Standaryzacja pracy – doskonalenie procesów

cena netto: 1.250 zł /os
 • 14 - 15 czerwca 2021 Warszawa
Szawa Conference – OXYGEN PARK zapisz się
 • 23 - 24 września 2021 Wrocław
Hotel Europejski *** Wrocław zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf
Ocena szkolenia (w skali do 5)
4,77
Ekspert prowadzący

Konrad Gurbała

Lean Manufacturing / TPM / TWI

Ukończył studia podyplomowe z zakresu ZZL. Studiował na uniwersytecie Paris–IX Dauphine we Francji oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Jego doświadczenia zawodowe związane jest z sektorem przemysłowym, głównie motoryzacyjnym.  Pracował m.in. dla Toyota i Valeo. Samodzielnie prowadził projekty związane ze znacznymi zmianami kultury organizacyjnej oraz wprowadzeniem narzędzi z zakresu japońskich metod zarządzania produkcją. Jako prelegent występował m.in. […]

Opis i cel szkolenia

Wstęp : standaryzacja jest jednym z elementów działania przedsiębiorstw, który zapewnia realizację długoterminowych założeń dotyczących utrzymania jakości, powtarzalności, bezpieczeństwa oraz czasu realizacji produktów lub usług. Standaryzacja pozwala na wypracowanie najlepszych praktyk, które pozwolą na utrzymanie jednakowego poziomu obsługi Klienta, bez względu na ilość i kompleksowość składanych zamówień. Elementy standaryzacji są stosowane z równym powodzeniem w przypadku produkcji masowej, jak i restauracji szybkiej obsługi lub call center. Ważne jest jednak wypracowanie takich standardów, które będą stosowane ze zrozumieniem przez wszystkich pracowników. Wypracowanie standardów w odpowiedni sposób pozwala na ich doskonalenie zgodnie z założeniami cykli SDCA i PDCA.

Cel szkolenia : przedstawienie zalet oraz wymagań standaryzacji działań tak aby uczestnicy byli w stanie wyróżnić najważniejsze elementy wymagające standaryzacji oraz wybrać odpowiednią metodę standaryzacji w zależności od charakteru opisywanej operacji lub działania. Dodatkowo, szkolenie to przedstawia elementy kluczowe gwarantujące wprowadzenie efektywnego systemu standaryzacji w firmie.

Korzyści dla uczestników

Co uczestnicy będą wiedzieli :

 • jakie warunki muszą zostać spełnione aby wprowadzać system działań opartych na standaryzacji pracy
 • jakie są kluczowe elementy tworzenie i podtrzymywania standardów
 • w jaki sposób szkolić pracowników ze stosowania standardów pracy

Co uczestnicy będą umieli :

 • określić wymagania, które muszą być spełnione, aby standaryzacja mogła być wprowadzona w wyznaczonych obszarach
 • przygotować dokumentację gwarantująca przestrzeganie i udoskonalanie standardów (arkusze pracy standaryzowanej, instrukcje postępowania)
 • wybrać obszary działania wymagające wprowadzenia standardów zachowań (np. przełożonych)

Korzyści :

 • prezentacja metodyki wprowadzania standaryzacji działań, która może zyskać nie tylko akceptację użytkowników (pracowników), ale przede
 • wszystkim zapewnić wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa (podniesienie wydajności, znaczne podwyższenie jakości, polepszenie organizacji pracy)
 • przedstawienie kluczowych punktów gwarantujących wprowadzenie efektywnego systemu standaryzacji w firmie

Metody szkolenia

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez:

 • pracę w małych grupach,
 • dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia,
 • studia przypadków,
 • pracę indywidualną,
 • symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną.
 • realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości uczestników
 • trening poprzez doświadczenie, uczestnicy ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych z trenerem.
 • trening poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

1. Sytuacja standardowa i niestandardowa

 • plusy i minusy standaryzacji
  a) określenie wpływu sytuacji standardowych i niestandardowych na jakość i bezpieczeństwo
  b) czynności proste i trudne w ustandaryzowaniu
  c) rodzaje standaryzacji
  d) przykładowe instrukcje pracy standaryzowanej
 • elementy właściwej standaryzacji
  a) rodzaje informacji umieszczanych w instrukcjach pracy standaryzowanej
  b) sposób pisania instrukcji pracy (standardów)
  c) błędy popełniane podczas tworzenia dokumentacji

2. Wymagania standaryzacji

 • zaangażowanie personelu
 • aktualizacja i monitoring
 • udoskonalenie standaryzacji

3. Yokoten – dzielenie się najlepszymi praktykami

 • powielanie najlepszych praktyk – z jakich metod korzystać
 • cykle SDCA / PDCA w przypadku standaryzacji
 • proces efektywnej komunikacji wypracowanych standardów

Dzień 2

4. Szkolenie pracowników

 • przygotowanie szkolenia – opracowanie dokumentacji (arkusze pracy, OPL, itp.)
 • prowadzenie szkolenia – kompetencje Instruktora
 • walidacja umiejętności pracowników – matryce kompetencji

5. Raportowanie w formacie A3 (standaryzacja komunikacji)

 • schemat raportu A3
 • wykorzystanie raportu A3 w ramach działań : projektowych, standaryzacji, doskonalących

6. Podsumowanie szkolenia

 • sesja pytań i odpowiedzi

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1250 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia
 • 14 - 15 czerwca 2021 Warszawa
Szawa Conference – OXYGEN PARK zapisz się
 • 23 - 24 września 2021 Wrocław
Hotel Europejski *** Wrocław zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

OneStepUp Sp. z o. o.

Biuro: Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem