Sales and Operations Planning (S&OP) – planowanie operacji i sprzedaży

cena netto: 1.400 zł /os
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: file
Ekspert prowadzący

Karol Danielak

Supply Chain / S&OP / Planowanie produkcji

Doświadczony specjalista oraz menadżer. Pomaga innym menadżerom i specjalistom łączyć popyt z podażą, przy zachowaniu optymalnych kosztów. Dzieli się swoją wiedzą i szerokim doświadczeniem z obszaru zarządzania łańcuchem dostaw – obsługa klienta, planowanie, S&OP, systemy ERP, zarządzanie zapasem i zdolnościami, prowadzenie projektów. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, na którym po uzyskaniu tytułu inżyniera ukończył również studia […]

Opis i cel szkolenia

S&OP to zintegrowany proces planowania popytu oraz podaży firmy, wspierający osiągnięcie celów strategicznych, finansowych, rynkowych i operacyjnych.

Szkolenie „S&OP” stworzone zostało w celu omówienia filarów wiedzy o tym procesie oraz poznania standardów i dobrych praktyk z tego obszaru. Szkolenie oparte jest o standard wiedzy ASCM® (APICS®).

Moduł ten skupia się na procesie S&OP, który jest kluczowym procesem w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Zagadnienia z obszarów harmonogramowania oraz szczegółowego zarządzania zapasami pogłębiane są w osobnym module, tworząc w ten sposób kurs obejmujący swoją rozpiętością ramy hierarchii planowania i kontroli produkcji. Jest to jednocześnie niezależne szkolenie, przeznaczone dla specjalistów i menadżerów biorących udział w procesie S&OP chcących doskonalić się w tym obszarze.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do zrozumienia procesu oraz jego miejsca w firmie. Implementacja procesu pozwala zmniejszyć zapas jednocześnie zwiększając poziom obsługi klienta oraz może pomóc firmom w zdobyciu przewagi konkurencyjnej na rynku.

Supply Chain Management

Planowanie, harmonogramowanie i sterowanie produkcją

Gospodarka magazynowa w nowoczesnym przedsiębiorstwie

Korzyści dla uczestników

Ukończenie szkolenia pozwala na zdobycie całościowego spojrzenia na proces S&OP, poznanie standardów wiedzy z tego obszaru oraz dobrych praktyk. Wszystkie elementy szkolenia mają praktyczne zastosowanie oraz są poparte przykładami.

Metody szkolenia

 • Warsztat
 • Interaktywny wykład
 • Przentacja multimedialna
 • Case study
 • Dyskusja
 • Ćwiczenia grupowe

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1-2

1. Wprowadzenie do procesu S&OP:

 • Omówienie kroków w procesie,
 • Cel procesu,
 • 4 podstawowe pytania w S&OP,

2. Zarządzanie popytem:

 • Horyzont planowania,
 • Strefy decyzyjne,
 • Rodzaje popytu,
 • Ramy do prognozowania,
 • Czynniki wpływające na prognozę,

3. Funkcja menadżera popytu:

 • Plan popytu,
 • Zarządzanie i priorytetyzowanie popytu,
 • Dobór rodzin planistycznych,

4. Zarządzanie podażą:

 • Strategie podążania za popytem,
 • Środowiska produkcyjne,
 • Profil zapasów,

5. Zagregowane zarządzanie zapasami:

 • TCO – total cost of ownership,
 • Polityki i cele zapasów,
 • Komunikacja z dostawcami,

6. Zagregowane zarządzanie zasobami:

 • Planowanie zasobów,
 • Jak zdefiniować „wąskie gardła”?
 • Strategie zwiększania zdolności,

7. Rola finansów w procesie S&OP:

 • Scenariusze realizacji planu,
 • Wpływ planu na realizację budżetu,
 • S&OP, a tworzenie rocznego budżetu.

8. Zarządzanie ryzykiem:

 • Identyfikacja ryzyka,
 • Ocena i klasyfikacja ryzyka,
 • Odpowiadanie na ryzyko,

9. Implementacja S&OP:

 • Kto jest właścicielem procesu?,
 • Jak zacząć,
 • Matryca dojrzałości procesu,

10. Hierarchia planowania i kontroli produkcji:

 • Omówienie hierarchii planowania i kontroli produkcji,
 • Priorytety rozwiązywania problemów,

11. Główny harmonogram produkcji – wstęp do harmonogramowania:

 • Plan produkcji, a harmonogram produkcji,
 • Mix produktowy,
 • ATP/CTP,

12. S&OP w świecie DDMRP – omówienie procesu w środowisku demand driven.

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1.400 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat  ukończenia kursu, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiady.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: file

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

OneStepUp Sp. z o. o.

Biuro: Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem