Szkolenie ONLINE: Reklamacje i dochodzenie roszczeń w transporcie – prawo przewozowe i konwencja CMR

cena netto: 800 zł /os
 • 16 września 2024 ONLINE
Video Conference Rooms zapisz się
 • 26 listopada 2024 ONLINE
Video Conference Rooms zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf

Opis i cel szkolenia

W ramach szkolenia Reklamacje w transporcie omówimy najważniejsze aspekty prawa przewozowego. Uczestnicy poznają zakres odpowiedzialności przewoźnika, formy ubezpieczeń oraz nauczą się jak prawidłowo dochodzić roszczeń z tytułu umowy przewozu towarów. Szkolenie zakończy moduł pytań i dyskusji z prowadzącym, na case’ach uczestników odpowiemy na najczęstsze trudności z jakimi borykają się przewoźnicy i spedytorzy. 

 

Zapraszamy do zapoznania się również ze szkoleniem: Warunki handlowe INCOTERMS 2020

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy poszerzą i zaktualizują swoją wiedzę obejmującą:

 • prawo przewozowe
 • reklamacje i dochodzenie roszczeń
 • umów spedycyjnych
 • ubezpieczeń OC i ładunku CARGO

Metody szkolenia

 • Dyskusja na przykładach
 • Prezentacja multimedialna
 • Warsztaty
 • Ćwiczenia praktyczne

Czas trwania

5-6 godzin – 1 dzień szkoleniowy

Program szkolenia

Dzień 1

1. Umowa spedycji i odpowiedzialność spedytora (Reklamacje w transporcie)
 • czym się różni umowa spedycji od umowy przewozu
 • zakres odpowiedzialności spedytora
 • skutki mylenia spedytora z przewoźnikiem
 • czego klient ma prawo wymagać od spedytora a czego raczej nie
 • czy zleceniodawca spedytora może domagać się dowodu, że spedytor zapłacił przewoźnikowi
 • instrukcja wysyłkowa, ważne narzędzie pracy spedytora
 • reklamacje z tytułu umowy spedycji, kiedy spedytor odpowiada jak przewoźnik
 • problem fałszywych przewoźników i podwykonawców – procedury zaradcze
2. Ubezpieczenia: OC Przewoźnika Drogowego, OC Spedytora, ubezpieczenie ładunku CARGO
 • co należy obowiązkowo sprawdzić w ubezpieczeniu przewoźnika
 • najczęstsze powody odmowy wypłaty odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej
 • OC Przewoźnika ubezpiecza przewoźnika a nie ładunek
 • zakres ubezpieczenia CARGO
 • czy CARGO zapłaci, gdy przewoźnik odpowiada za szkodę?
 • WAŻNE: co najmniej cztery powody, że nawet najlepsze i najszersze OC Przewoźnika nie zastąpi CARGO
3. Odpowiedzialność i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy przewozu towarów – krajowe i międzynarodowe (Prawo przewozowe, Konwencja CMR).
 • podstawy prawne,
 • zakres odpowiedzialności przewoźnika,
 • niedyspozytywny charakter klauzul Konwencji CMR i Prawa przewozowego (nie podlegają woli stron) np. w Konwencji CMR kary umowne za opóźnienie w dostawie nie maja mocy prawnej,
 • treść zlecenia/umowy przewozu: kiedy umowa jest zawarta, niedopuszczalne kary umowne, zapisy nieważne z uwagi na niedyspozytywny charakter przepisów przewozowych – na co trzeba zwracać uwagę
 • czy kierowca ma obowiązek pomagać przy załadunku i wyładunku
 • kto ma obowiązek załadować, rozładować towar, kto ma mocować towar na pojeździe, podstawy prawne, wysokie kary dla nadawców i załadowców
 • umowa to podstawa a list przewozowy jest dowodem tej umowy,
 • najczęściej popełniane błędy w umowach przewozu i w listach przewozowych,
 • zasady poprawnego wypełniania listu przewozowego w przewozach międzynarodowych,
 • najczęstsze przyczyny powstawania szkód w przewozach drogowych,
 • przesłanki zwalniające przewoźnika z odpowiedzialności za uszkodzenie, ubytek, utratę towaru oraz za opóźnienie w dostawie
 • postępowanie w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, ubytku, utraty lub opóźnienia w dostawie: co powinien zrobić przewoźnik, a co odbiorca (oraz spedytor),
 • przykłady praktyczne,
 • jak powinna wyglądać poprawnie złożona reklamacja i jak powinna wyglądać prawidłowa odpowiedź przewoźnika.

4. Pytania, dyskusja

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Przerwa13:00 - 13:30
Zajęcia13:30 - 15:00/15:30

Wartość inwestycji

Cena udziału w szkoleniu wynosi 800 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat ukończenia szkolenia w formacie pdf., możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia

 

 • 16 września 2024 ONLINE
Video Conference Rooms zapisz się
 • 26 listopada 2024 ONLINE
Video Conference Rooms zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00