Szkolenie: Planowanie, harmonogramowanie i sterowanie produkcją

cena netto: 1.650 zł /os
 • 12 - 13 września 2024 Warszawa
Kompleks Arche Hotel Krakowska / Geologiczna zapisz się
 • 21 - 22 listopada 2024 Wrocław
Scandic Wrocław **** zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf

Opis i cel szkolenia

W dzisiejszych czasach mamy do czynienia z wyjątkową zmiennością wielu parametrów.  Podstawowe cele stawiane przed specjalistami ds. planowania bywają bardzo sprzeczne i pozornie – nie do pogodzenia ze sobą.

Szkolenie „Planowanie, harmonogramowanie i sterowanie produkcją” opracowane zostało w celu przedstawienia wiedzy na temat zależności i relacji zachodzących na styku różnych procesów w organizacji. Umożliwia spojrzenie z odpowiedniego dystansu na szereg procesów – zarówno produkcyjnych, jak i planistycznych. Jest oparte o standard wiedzy ASCM® (APICS®) i pogłębia zagadnienia z obszarów S&OP oraz Zarządzania Łańcuchem Dostaw.

Równocześnie, „Planowanie, harmonogramowanie i sterowanie produkcją” jest niezależnym szkoleniem dla osób chcących doskonalić się w obszarze harmonogramowania.

Podstawowy cel niniejszego modułu to wyposażenie uczestników w wiedzę i narzędzia niezbędne do funkcjonowania w dzisiejszym, jakże dynamicznym łańcuchu dostaw.

Supply Chain Management

S&OP – planowanie operacji i sprzedaży

Gospodarka magazynowa w nowoczesnym przedsiębiorstwie

Korzyści dla uczestników

Ukończenie szkolenia pozwala na zdobycie całościowego spojrzenia na procesy planowania, harmonogramowania i sterowania produkcją, poznanie standardów wiedzy z tego obszaru oraz dobrych praktyk. Wszystkie elementy szkolenia mają praktyczne zastosowanie oraz są poparte przykładami.

Metody szkolenia

 • Warsztat
 • Interaktywny wykład
 • Przentacja multimedialna
 • Filmy
 • Case study
 • Dyskusja
 • Ćwiczenia grupowe

Czas trwania

2 x 8 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1-2

1. Wprowadzenie do planowania produkcji?
 • Plan a harmonogram;
 • Poziomy planowania;
 • Od kalkulacji do planu;
2. Hierarchia w planowaniu i kontroli produkcji:
 • Informacje ogólne, omówienie;
 • Priorytety w rozwiązywaniu problemów,
3. Planista w organizacji:
 • Funkcja i cele;
 • Obszary działania;
4. Fundamenty – Główny Harmonogram Produkcji:
 • MPS – czym jest?
 • Rola MPS w organizacji;
 • Podstawowe zadania MPS-u; techniki wspomagające proces;
5. Stabilizowanie planu produkcji:
 • Strefy decyzyjne;
 • Koncepcja bramek czasu;
6. Omówienie środowisk produkcyjnych:
 • Produkcja na zapas;
 • Złożenie na zamówienie;
 • Produkcja na zamówienie;
7. Harmonogramowanie – czego potrzebujemy:
 • Struktura i dane wyrobu;
 • Routing;
 • Gniazda robocze, gniazda produkcyjne;
8. „Lead time”:
 • Struktura i zarządzanie;
 • Obliczanie LT;
 • Możliwości redukcji LT;
9. „Capacity”:
 • Monitorowanie i zarządzanie;
 • Jak mierzyć – godzinna, utylizacja linii produkcyjnej, produktywność;
10. Partia produkcyjna:
 • Kalkulacja wielkości partii (Lot-for-lot, stała, ekonomiczna);
 • Zasady „LSU”, „LWR”;
11. Wstęp do zarządzania zapasami:
 • Rodzaje zapasu;
 • Koszt zapasu;
 • Punkt zamawiania;
 • Techniki okresowego przeglądu;
12. Zlecenia produkcyjne:
 • Zarządzanie zleceniami, status;
 • Capacity – kontrola wejścia/wyjścia,
 • Macierze przezbrojeń
13. Systemy zarządzania przepływem produkcji:
 • Lean Manufacturing
 • MRP
 • TOC
14. MRP II a DDMRP

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Cena szkolenia: 1650 zł netto dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe i lunche.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia
 • 12 - 13 września 2024 Warszawa
Kompleks Arche Hotel Krakowska / Geologiczna zapisz się
 • 21 - 22 listopada 2024 Wrocław
Scandic Wrocław **** zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00