Lean Six Sigma w One Step Up

Lean Six Sigma_
Czym jest program Lean Six Sigma? 

Warsztaty Lean SS to program rozwojowy, którego celem jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji członka zespołu Lean SS oraz prowadzenia projektów usprawniających z wykorzystaniem metodyki DMAIC.

W trakcie zajęć koncentrujemy się praktycznym przekazaniu wiedzy, każdy uczestnik będzie miał możliwość przejść pełnego cyklu DMAIC dla realizowanego przez siebie projektu, pozyskać praktyczną wiedzę oraz zdobyć umiejętności stosowania narzędzi statystyczno-analitycznych.

 

W trakcie zajęć uczestnik zapozna się z metodami i narzędziami Lean SS oraz nauczy się:

 • pracy w oparciu o algorytm DMAIC, 
 • podejmować decyzje w oparciu o narzędzia, dane i fakty,
 • wykorzystywać narzędzia matrycowe do podejmowania decyzji,      
 • zasad efektywnej komunikacji wspierającej działania operacyjne. 
Komu dedykowany jest program Lean Six Sigma?

Program dedykowany jest wszystkim liderom zespołów, liderom zmian, inżynierom procesów, inżynierom jakości, którzy chcą zwiększać efektywność procesów i rozwiązywać problemy organizacji.

Przebieg programu Lean Six Sigma:

Program realizowany jest na trzech poziomach, w zależności od stopnia doświadczenia i wiedzy uczestnik może zdecydować się na udział w warsztacie na poziomie Yellow Belt, Green Belt, lub Black Belt.

Program Lean Six Sigma Yellow Belt obejmuje:
 1. Trzydniowy warsztat (24 godziny zajęć) – realizowany w formie stacjonarnej lub online.

Warsztat dedykowany jest osobom, chcącym:

 • zgłębić wiedzę na temat tego czym jest Six Sigma,
 • dowiedzieć się w jaki sposób prowadzić projekty z wykorzystaniem Six Sigma,
 • czynnie działać jak członkowie zespołów Six Sigma.

Warsztat kończy się uzyskaniem certyfikatu Lean SS Yellow Belt (certyfikat nietytularny).
Opcjonalnie na koniec szkolenia możemy zrealizować egzamin na podstawie case study po rozwiązaniu, którego uczestnik otrzyma tytuł Lean Six Sigma Yellow Belt. 

Program Lean Six Sigma Green Belt obejmuje:
 1. Trzy 2-dniowe warsztaty (6 dni* – 48 godzin), realizowanych w formie stacjonarnej lub ONLINE (np. MS Teams). *W przypadku wcześniejszego ukończenia szkolenia na poziomie Yellow Belt (3 dni) są to dodatkowe 4 dni szkoleniowe.
 2. 5 godzin konsultacji indywidulanych realizowanych online pomiędzy poszczególnymi sesjami warsztatów,
 3. opiekę merytoryczna Master Black Belta w trakcie trwania programu,

Pomiędzy poszczególnymi sesjami każdy uczestnik pracuje nad własnym projektem.

Warsztat dedykowany jest osobom, chcącym:

 • nauczyć się w jaki sposób wykorzystywać metodykę DMAIC w projektach usprawniających
 • dowiedzieć się w jaki sposób wykorzystywać statystyczne narzędzia jakości
 • poznać metody analizy danych
 • Podejmować decyzje w oparciu o narzędzia i dane
 • Rozwiązywać problemy wykorzystując podstawowe narzędzia Lean Six Sigma

Certyfikacja: Warunkiem uzyskania certyfikacji i tytułu LSS Green Belt jest zrealizowanie i obrona projektu.

Program Lean Six Sigma Black Belt obejmuje:
 1. Pięć 2-dniowych warsztatów (10 dni – 80 godzin), realizowanych w formie stacjonarnej lub ONLINE (np. MS Teams) *W przypadku wcześniejszego ukończenia szkolenia na poziomie Yellow Belt (3 dni) i Green Belt (+2 x 2dni) są to dodatkowe 4 dni szkoleniowe.
 2. 10 godzin konsultacji indywidulanych realizowanych online pomiędzy poszczególnymi sesjami warsztatów
 3. opiekę merytoryczna Master Black Belta w trakcie trwania programu,

Pomiędzy poszczególnymi sesjami każdy uczestnik pracuje nad własnym projektem.

Warsztat dedykowany jest osobom, chcącym:

 • nauczyć się wykorzystywać metodykę DMAIC w projektach usprawniających
 • samodzielnie prowadzić i uruchamiać projekty rozwiązujące problemy występujące w procesach
 • poznać zaawansowane metody analizy danych
 • Podejmować decyzje w oparciu o narzędzia i dane
 • Prowadzić pracę zespołów doskonalących procesy w organizacji

Certyfikacja: Warunkiem uzyskania certyfikacji i tytułu LSS Black Belt jest zrealizowanie i obrona projektu.

 

Prowadzący

Certyfikowany przez Steinbeis University Berlin Master Black Belt posiadający ponad 20 letnie praktyczne doświadczenie w prowadzeniu projektów usprawniających z wykorzystaniem Lean Six Sigma. Pomysłodawca i moderator szeregu workshopów związanych z optymalizacją pracy wewnątrz organizacji jak i z dostawcami. Pasjonat wdrażania filozofii zarządzania jakością w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

Zainteresowanych realizacją projektów zamkniętych zapraszamy do kontaktu:
Tel. +48 22 428 11 11
Mail: biuro@onestepup.pl

 

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00