Nasi Eksperci

Lidia Borkowska

HR/ Zarządzanie zmianą / Kierowanie zespołem

Zobacz pełny profil

Praktyk biznesu z ponad 20 letnim doświadczeniem w branży telekomunikacyjnej, produkcyjnej, IT  i finansowej, które zdobywała jako Kierownik Działu Szkoleń, HR Business Partner i Kierownik Personalny w takich firmach jak: PTK Centertel (Operator sieci Orange), Polska Telefonia Cyfrowa (Operator sieci T-Mobile) i Lotte Wedel. Jako Head of HR w ProService Finteco odpowiadała także za wspierała wdrożenia zmian w ramach procesów fuzji i przejęć (M&A).

Absolwentka andragogiki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Certyfikowany Konsultant DISC D3. Realizuje projekty doradczo-rozwojowe z zakresu zarządzaniem zmianą, budowania kultury organizacyjnej, tworzenia efektywnych struktur pracowniczych, kreowania strategii firmowych oraz strategii personalnych m.in. onboarding, systemy ocen pracowniczych, systemy motywacyjne, systemy szkoleń, model kompetencji, zarządzanie talentami, wycena stanowisk, model business partneringu, programy wellbeingowe, programy CSR i EB, offboarding.

Bożena Janowska_One Step Up

Bożena Janowska, MBA

Szkolenia menadżerskie / Symulacje i gry hybrydowe / Badanie potencjału

Zobacz pełny profil

Praktyk biznesu, coach ICC, konsultant zarządzania i HR, doradca zawodowy, psycholog, asesor AC/DC, menedżer z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym między innymi w pionie zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowej korporacji, jak również w działach edukacji i szkoleń dużych firm szkoleniowych, oraz podczas wieloletniego zarządzania własnymi firmami – handlową i szkoleniową. W branży szkoleniowo doradczej pracuje od 2001 roku.

Jako trener specjalizuje się w obszarach związanych z zarządzaniem, psychologią organizacji i rozwojem osobistym. Jako konsultant prowadzi projekty rozwojowo – doradcze dotyczące określania, budowania i wdrażania narzędzi strategii personalnych (HR), oraz strategii zarządzania w organizacji w podejściu systemowym.

W ramach warsztatów wykorzystuje innowacyjne symulacje i gry hybrydowe, które są zgodne z zasadą „learning by doing” dzięki czemu istotnie wpływają na maksymalizowanie efektów.

One Step Up_Michał Baryło

Michał Baryło

Zarządzanie stresem / Mindfulness / Wypalenie zawodowe

Zobacz pełny profil

Przez ponad 25 lat tworzył, wdrażał, kierował i realizował projekty szkoleniowe i doradcze w wielu czołowych firmach w Polsce. Przeprowadzając ponad 4000 szkoleń. Zajęcia prowadził między innymi dla przedsiębiorstw produkcyjnych i to zarówno w przemyśle lekkim i spożywczym, jak również w przemyśle ciężkim. Oprócz tego szkolił w branży telekomunikacyjnej, a także firmy logistyczne, banki, organizacje finansowe oraz przedsiębiorstwa energetyczne. Charakteryzuje go umiejętność zagłębiania się i rozumienia problematyki klienta w oparciu o zasoby uczestników oraz budowania wspólnie z nimi konstruktywnych rozwiązań. W tym zakresie posługuje się wiedzą i doświadczeniem z zakresu psychologii pracy zgodnie z wykształceniem oraz wieloletnim doświadczeniem menedżerskim i HR’owym w środowiskach korporacyjnych. Wymieniane doświadczenia znakomicie współgrają z oczekiwaniami klientów, które dotyczą bycia nie tylko mentorem, szkoleniowcem i doradcą, ale przede wszystkim partnerem w osiąganiu biznesowych celów.

 

Jacek Jarmuszczak

Zarządzanie logistyką, zakupami i dostawcami / Category management / Negocjacje zakupowe

Zobacz pełny profil

Doświadczony na międzynarodowych rynkach manager zakupów, logistyki, i strategii generowania oszczędności.

Karierę zawodową rozpoczynał w polskich firmach branży FMCG, dla których prowadził projekty optymalizacji kosztów i negocjacje z dostawcami. Później dla dobrze znanej marki i lidera w swoim sektorze firmy Philips jako Global Strategic Buyer oraz Regional Project Manager dla obszaru Azji, tworzył strategię optymalizacji kosztów, budował bazę dostawców, prowadził kluczowe projekty oszczędnościowe m.in. wdrażał lean supply chain w zakładach Europejskich i Azjatyckich.

Później jako kierownik działu zakupów elektronicznych w Carlsberg Group, zarządzał zespołem który przeprowadzał ok 600 przetargów rocznie dla wszystkich zakładów Grupy Carlsberg na całym świecie.

 

Marta Miechowicz

Sprzedaż / Obsługa Klienta / Zarządzanie czasem/ Komunikacja/ Autoprezentacja

Zobacz pełny profil

Absolwentka Wydziału Psychologii Społecznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, specjalizacja: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Rekrutacja i Selekcja Pracowników, Psychoedukacja – praca metodami aktywnymi, Trening i Warsztat Psychologiczny. Prowadziła badania nad zwiększeniem efektywności szkoleń wg badań Richarda Feldera i Barbary Soloman nad stylami uczenia się. Absolwentka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej „INTRA”, gdzie zdobyła dyplom trenerski.

Ponad piętnastoletnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz organizacji i prowadzeniu projektów szkoleniowych. W 2008 roku ukończyła Akademię Coachingu Biznesowego i kontynuowała naukę w rocznej Akademii Rozwoju Kompetencji Trenerskich…

Paweł Leśniczek

Supply Chain / S&OP / Planowanie produkcji

Zobacz pełny profil

W przemyśle od około 20 lat. Zajmował różnorodne stanowiska począwszy od tych związanych z Kontrolą Jakości i Produkcją, po szeroko pojęty Łańcuch Dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem Planowania Produkcji i Materiałów. Zwolennik pracy „jak najbliżej” z Produkcją. Autor wielu usprawnień z zakresu Planowania Produkcji i Materiałów.

Pomysłodawca / uczestnik kilkudziesięciu projektów związanych z transferami produkcji, wdrożeniami, planowaniem, gospodarką materiałową i magazynową, IT/systemami wspomagania produkcji. Doświadczenie zdobyte w wielu odmiennych branżach oraz znajomość różnych środowisk produkcyjnych, pozwala spojrzeć na proces planowania z bardzo szerokiej perspektywy. Ma to bezpośrednie przełożenie na praktyczną wiedzę, ukierunkowaną na jak najbardziej efektywne podejście do zadań stawianych planistom w otoczeniu produkcyjnym.

Igor Łęgowski - trener ekspert One Step Up Master Black Belt

Igor Łęgowski

Narzędzia jakościowe, Lean Six Sigma, Problem solving

Proaktywny trener Lean Six Sigma z tytułem Master Black Belt. Ukończył dwa kierunki na Politechnice Gdańskiej: robotykę na wydziale mechanicznym i europejski tytuł magistra inżyniera z inżynierii ekologicznej. Absolwent studiów MBA na Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu.
Pracując w ciągu ostatnich 14 lat w wielu międzynarodowych organizacjach zdobył dodatkową wiedzę i umiejętności z obszaru zarządzania projektami i poprawy procesów. Zawsze był odpowiedzialny i skupiony na optymalizacji procesów produkcyjnych i biznesowych.
Pracował 5 lat w branży elektronicznej w Philips Consumer Electronics na stanowisku inżyniera przemysłowego i lidera projektów. Optymalizował i usprawniał procesy ręcznego montażu, wdrażał elementy Lean- 5S i organizował zespoły poprawy jakości na produkcji – Mini Company. Organizował przepływy materiałów wdrażając JIT i optymalizował procesy przenosząc ich część do podwykonawców. Był trenerem wewnętrznym z narzędzi poprawy jakości i eliminowania głównych przyczyn problemów na produkcji.

Leszek Skórniewicz_One Step Up

Leszek Skórniewicz

Narzędzia jakościowe

Zobacz pełny profil

Ukończył studia z tytułem magistra inżyniera chemii ze specjalnością inżynieria chemiczna, na Politechnice Krakowskiej. W swojej karierze zawodowej miał okazję pracować na stanowiskach Mistrza zmiany, Technologa, Pełnomocnika Jakości, Dyrektora Produkcji m.in. w branży okiennej i automotive. Jego projekty wspierały także sektor publiczny, bankowy i telekom.

Posiada certyfikaty audytora wiodącego systemów zarządzania jakością ISO 9001, środowiskiem ISO 14001 i bezpieczeństwem informacji ISO 27001.

Konrad Gurbała

Lean Manufacturing / TPM / TWI

Zobacz pełny profil

Ukończył studia podyplomowe z zakresu ZZL. Studiował na uniwersytecie Paris–IX Dauphine we Francji oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Jego doświadczenia zawodowe związane jest z sektorem przemysłowym, głównie motoryzacyjnym.  Pracował m.in. dla Toyota i Valeo. Samodzielnie prowadził projekty związane ze znacznymi zmianami kultury organizacyjnej oraz wprowadzeniem narzędzi z zakresu japońskich metod zarządzania produkcją.

Jako prelegent występował m.in. na konferencjach poświeconych nowoczesnym metodom zarządzania produkcją, ze szczególnym naciskiem na operacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi na produkcji.

Łukasz Perlik - szkolenia One Step Up Prawo celne Intrastat Pochodzenie towarów

Łukasz Perlik

Prawo celne | Intrastat | Pochodzenie towarów

Zobacz pełny profil

Praktyk z ponad 8-letnim doświadczeniem zawodowym w zakupach, logistyce i obsłudze celnej. Absolwent Politechniki Krakowskiej na kierunku Transport, aktywny agent celny oraz ekspert świadczący doradztwo m. in. z zakresu zagadnień celnych, z wieloletnim doświadczeniem w środowisku międzynarodowego obrotu towarowego. Pasjonat i autor licznych wpisów publicystycznych, chcący swoją pasją zarażać i uświadamiać innych.

Honorata Kifner

Zarządzanie Stresem / Work-Life-Balance

Zobacz pełny profil

Trener umiejętności psychospołecznych, Coach, Konsultant.  Zdrowie w firmach to jej zawodowa misja. Pracuje z klientami, którzy chcą lepiej zadbać o siebie, zwiększyć swoją efektywność i tym samym lepiej radzić sobie ze stresem. Szkoli menedżerów, specjalistów i dyrektorów w dużych firmach, ale chętnie pracuje też z klientami indywidualnymi. Współpracuje z działami HR przy projektach związanych z rozwojem i zdrowiem pracowników.

Absolwentka Podyplomowych studiów Praktycznej Psychologii Motywacji, Akademii Zdrowia i Odporności  oraz podyplomowych studiów Psychosomatyka i Somatopsychologia.  Studiowała również na Uniwersytecie Concordia w Montrealu (kurs Human Resources Management). Kilkuletnie doświadczenie korporacyjne zdobyła w ING Banku Śląskim. Dyplomowany trener rozwoju osobistego oraz Coach. Licencjonowany trener Personal Efficiency Program®.

 

Joanna Cur

RODO, Prawo Pracy

Zobacz pełny profil


Praktyk biznesu z 20-letnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach. Prawnik z wykształcenia. Specjalista prawa pracy oraz zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. Posiada uprawnienia Inspektora Ochrony Danych. Ma doświadczenie w tworzeniu, aktualizacji i implementacji dokumentacji pracowniczej do wymogów przepisów kodeksu pracy oraz RODO.
Doświadczony rekruter i trener w branży telekom, pharma oraz FMCG. Realizowała projekty rekrutacyjne na stanowiska specjalistyczne, managerskie oraz sprzedażowe.

mgr inż. Damian Szczepaniak, EMBA, SSBB

Produkcja / Lean / SMED / 5S / VSM

Zobacz pełny profil


Certyfikowany audytor wewnętrzny i konsultant biznesowy. W procesie doradczym wykorzystuje szeroki wachlarz metod w szczególności:  Lean  6S, TPM, SMED,  Kanban, VSM, SPC, MSA, QFD, FMEA, APQP, PPAP, VDA, TWI. Kanban, Mizumashi, Makigami, Poka-Yoke, OPL, Balansowanie procesów, normowanie czasów pracy metodą MTM – Methods Time Measurement.

Pełen pozytywnej energii, pasji i determinacji, którą potrafi zarazić uczestników. Jest odpowiedzialny za przeszkolenie kadr, wdrożenia i projekty z zakresu produktywności w takich firmach jak: Coca-Cola, Auchan, Sharp, Basf, NGK i wiele innych. W swojej karierze trenerskiej przeszkolił ponad 8,5 tys osób z ponad 130 firm.

Katarzyna Krupa

Ekspert ds. wizerunku i etykiety

Zobacz pełny profil

Ukończyła Dyplomację na Kierunku Stosunki Międzynarodowe w Collegium Civitas w Warszawie. Pracowała w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Jest ekspertem w zakresie etykiety i wizerunku w biznesie. Wiedzę przekazuje z humorem i klasą podczas szkoleń dla firm i osób prywatnych. Prowadzi liczne imprezy i eventy, zarówno polsko, jak i anglojęzyczne. Jest prezenterką telewizyjną, reporterką, a także tancerką i wielokrotna finalistka turniejów tańca towarzyskiego na całym świecie. Przez wiele lat związana była ze stacją TVN. Uczestniczyła w 5 edycjach kultowego Tańca z Gwiazdami. Prowadziła wywiady, reportaże i liczne zapowiedzi na żywo dla Dzień Dobry TVN oraz Telewizji WP.

Grażyna Żarlicka

Auditor ISO

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001/ISO 45001, Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK) jako konsultant oraz auditor wewnętrzny i zewnętrzny jednostek certyfikujących.
Od wielu lat nadzoruje i doskonali system zarządzania ISO 9001, ISO 22000 i ISO 27001 w firmie logistycznej, pełniąc funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania.
Prowadzi liczne szkolenia otwarte oraz zamknięte. Realizowała szkolenia i wykłady dla jednostek samorządu terytorialnego, firm produkcyjnych, handlowych i usługowych w tym w ramach współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Jakości Zarządzania POLISOLAB, Klubem POLSKIE FORUM ISO 9000, Centrum Edukacji Grupy ORLEN, a także dla studentów na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Politechniki Warszawskiej na Wydziale Mechatroniki w Instytucie Metrologii i Inżynierii Biomedycznej.

Damian Puchniarz

MS PowerPoint / Autoprezentacja

Absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości. Ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe zdobywał pracując na wszystkich szczeblach struktury sprzedażowej w polskich firmach korporacyjnych. Kilkuletnie doświadczenie w dziale szkoleń Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Specjalizuje się w szkoleniach związanych z wspieraniem działów sprzedaży w zakresie kreacji skutecznych rozwiązań sprzedażowych i marketingowych. Z zamiłowania trener-praktyk charakteryzujący sie efektywnym językiem przekazu dydaktycznego, który przeszkolił ponad 800 osób. Tworzył i prowadził prezentacje dla wyższego szczebla kierowniczego. W sposób praktyczny i zaawansowany wykorzystuje wiedzę z zakresu PowerPointa w prowadzonych przez siebie szkoleniach i kursach.

Dr Inż. Michał Kowalski

Finanse / Controlling / Rachunkowość

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z finansami korporacyjnymi, zarządzaniem systemami finansowymi przedsiębiorstw, rachunkowością zarządczą, projektowaniem systemów controllingu w tym bazujących na działaniach, wyceną i zarządzaniem wartością oraz controllingiem wartości. W swoim dorobku zawodowym ma między innymi: opracowywania biznes planów, planów finansowych, studiów wykonalności, prace przy projektach podatkowych w tym wykorzystujących struktury międzynarodowe, oceny projektów inwestycyjnych, wdrożenia koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa (VBM), systemów controllingu i budżetowania w tym opartych na działaniach, projektowanie systemów motywacyjnych, doradztwo przy wdrażaniu systemów finansowych i controllingowych, w tym modułów FI i CO SAP, wyceny przedsiębiorstw, fuzje i przejęcia, IPO, SPO, restrukturyzacje kapitałowej, restrukturyzacje kosztów i wdrożenia programów naprawczych.

Ekspert ds. logistyki magazynu

Zarządzanie zapasami / VSM / Gospodarka magazynowa

Praktyk z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem na stanowiskach menedżerskich w zakładach przemysłowych i handlowych, osoba, która zdobytą wiedzę logistyczną potrafi przenieść na rzeczywiste, racjonalne rozwiązania. Posiada doświadczenie w kompleksowym zarządzaniu łańcuchem dostaw, zarządzaniem działem zaopatrzenia i magazynu. Od ponad 15 lat dzieli się swoim doświadczeniem w zakresie logistyki i produkcji. Przeszkolił kilka tysięcy uczestników. W ramach szkoleń zamkniętych przykłada dużą wagę do wpasowania treści szkolenia w specyfikę branży i realia przedsiębiorstwa. Szkoli m.in. z zakresu zarządzania zapasami i gospodarki magazynowej, mapowania procesów logistycznych. 

Praktyk zarządzania projektami

Zarządzanie projetami / MS Project

Nasze szkolenia w zakresie zarządzania projektami realizują praktycy z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu projektów. Podczas realizowanych zajęć zawsze bazują na case study z życia wziętych.

Ekspert ds. transportu

INCOTERMS / Reklamacje w transporcie / Konwencja CMR

Praktyk z blisko 30 letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w reklamacjach i dochodzeniu roszczeń z tytułu umów sprzedaży oraz spedycji i transportu drogowego i morskiego. Autor publikacji związanych z transportem międzynarodowym. Ekspert w zakresie warunków handlowych INCOTERMS 2020. 

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00