Szkolenie: Zarządzanie zmianą w organizacji – menadżer w świecie VUCA

Opis i cel szkolenia

VUCA jest akronimem po raz pierwszy zastosowanym w 1987 roku w odniesieniu do teorii przywództwa Warrena Bennisa i Burta Nanusa w celu opisania lub refleksji nad zmiennością (Volatility), niepewnością (Uncertainty), złożonością (Complexity) i niejednoznacznością (Ambiguity) ogólnych warunków i sytuacji. (źródło: wikipedia).

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności skutecznej identyfikacji i interpretacji czynników ryzyka dla Firmy i Pracowników w świecie zmieniającej się rzeczywistości, sprawnej adaptacji i reagowania na wymogi zmiennego otoczenia biznesowego, a także umiejętności proponowania skutecznych działań służących wykorzystaniu dynamiki zmiany.   

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim:

 • Menedżerom zarządzającym Zespołami,
 • Scrum Masterom,
 • Kierownikom Projektów,
 • Product Ownerom,
 • Agentom Zmian,

a także wszystkim, którzy chcieliby poznać i pełniej zrozumieć świat VUCA i poznać sposoby efektywnego działania w zmieniającym się otoczeniu.   

leadership

Korzyści dla uczestników

 • rozwój kompetencji menedżerskich w obszarze zarządzania zmianą, zarządzania konfliktem, przywództwa, odwagi menedżerskiej, orientacji na wynik oraz skutecznej komunikacji,
 • umiejętność sprawnego przeprowadzania zmian oraz tworzenia nowych rozwiązań,
 • wzrost elastyczności i otwartości na zmianę,
 • warsztatowa i interaktywna forma prowadzenia szkolenia,
 • indywidualne konsultacje z Trenerem po zakończeniu szkolenia bez limitu czasu.

Metody szkolenia

 • ćwiczenia indywidualne
 • praca w parach i małych grupach
 • ćwiczenia zespołowe
 • dyskusja
 • analiza przypadków
 • mini-wykłady interaktywne
 • wymiana doświadczeń i pomysłów

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1-2

1. Składowe świata VUCA i VUCA Prime

 • Od Volatility do Vision:
  • Koncentracja na celu,
  • Sposoby docierania do celu.
 • Od Uncertainty do Understanding:
  • Powiązanie celów firmowych z zadaniami Zespołów i Pracowników,
  • Rozumienie sensu pracy.
 • Od Complexity do Clarity:
  • Empowerment i decyzyjność Pracowników,
  • Współodpowiedzialność, współdziałanie.
 • Od Ambiguity do Agility:
  • bieżące modyfikacje,
  • Efektywność szybkich rozwiązań.
 •  Szybkie zwycięstwa,
 • Kudosy i świętowanie sukcesów.

2. Ujęcie i modele zmiany

 • Krzywa zmiany,
 • Model zmiany Kurta Lewina,
 • 4 pokoje zmiany Claes Janssen,
 • Siły hamujące i wspierające zmianę,
 • Reakcje Pracowników w zmianie,
 • Diagnoza Zespołu i Pracownika w zmianie,
 • Koncepcja Czarnych Łabędzi.

3. Emocje i komunikacja w procesie zmian

 • Emocje w poszczególnych etapach zmiany,
 • Zasady dobrej komunikacji w procesie zmiany,
 • Komunikacja formalna i nieformalna,
 • Słowa budujące i rujnujące w komunikacji zmiany.

4. Konflikt w zmianie

 • Koło konfliktu wg Christopher’a w. Moora,
 • Najczęstsze przyczyny konfliktu w zespole stacjonarnym, rozproszonym i wielopokoleniowym,
 • Pozytywne oblicze konfliktu,
 • Rozwiązania nastawione na współpracę.

5. Opór w zmianie

 • Identyfikacja źródeł oporu i blokad,
 • Radzenie sobie z własnym oporem:
  • Lęki,
  • Przekonania,
  • Złość,
  • Projekcje.
 • Radzenie sobie z oporem Zespołu i Pracowników:
  • Pionierzy,
  • Maruderzy,
  • Trendsetterzy Zmiany,
  • i maruderzy.

6. Przywództwo w świece VUCA

 • Kreowanie środowiska wspierającego zmianę,
 • 5 poziomów dojrzałości przywódczej wg Johna Maxwella,
 • Model zaufania ABCD:
  • Able,
  • Belivable,
  • Connected,
  • Dependable.
 • Model WRAP:
  • Widen Your Options,
  • Reality-Test Your Assumptions,
  • Attain Distance Befeore Deciding,
  • Prepare to Be Wrong.
 • Zwinny rozwój Pracowników:
  • Dzienny StandUp,
  • Retrospektywa,
  • Podejście ZoomIn i ZoomOut,
  • Start-Stop-Continue,
 • Empatyczny model komunikacji.

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00