ONLINE: Podstawy prawa celnego – dokumentacja i procedury celne w praktyce

cena netto: 550 zł /os
 • 25 maja 2021 ONLINE
Video Conference Rooms zapisz się
 • 14 września 2021 ONLINE
Video Conference Rooms zapisz się
 • 26 października 2021 ONLINE
Video Conference Rooms zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: file

Opis i cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami prawa celnego oraz formalnościami celnymi w międzynarodowym łańcuchu dostaw. Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczną wiedzę o tym, jak wygląda postępowanie w międzynarodowej wymianie towarowej związane z prawem celnym, podatkiem VAT oraz ograniczeniami w obrocie towarowym. Uczestnicy dowiedzą się jakie dokumenty są potrzebne do odprawy celnej towarów oraz jakie są formalności celne po stronie załadunku i rozładunku.

Profil uczestników

Szkolenia skierowane są do osób odpowiedzialnych za sprawy celne w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz wszystkich pracowników uczestniczących w łańcuchu dostaw (działu zakupów, sprzedaży, logistyki, księgowości, obsługi celnej).

Metody szkolenia

 • Prezentacja multimedialna
 • Case study
 • Dyskusja

Czas trwania

do 6 godzin dydaktycznych – 1 dzień szkoleniowy

Program szkolenia

Dzień 1

1. Źródła prawa celnego

 • Podstawowe informacje na temat działania Unii Europejskiej
 • Unia celna – swoboda przepływu towarów
 • Unijne i krajowe przepisy prawa celnego
 • Kompetencje organów celnych w Polsce

2. Właściwość rzeczowa i miejscowa organów celnych w Polsce

 • Właściwość miejscowa
 • Właściwość rzeczowa

3. Podstawy stosowania prawa celnego

 • Status celny towarów
 • Wprowadzenie towarów na obszar celny UE i dług celny
 • Dozór celny
 • Miejsca wyznaczone lub uznane
 • Zabezpieczenia finansowe do procedur
 • Procedury celne unijnego kodeksu celnego
  • Dopuszczenie do obrotu
  • Wywóz
  • Tranzyt zewnętrzny i wewnętrzny
   • Wspólna procedura tranzytowa
   • Tranzyt unijny
   • System TIR
   • Karnety ATA
  • Składowanie celne i wolne obszary celne
  • Uszlachetnianie czynne i uszlachetnianie bierne
  • Końcowe przeznaczenie i odprawa czasowa

4. Zgłoszenie celne

 • Rodzaje i formy zgłoszeń celnych
 • SAD – wersja elektroniczna zgłoszenia celnego
 • Dokumenty wymagane do zgłoszeń celnych
 • Elementy kalkulacyjne zgłoszeń celnych
 • Zerowa stawka VAT w eksporcie towarów

5. Taryfa celna Unii Europejskiej

 • Budowa kodu Taryfy celnej
 • Systemy HS, CN, TARIC, ISZTAR 4
 • Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej
 • Klasyfikacja taryfowa towarów
  • Postępowanie w klasyfikacji towaru wg kodu taryfy celnej
  • Klasyfikacja w praktyce
 • WIT – wiążąca informacja taryfowa

6. Pochodzenie towarów

 • System preferencji Unii Europejskiej
 • Środki polityki handlowej
 • Reguły ustalania pochodzenia towarów
 • Dokumentowanie preferencyjnego pochodzenia towarów
  • Ustalanie właściwego systemu preferencji
  • Zasada bezpośredniego transportu
  • Rodzaje dokumentów potwierdzających preferencje (sposób i tryb ich wystawiania)
  • Korzyści uproszczeń celnych w zakresie preferencyjnego pochodzenia towarów
 • Niepreferencyjne świadectwa pochodzenia
  • Sposób i tryb postępowania przy wystawianiu świadectw pochodzenia
  • Jednorazowa deklaracja dostawcy
  • Długoterminowa deklaracja dostawcy
 • WIP – Wiążąca informacja o pochodzeniu

7. Wartość celna towarów

 • Zasady ustalania wartości celnej towarów

8. Brexit – najważniejsze postanowienia

 • Protokół o Irlandii Północnej
 • Etapy wdrażania kontroli na granicy
 • Kent Access Permit
 • Bezpieczeństwo i ochrona

9. Uproszczenia celne

 • Rodzaje uproszczeń celnych
 • Kryteria oceny przedsiębiorcy ubiegającego się o pozwolenie na stosowanie uproszczeń celnych

10. AEO – Upoważniony Przedsiębiorca

 • Podstawowe informacje dotyczące statusu AEO
 • Warunki i kryteria przyznawania AEO
 • Korzyści wynikające z posiadania świadectwa AEO

11. Konsultacje z prowadzącym

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia09:00 - 10:30
Przerwa10:30 - 10:45
Zajęcia10:45 - 13:15
Przerwa13:15 - 13:30
Zajęcia13:30 - 15:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Cena udziału w szkoleniu wynosi 550 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat ukończenia szkolenia w formacie pdf., możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia

 

 • 25 maja 2021 ONLINE
Video Conference Rooms zapisz się
 • 14 września 2021 ONLINE
Video Conference Rooms zapisz się
 • 26 października 2021 ONLINE
Video Conference Rooms zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: file

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

OneStepUp Sp. z o. o.

Biuro: Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem