Zarządzanie zmianą w organizacji

Opis i cel szkolenia

Opis
Zarządzanie w sytuacji ciągłych zmian to realizacja celów firmowych za pośrednictwem ludzi, infrastruktury, finansów, maszyn i urządzeń itd.. W dynamicznym środowisku produkcyjnym manager mimo ogromnego zaangażowania może nie być wystarczająco efektywny. W firmach i organizacjach wdrażających ciągłe zmiany, ważne jest aby na każdym poziomie i na różnych szczeblach zarządzania, ludzie byli wyposażeni w kompetencje gwarantujące osiągnięcie zamierzonych celów.
Świadomość znaczenia i roli zmian w organizacji to jedna z kluczowych kompetencji managerów. Szkolenie nasze kładzie największy nacisk na to aby lider w sytuacjach zmian, był przygotowany na opór przed zmianą ze strony zespołu, ale także świadomie promował zmianę w roli tzw agenta zmiany i aby podejmował efektywne decyzje związane z całym procesem zmian.

Cele szkolenia
Warsztaty nakierowane będą głownie na

 • zmianę postaw i zachowań kadry kierowniczej a pośrednio ich podwładnych,
 • podniesienie zaangażowania,
 • wzmocnienie motywacji,
 • wzmocnienie samodzielności, autonomii działania
 • przy jednoczesnym podwyższeniu poziomu odpowiedzialności za własne decyzje (na poziomie kierowniczym).
 • podwyższenie umiejętność akceptacji i przechodzenia przez zmianę,
 • kaskadowania jej w zespołach,
 • wdrażanie nowych rozwiązań (nie zawsze popularnych) wobec podległych pracowników.

Korzyści dla uczestników

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się:

 • jak skutecznie komunikować zmianę,
 • jak przeprowadzać kluczowe zadania związane ze zmianą.
 • przećwiczymy techniki wywierania wpływu.
 • dowiemy się, jak pracować kreatywnie nad własnym rozwojem,
 • jak z sukcesem wdrażać zmiany również we własnym życiu i w odniesieniu do siebie.

Metody szkolenia

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez:

 • pracę w małych grupach,
 • dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia,
 • studia przypadków,
 • scenki rodzajowe,
 • pracę indywidualną,
 • symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną.
 • realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości uczestników
 • trening poprzez doświadczenie, uczestnicy ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych z trenerem.
 • trening poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

1. Wprowadzenie do szkolenia:

 • Powitanie i przedstawienie uczestników i prowadzącego – cele szkolenia
 • Zdanie symulacyjne „na przełamanie lodu” zasady realizacji szkolenia
 • Zadanie zespołowe: Jak rozwiązujemy problemy? – rola kierownika w zarządzaniu zmianą

2. Zmiana szansa czy dramat – co decyduje o naszym nastawieniu do zmian w firmie – Rozwinięcia zadania przed szkoleniowego – „Kto zabrał mój ser?” – film edukacyjny

 • Gra symulacyjna „FILM” – praca w podzespołach, różnice w podejściu do zmiany – wnioski do dalszej pracy
 • „Pro czy RE?” – postawa i nastawienie kierownika – doświadczenie na forum
 • „Indywidualna mapa świata” – jak współpracować z ludźmi na etapie wdrażania zmian

3. „Miesiąc na uratowanie firmy” – gra symulacyjna, której celem jest w praktyczny sposób zwrócić uwagę uczestników na naturalne procesy psychologiczne, które dotyczą ich samych oraz podległych pracowników w sytuacji wdrażania różnych zmian w organizacji i funkcjonowaniu firmy.

4. Teoria i praktyka zarządzania zmianą

 • zmiana czyli…?
 • celowość zmian – kiedy zmiany mają sens?
 • problemy potrzebą i motorem zmian,
 • rodzaje zmian,
 • etapy wdrażania zmiany,
 • reakcje na zmiany,
 • opór wobec zmiany,
 • działania minimalizujące niezadowolenie i opór ludzi przed zmianami,
 • struktura organizacyjna w procesie zmian – czytelność funkcji i zakresów obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień,

5. Gra symulacyjna: ”Zagrajmy w kolory” – podejmowanie decyzji i ich wpływ na efektywność zmian – ostatecznie liczy się wynik finansowy.

 • strategia firmy jako wyznacznik zmian,
 • cele firmy, kadry zarządzającej i pracowników,

Dzień 2

6. Komunikacja i współpraca jako podstawa efektywności w okresie zmian:

 • „Ambitny plan” – zadanie symulacyjne
 • zasady efektywnej komunikacji w firmie w okresie zmian,
 • komunikacja interpersonalna czyli jak się komunikować aby unikać konfliktów,
 • precyzja w komunikacji – jak się komunikować aby unikać błędów i nieporozumień w okresie zmiany,
 • sztuka perswazji i przekonywania – ćwiczenia praktyczne na przykładach z Waszych obszarów
 • „Kto kogo?”- zadanie symulacyjne – test inteligencji społecznej, doświadczenie na forum

7. „Budujemy mosty” – zadanie symulacyjne – komunikacja i współpraca w praktyce – sprawdzian umiejętności kierowniczych – reakcja na zmieniające się potrzeby klienta i wymogi rynku.

8. Osiem kroków zmiany wg Kottera

 • Jak się przygotować do zmiany
 • Osiem nieodzownych kroków w realizacji zmian
 • Studium przypadku w firmie.

9. „Wytwórnia życzeń”- gra symulacyjna:

 • Realizacja zadania symulacyjnego z wykorzystaniem poznanej wiedzy i umiejętności
 • podsumowanie przebiegu gry,
 • wnioski i spostrzeżenia do pracy,

10. Podsumowanie i ewaluacja

 • Zadanie po szkoleniowe – Indywidualny Plan Rozwoju – praca na materiale szkoleniowym
 • Certyfikaty
 • Ankiety oceny

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestników10:00 - 11:00
Zajęcia11:00 - 12:00
Przerwa12:00 - 13:00
Zajęcia13:00 - 14:00
Obiad14:00 - 15:00
Zajęcia15:00 - 16:00
Przerwa16:00 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Kontakt

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

zobacz więcej

OneStepUp Sp. z o. o.

Biuro: Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem