Szkolenie: Gospodarka magazynowa w nowoczesnym przedsiębiorstwie

cena netto: 1.650 zł /os
 • 12 - 13 września 2024 Kraków
Krowodrza **** Centrum Konferencyjno-Hotelowe zapisz się
 • 14 - 15 listopada 2024 Wrocław
Scandic Wrocław **** zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: file

Opis i cel szkolenia

W procesach każdej organizacji pojawiają się zapasy – które trzeba przyjąć, składować, przygotować do wydania a wreszcie wydać. Gospodarka magazynowa jest jednym z podstawowych działań firm – zarówno produkcyjnych jak i handlowych czy usługowych. Płynny i niewymagających dużych nakładów przepływ towaru przez magazyn wymaga odpowiedniej organizacji samego procesu jak i jego właściwego wsparcia technicznego. Wykorzystanie coraz droższych zasobów ludzkich stawia wiele wyzwań dla właścicieli procesów magazynowych. Wymaganie coraz krótsze czasy reakcji na potrzeby klienta wymuszają integracje i automatyzacje przepływu informacji od zamówienia do dostawy do klienta. Jednocześnie spełnianie potrzeb klienta nie może generować dużych kosztów.

Celem szkolenia Gospodarka magazynowa, będzie zapoznanie uczestników z najlepszymi praktykami magazynowymi. Na przykładach i za pomocą ćwiczeń przeprowadzimy symulację procesów magazynowych, analizę i usprawnienia w celu zwiększenia efektywności wykorzystywania zasobów. Uczestnicy otrzymają również wskazówki do wprowadzenia wdrożenia dobrych praktyk we własnym środowisku pracy. 

Supply Chain Management

S&OP – planowanie operacji i sprzedaży

Planowanie, harmonogramowanie i sterowanie produkcją

Zobacz również: Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie

Korzyści dla uczestników

Zdobycie umiejętności:
 • analizy
  • procesów magazynowych i wskazywania miejsc w których można je poprawić,
  • i poprawy efektywności wykorzystania potencjału pracowników i środków technicznych,
 • budowania
  • narzędzi do analizy efektywności i niezawodności magazynu,
  • systemu wskaźników do nadzorowania realizacji bieżących zadań magazynu,
  • nowoczesnych procesów magazynowych na podstawie danych liczbowych i oczekiwań decydentów,
 • projektowania i przeprojektowania procesów i magazynu,

Metody szkolenia

 • Warsztat
 • Interaktywny wykład
 • Prezentacja multimedialna
 • Case study
 • Dyskusja

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

1. Gospodarka magazynowa – zasady i przykłady rozwiązań organizacji magazynu
 • charakterystyka technologicznego procesu magazynowania,
 • organizacja prac magazynowych w przedsiębiorstwie,
 • dostosowanie operacji magazynowych do rodzaju magazynów i poszczególnych ich elementów,
 • wymagania przechowalnicze i ich wpływ na wybór urządzeń,
 • wielkość strumienia materiału a organizacja magazynu.
2. Procesy magazynowe – przegląd, przykłady i sposoby mierzenia efektywności procesów
 • przyjęcie do magazynu,
 • składowanie,
 • kompletacja,
 • wydanie z magazynu,
 • transport wewnętrzny.
3. Wyposażenie techniczne magazynów
 • urządzenia
  • transportowe,
  • do składowania,
  • pomocnicze,
4. Efektywność procesów magazynowych
 • wskaźniki i mierniki KPI,
 • koszt przepływu przez magazyn – przykład obliczeń,
 • wykorzystanie zasobów ludzkich i technicznych – analiza i poprawa,
 • niezawodność w magazynie – przykład analizy i wskazanie metod poprawy.

Dzień 2

5. Warsztaty – dobre praktyki magazynowe
 • omówienie dobrych praktyk z innych magazynów w zakresie procesów magazynowych i rozwiązań dotyczących składowania,
 • magazyny automatyczne – rozwiązania techniczne,
6. Doskonalenie w magazynie – warsztaty z zakresu wyszukiwania i analizy miejsc z potencjałem do usprawnień
 • analiza:
  • danych liczbowych – zasady,
  • efektywności procesów magazynowych – ćwiczenie,
  • i określenie zapotrzebowania na sprzęt transportowy,
 • przykłady obliczeń analiza ABC, XYZ ,
 • wykorzystanie przestrzeni – przykład kalkulacji,
 • niezawodność procesów magazynowych – analiza,
7. Informatyzacja i automatyzacja procesów magazynowych
 • przepływy informacji – automatyczna wymiana danych pomiędzy procesami,
 • RFID – łączenie przepływu informacji i materiałów,
 • automatyczna inwentaryzacja,
 • transport automatyczny i autonomiczny w magazynie,
8. Organizacja i uczestnictwo w projektach usprawniających – mechanizmy wdrożenia, zagrożenia i zmniejszanie ryzyka
 • mechanizmy wdrożenia projektu – typowy przebieg wdrożenia,
 • ryzyka, czynnik ludzki, inne zagrożenia,
 • organizacja pracy w czasie wdrożenia,
 • wykres Gantt’a i inne narzędzia wspierające wdrożenia.
9. Gra symulacyjna – magazyn w praktyce, symulacja procesów magazynowych, usprawnienia, zwiększanie efektywności wykorzystania zasobów.

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1.650 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat ukończenia kursu, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiady.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia
 • 12 - 13 września 2024 Kraków
Krowodrza **** Centrum Konferencyjno-Hotelowe zapisz się
 • 14 - 15 listopada 2024 Wrocław
Scandic Wrocław **** zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: file

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00