Szkolenie: Supply Chain Management – Zarządzanie Łańcuchem Dostaw

cena netto: 1.650 zł /os
 • 7 - 8 października 2024 Wrocław
Scandic Wrocław **** zapisz się
 • 5 - 6 grudnia 2024 Poznań
Hotel Altus Poznań Old Town *** zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: file
Ekspert prowadzący

Paweł Leśniczek

Supply Chain / S&OP / Planowanie produkcji

W przemyśle od około 20 lat. Zajmował różnorodne stanowiska począwszy od tych związanych z Kontrolą Jakości i Produkcją, po szeroko pojęty Łańcuch Dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem Planowania Produkcji i Materiałów. Zwolennik pracy „jak najbliżej” z Produkcją. Autor wielu usprawnień z zakresu Planowania Produkcji i Materiałów. Pomysłodawca / uczestnik kilkudziesięciu projektów związanych z transferami produkcji, wdrożeniami, planowaniem, […]

Opis i cel szkolenia

W obliczu ciągłych zmian, jakie zachodzą w naszym świecie, nie zmienia się jedno – oczekiwania klienta. Czas, wartość, zmienność – to tylko niektóre kwestie, z jakimi przyjdzie się zmierzyć osobom zarządzającym procesami w łańcuchu dostaw. Tradycyjne cele łańcucha dostaw muszą być skorelowane z nowymi wyzwaniami.

Szkolenie „Zarządzanie łańcuchem dostaw”, stworzone zostało w celu omówienia filarów wiedzy o tej dynamicznie rozwijającej się dyscyplinie. Szkolenie oparte jest o standard wiedzy ASCM® (APICS®).

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poruszania się w świecie ciągle zmieniających się łańcuchów dostaw, przepływów i zależności.

Zagadnienia z obszarów S&OP, harmonogramowania oraz zarządzania zapasami pogłębiane są w osobnych modułach, tworząc w ten sposób kurs obejmujący swoją rozpiętością ramy hierarchii planowania i kontroli produkcji.

S&OP – planowanie operacji i sprzedaży

Planowanie, harmonogramowanie i sterowanie produkcją

Gospodarka magazynowa w nowoczesnym przedsiębiorstwie

Korzyści dla uczestników

Szkolenie pozwala na poznanie łańcucha dostaw jako zbioru procesów skorelowanych ze sobą. Dodatkowo, również w oparciu o wiedzę dotyczącą zarządzania łańcuchem dostaw, uczestnicy będą w stanie zdefiniować kwestie występujące w ich organizacjach oraz implementować ulepszenia.

Wszystkie elementy szkolenia mają praktyczne zastosowanie oraz są poparte praktycznymi przykładami.

Metody szkolenia

 • warsztaty
 • wykład
 • ćwiczenia
 • prezentacja multimedialna
 • case study

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1 i 2

1. Wprowadzenie – czym jest łańcuch dostaw?
 • Konfiguracje łańcucha dostaw i przepływ w organizacji;
 • Strefy i strategia łańcucha dostaw;
2. Wstęp do zarządzania łańcuchem dostaw:
 • Cechy dobrego menadżera łańcucha dostaw;
 • Przepływy w łańcuchu dostaw;
 • Czym jest zarządzanie łańcuchem dostaw?
 • Cele i cykle łańcucha dostaw;
 • Makroprocesy i fazy decyzyjne w łańcuchu dostaw.
3. Długoterminowa przewaga konkurencyjna łańcucha dostaw:
 • Model 3V, adaptacyjność łańcucha dostaw;
 • Popyt zależny i niezależny,
4. Podstawowe środowiska produkcyjne i ich omówienie:
 • Produkcja na zapas,
 • Złożenie na zamówienie,
 • Produkcja na zamówienie,
5. Łańcuch dostaw a cykl życia produktu:
 • System zarządzania cyklem życia produktu;
 • Podstawowe założenia zrównoważonego rozwoju;
6. Wybór odpowiedniego łańcucha dostaw:
 • Rozwinięcie strategii w łańcuchu dostaw;
 • Procesy zachodzące w łańcuchu dostaw;
7. Rozwój łańcucha dostaw w przedsiębiorstwie:
 • Etapy rozwoju łańcucha dostaw w organizacji,
 • Systemy IT w SCM;
8. KPI w SCM:
 • Dlaczego KPI są tak ważne;
 • KPI a wsparcie procesów end-to-end;
 • Wprowadzenie do modelu SCOR,
9. Hierarchia w planowaniu i kontroli produkcji:
 • Informacje ogólne, omówienie;
 • Priorytety w rozwiązywaniu problemów;
 • Wprowadzenie do S&OP;
10. IT w zarządzaniu łańcuchem dostaw:
 • Klasy systemów wspomagające zarządzanie łańcuchem dostaw,
 • Aktualne trendy w rozwoju systemów wspierających planowanie,
11. Plan produkcji – wstęp do harmonogramowania:
 • Plan a harmonogram;
 • Poziomy planowania;
 • Co to jest MPS i jego rola w organizacji;
12. SCM – wyzwania na przyszłość

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1.650 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat ukończenia kursu, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiady.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia
 • 7 - 8 października 2024 Wrocław
Scandic Wrocław **** zapisz się
 • 5 - 6 grudnia 2024 Poznań
Hotel Altus Poznań Old Town *** zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: file

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00