Sales and Operations Planning (S&OP) – planowanie operacji i sprzedaży

cena netto: 1.650 zł /os
 • 13 - 14 maja 2024 Wrocław
Scandic Wrocław **** zapisz się
 • 10 - 11 czerwca 2024 Kraków
Hotel Novotel Kraków Centrum zapisz się
 • 16 - 17 września 2024 Wrocław
Scandic Wrocław **** zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf
Ekspert prowadzący

Paweł Leśniczek

Supply Chain / S&OP / Planowanie produkcji

W przemyśle od około 20 lat. Zajmował różnorodne stanowiska począwszy od tych związanych z Kontrolą Jakości i Produkcją, po szeroko pojęty Łańcuch Dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem Planowania Produkcji i Materiałów. Zwolennik pracy „jak najbliżej” z Produkcją. Autor wielu usprawnień z zakresu Planowania Produkcji i Materiałów. Pomysłodawca / uczestnik kilkudziesięciu projektów związanych z transferami produkcji, wdrożeniami, planowaniem, […]

Opis i cel szkolenia

Sales and Operations Planning (S&OP) to zintegrowany proces planowania popytu oraz podaży firmy, wspierający osiągnięcie celów strategicznych, finansowych, rynkowych i operacyjnych.

Szkolenie „S&OP” stworzone zostało w celu omówienia filarów wiedzy o tym procesie oraz poznania standardów i dobrych praktyk z tego obszaru. Szkolenie oparte jest o standard wiedzy ASCM® (APICS®).

Moduł ten skupia się na procesie Sales and Operations Planning, który jest kluczowym procesem w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Zagadnienia z obszarów harmonogramowania oraz szczegółowego zarządzania zapasami pogłębiane są w osobnym module, tworząc w ten sposób kurs obejmujący swoją rozpiętością ramy hierarchii planowania i kontroli produkcji. Jest to jednocześnie niezależne szkolenie, przeznaczone dla specjalistów i menadżerów biorących udział w procesie S&OP chcących doskonalić się w tym obszarze.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do zrozumienia procesu oraz jego miejsca w firmie. Implementacja procesu pozwala zmniejszyć zapas jednocześnie zwiększając poziom obsługi klienta oraz może pomóc firmom w zdobyciu przewagi konkurencyjnej na rynku.

Supply Chain Management

Planowanie, harmonogramowanie i sterowanie produkcją

Gospodarka magazynowa w nowoczesnym przedsiębiorstwie

Korzyści dla uczestników

Szkolenie Sales and Operations Planning ma na celu przedstawienie kluczowych aspektów we wdrażaniu S&OP. Przejdziemy od podstaw, czyli celów i strategii przedsiębiorstwa poprzez środowiska produkcyjne do przełożenia założeń na konkretny plan działania. Poznasz metody planowania i harmonogramowania oraz najważniejsze definicje. Dowiesz się, jak podejść do inicjacji S&OP, przejść przez proces i na bieżąco go prowadzić. Zobaczysz, co składa się na efektywne i nieefektywne S&OP.  Ukończenie szkolenia pozwala na zdobycie całościowego spojrzenia na proces z perspektywy szeroko zakrojonego zarządzania łańcuchem dostaw. Wszystkie elementy szkolenia mają praktyczne zastosowanie oraz są poparte przykładami.

Rzeczywiste przykłady są okazją do bezpośredniego przełożenia doświadczeń innych na przedsiębiorstwo, w którym pracujesz.

Gry, których będziesz uczestnikiem, pozwolą na ugruntowanie wiedzy teoretycznej. Nauczysz się zwracać uwagę na nieoczywiste kwestie pojawiające się w codziennym funkcjonowaniu firmy. Zaproponujesz swoje rozwiązania, które wspólnie omówimy.

Warsztat poświęcony „Beer Game” pozwoli natomiast na ugruntowanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania łańcucha dostaw. Zobaczysz, jakie zależności występują pomiędzy jego uczestnikami. Poznasz wpływ, jaki mają decyzje na poszczególnych szczeblach.

Metody szkolenia

 • Warsztat
 • Interaktywny wykład
 • Prezentacja multimedialna
 • Case study
 • Dyskusja
 • Ćwiczenia grupowe

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1-2

1. Plan, harmonogram, informacja w procesie
 • Co przed S&OP? Dlaczego kalkulacja jest tak ważna;
 • Kalkulacja kosztowa a planowanie i sprzedaż;
 • Jak usprawnić proces planowania i co musimy zaplanować?
 • Co należy uwzględnić w procesie planowania?
2. Jak zarządzać popytem?
 • Wyznaczanie horyzontu planowania;
 • Czy potrzebujemy stref decyzyjnych;
 • Ramy do prognozowania;
 • Zmienność prognoz,
3. Prognozowanie i planowanie popytu:
 • Planowanie, zarządzanie i priorytety;
 • Dobór rodzin planistycznych,
 • Modele popytu, trend, sezonowość;
 • Konsumpcja prognozy w zależności od środowiska produkcyjnego;
 • Ilościowe i jakościowe metody prognozowania popytu (metoda bezkrytyczna, średnie ważone, średnie ruchome).
4. Planowanie podaży:
 • Wpływ środowiska produkcyjnego na podaż;
 • Jaką przyjąć strategię (MTS, MTO, ATO, itp.)?
 • Profil zapasów;
5. Zagregowane zarządzanie zapasami:
 • Co to jest TCO?
 • Rodzaje i cele utrzymywania zapasów;
 • Komunikacja z dostawcami.
6. Zagregowane zarządzanie zasobami:
 • Oczekiwania vs planowanie zasobów,
 • Co nas ogranicza?
 • Wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom – zwiększanie zdolności.
7. Rozpoczynamy wdrożenie S&OP:
 • Strategia przedsiębiorstwa a S&OP;
 • Przewidywane scenariusze realizacji planu;
 • Realizacja planu vs realizacja budżetu;
 • Jak podejść do tworzenia planów i budżetu;
 • Co nam daje S&OP;
 • Kto powinien tworzyć zespół;
 • Od czego zacząć wdrożenie;
 • S&OP jako ciągły proces;
 • Kroki podczas spotkań S&OP;
 • Najważniejsze czynniki decydujące o sukcesie S&OP;
8. S&OP – ciągle zarządzanie procesem:
 • Jak zarządzać zmianą;
 • Najlepsze praktyki w S&OP;
 • Przykłady rzeczywistych biznesów i ich sposoby na radzenie sobie z problemami;
 • Połączenie strategii z wykonaniem;
 • Strukturalne podejście do oceny sukcesu S&OP (definiowanie KPI, krytyczne elementy świadczące o sukcesie);
 • Efektywne vs nieefektywne S&OP.
9. Hierarchia w planowaniu i kontroli produkcji:
 • Informacje ogólne, omówienie;
 • Priorytety w rozwiązywaniu problemów;
 • Systemy zarządzania przepływem produkcji.
10. Fundamenty – Główny Harmonogram Produkcji:
 • Plan a harmonogram produkcji, omówienie etapów i najważniejszych pojęć (MPS, MRP, MRPII, RCCP, itp.)
 • Mix produktowy;
 • Techniki wspomagające proces.
11. Przegląd łańcuchów dostaw:
 • Koncepcje zarządzania łańcuchami dostaw;
 • Przegląd podejścia do zarządzania i strategii na podstawie case study (Dell, Benetton, Wallmart).
12. Definiowanie wyzwań i rozwiązywanie problemów w fikcyjnym przedsiębiorstwie:
 • Gra zespołowa – zostań konsultantem i odkryj, z jakimi problemami / potrzebami boryka się przedsiębiorstwo;
 • Zaproponuj rozwiązania – które okaże się najlepsze?
 • Ocena i weryfikacja – przełożenie zaproponowanych rozwiązań i podejścia na rzeczywistość;
13. Beer Game – doświadcz typowych wyzwań, jakie pojawiają się w łańcuchu dostaw.
 • Relacje pomiędzy poszczególnymi uczestnikami łańcucha dostaw;
 • Zjawisko i konsekwencje efektu „byczego bicza”;
 • Przełożenie zjawisk występujących w grze na rzeczywiste integracje biznesowe
14. S&OP & DDMRP – razem, czy osobno?

 

 

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1.650 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat ukończenia kursu, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiady.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia
 • 13 - 14 maja 2024 Wrocław
Scandic Wrocław **** zapisz się
 • 10 - 11 czerwca 2024 Kraków
Hotel Novotel Kraków Centrum zapisz się
 • 16 - 17 września 2024 Wrocław
Scandic Wrocław **** zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00