Szkolenie: Zarządzanie zmianą w organizacji – menadżer w świecie VUCA

cena netto: 1.600 zł /os
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: file
Ocena szkolenia (w skali do 5)
4,85
Ekspert prowadzący

Lidia Borkowska

HR/ Zarządzanie zmianą / Kierowanie zespołem

Praktyk biznesu z ponad 20 letnim doświadczeniem w branży telekomunikacyjnej, produkcyjnej, IT  i finansowej, które zdobywała jako Kierownik Działu Szkoleń, HR Business Partner i Kierownik Personalny w takich firmach jak: PTK Centertel (Operator sieci Orange), Polska Telefonia Cyfrowa (Operator sieci T-Mobile) i Lotte Wedel. Jako Head of HR w ProService Finteco odpowiadała także za wspierała […]

Opis i cel szkolenia

VUCA jest akronimem po raz pierwszy zastosowanym w 1987 roku w odniesieniu do teorii przywództwa Warrena Bennisa i Burta Nanusa w celu opisania lub refleksji nad zmiennością (Volatility), niepewnością (Uncertainty), złożonością (Complexity) i niejednoznacznością (Ambiguity) ogólnych warunków i sytuacji. (źródło: wikipedia).

Celem szkolenia Zarządzanie zmianą jest:

Zzdobycie umiejętności skutecznej identyfikacji i interpretacji czynników ryzyka dla Firmy i Pracowników w świecie zmieniającej się rzeczywistości, sprawnej adaptacji i reagowania na wymogi zmiennego otoczenia biznesowego, a także umiejętności proponowania skutecznych działań służących wykorzystaniu dynamiki zmiany.   

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim:

 • Menedżerom zarządzającym Zespołami,
 • Scrum Masterom,
 • Kierownikom Projektów,
 • Product Ownerom,
 • Agentom Zmian,

a także wszystkim, którzy chcieliby poznać i pełniej zrozumieć świat VUCA i poznać sposoby efektywnego działania w zmieniającym się otoczeniu.   

leadership

Korzyści dla uczestników

 • rozwój kompetencji menedżerskich w obszarze zarządzania zmianą, zarządzania konfliktem, przywództwa, odwagi menedżerskiej, orientacji na wynik oraz skutecznej komunikacji,
 • umiejętność sprawnego przeprowadzania zmian oraz tworzenia nowych rozwiązań,
 • wzrost elastyczności i otwartości na zmianę,
 • warsztatowa i interaktywna forma prowadzenia szkolenia,
 • indywidualne konsultacje z Trenerem po zakończeniu szkolenia bez limitu czasu.

Metody szkolenia

 • ćwiczenia indywidualne
 • praca w parach i małych grupach
 • ćwiczenia zespołowe
 • dyskusja
 • analiza przypadków
 • mini-wykłady interaktywne
 • wymiana doświadczeń i pomysłów

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1-2

1. Składowe świata VUCA i VUCA Prime
 • Od Volatility do Vision:
  • Koncentracja na celu,
  • Sposoby docierania do celu.
 • 0d Uncertainty do Understanding:
  • Powiązanie celów firmowych z zadaniami Zespołów i Pracowników,
  • Rozumienie sensu pracy.
 • Od Complexity do Clarity:
  • Empowerment i decyzyjność Pracowników,
  • Współodpowiedzialność, współdziałanie.
 • 0d Ambiguity do Agility:
  • bieżące modyfikacje,
  • Efektywność szybkich rozwiązań.
 •  Szybkie zwycięstwa,
 • Kudosy i świętowanie sukcesów.
2. Ujęcie i modele zmiany
 • Krzywa zmiany,
 • Model zmiany Kurta Lewina,
 • 4 pokoje zmiany Claes Janssen,
 • Siły hamujące i wspierające zmianę,
 • Reakcje Pracowników w zmianie,
 • Diagnoza Zespołu i Pracownika w zmianie,
 • Koncepcja Czarnych Łabędzi.
3. Emocje i komunikacja w procesie zmian
 • Emocje w poszczególnych etapach zmiany,
 • Zasady dobrej komunikacji w procesie zmiany,
 • Komunikacja formalna i nieformalna,
 • Słowa budujące i rujnujące w komunikacji zmiany.
4. Konflikt w zmianie
 • Koło konfliktu wg Christopher’a w. Moora,
 • Najczęstsze przyczyny konfliktu w zespole stacjonarnym, rozproszonym i wielopokoleniowym,
 • Pozytywne oblicze konfliktu,
 • Rozwiązania nastawione na współpracę.
5. Opór w zmianie
 • Identyfikacja źródeł oporu i blokad,
 • Radzenie sobie z własnym oporem:
  • Lęki,
  • Przekonania,
  • Złość,
  • Projekcje.
 • Radzenie sobie z oporem Zespołu i Pracowników:
  • Pionierzy,
  • Maruderzy,
  • Trendsetterzy Zmiany,
  • i maruderzy.
6. Przywództwo w świece VUCA
 • Kreowanie środowiska wspierającego zmianę,
 • 5 poziomów dojrzałości przywódczej wg Johna Maxwella,
 • Model zaufania ABCD:
  • Able,
  • Belivable,
  • Connected,
  • Dependable.
 • Model WRAP:
  • Widen Your Options,
  • Reality-Test Your Assumptions,
  • Attain Distance Befeore Deciding,
  • Prepare to Be Wrong.
 • Zwinny rozwój Pracowników:
  • Dzienny StandUp,
  • Retrospektywa,
  • Podejście ZoomIn i ZoomOut,
  • Start-Stop-Continue,
 • Empatyczny model komunikacji.

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1600 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: file

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00