pokonywania oporu przyjmowania zadań
6. Postaw granicę i pokonaj manipulację

Ćwiczenie: „Kto wejdzie do bunkra?”

 • „Zdarta płyta” – metoda asertywnego egzekwowania zadań
 • „Częściowa zgoda we mgle” – nieinwazyjna metoda rozładowania negatywnych emocji podwładnego
 • „Stawianie granic” – czyli metoda do trzech razy sztuka – jak egzekwować realizację zadań
 • „Lustrzane odbicie” – empatyczna metoda obniżania negatywnych emocji w pracy z podwładnymi
 • „Antystraszak” – metoda obrony przed szantażem typu: I co mi zrobisz? Idę do konkurencji! (na L4)
7. Podsumowanie i wnioski do dalszej pracy
 • Nad czym i w jaki sposób dalej pracować
 • Jak korzystać z manuali
 • Jak włączyć do pomocy bezpośrednich przełożonych
 • Ocena szkolenia

Wartość inwestycji

Cena udziału w szkoleniu Obrona przed manipulacją wynosi 1.600 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat ukończenia kursu, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiady.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia
 • 26 - 27 sierpnia 2024 Warszawa
Szawa Conference | OXYGEN PARK zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: file

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00