MS Project 2016 – planowanie, zarządzanie i kontrola projektu

cena netto: 1.300 zł /os
 • 14 - 15 czerwca 2021 Warszawa
Szawa Conference – OXYGEN PARK zapisz się
 • 23 - 24 września 2021 Wrocław
Hotel Europejski *** Wrocław zapisz się
 • 25 - 26 listopada 2021 Kraków
Hotel Campanile Kraków *** zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: file

Opis i cel szkolenia

Szkolenie MS Project 2016 skierowane do kierowników projektów, członków zespołów projektowych, kadry kierowniczej, oraz wszystkich chcących poznać narzędzie wspierające planowanie i kontrolę projektu, jakim jest MS Project, oraz usystematyzować zdobytą dotychczas wiedzę z dziedziny zarządzania projektami. Szkolenie prowadzone jest przy aktywnym zaangażowaniu uczestników, w oparciu o studia przypadków oraz ćwiczenia, podczas których uczestnicy, wykorzystując MS Project, rozwiązują praktyczne problemy na jakie można napotkać podczas realizacji projektów.

Korzyści dla uczestników

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

 • Wykorzystać w praktyce najważniejsze funkcje programu MS Project.
 • Przygotować i kontrolować harmonogram projektu.
 • Zarządzać zasobami i kosztami w projekcie.
 • Zidentyfikować problemy z zasobami, harmonogramem i budżetem.
 • Tworzyć raporty umożliwiające analizę stanu projektu.
 • Kontrolować pulę zasobów wykorzystywanych przy wielu projektach.

Metody szkolenia

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez:

 • pracę w małych grupach,
 • dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia,
 • studia przypadków,
 • realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości uczestników
 • trening poprzez doświadczenie, uczestnicy ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych z trenerem.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

1. Wprowadzenie do MS Project:

 • Nawigacja i konfigurowanie interfejsu,
 • Widok wykresu Gantta,
 • Formatowanie widoków, wykresów i tabel,
 • Tworzenie własnych pól i tabel,
 • Filtrowanie i sortowanie danych.

2. Definiowanie projektu:

 • Uruchamianie projektu,
 • Wprowadzanie właściwości projektu.

3. Tworzenie harmonogramu:

 • Struktura Podziału Prac,
 • Diagram sieciowy i metoda ścieżki krytycznej,
 • Wprowadzanie i parametryzacja zadań,
 • Usuwanie i łączenie zadań,
 • Kamienie milowe, zadania cykliczne i sumaryczne,
 • Wprowadzanie zależności i ograniczeń,
 • Optymalizacja harmonogramu – trójkąt ograniczeń.

4. Zasoby projektu:

 • Różne typy zasobów,
 • Koszty zasobów w czasie,
 • Przydzielanie zasobów do zadań,
 • Bilansowanie przeciążeń zasobów.

5. Kalendarze projektu:

 • Tworzenie i parametryzacja kalendarzy,
 • Przypisywanie kalendarza do projektu, zadań i zasobów.

Dzień 2

6. Budżetowanie projektu:

 • Tworzenie budżetu projektu,
 • Planowanie kosztów stałych i zmiennych,
 • Przepływy pieniężne w projekcie.

7. Kontrola realizacji projektu:

 • Plany bazowe i pośrednie projektu,
 • Wprowadzanie zmian w projekcie,
 • Wprowadzanie rzeczywistego stopnia ukończenia zadania,
 • Śledzenie projektu według harmonogramu i kosztów,

8. Metoda Wartości Wypracowanej (EVM):

 • Wprowadzanie rzeczywistego stopnia ukończenia zadania
 • Wprowadzanie rzeczywistych kosztów
 • Śledzenie postępów w projekcie
 • Planowane Koszy Planowanej Pracy
 • Planowane Koszty Wykonanej Pracy
 • Rzeczywiste Koszty Wykonanej Pracy
 • Odchylenia i wskaźniki w EVM
 • Szacowanie przyszłych wyników realizacji projektu

9. Raportowanie stanu projektu:

 • Raporty wbudowane,
 • Raporty EVM,
 • Raportowanie danych do Excela.

10. Praca z wieloma projektami:

 • Portfel projektów,
 • Współdzielenie zasobów.

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1300 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia
 • 14 - 15 czerwca 2021 Warszawa
Szawa Conference – OXYGEN PARK zapisz się
 • 23 - 24 września 2021 Wrocław
Hotel Europejski *** Wrocław zapisz się
 • 25 - 26 listopada 2021 Kraków
Hotel Campanile Kraków *** zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: file

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

OneStepUp Sp. z o. o.

Biuro: Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem