Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie

Opis i cel szkolenia

Zapasy są dla każdej organizacji wyborem i koniecznością jednocześnie, wiedza o potrzebie posiadania zapasów jest powszechna. Nie wszystkie organizacje wykorzystują w pełni potencjał jaki jest ukryty w zapasach. Narzędzia i mechanizmy omówione na szkoleniu wykażą miejsca i sposoby wykorzystania tego potencjału. Prawie zawsze można lepiej zarządzać zapasami niż do tej pory. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom potrzebnej wiedzy do właściwego zarządzania zapasami w ich organizacji. Omówione zostaną również zagadnienia prognozowania zużycia zapasu oraz wpływ jakości dostaw i dostawców na jego strukturę (szczególnie na zapas bezpieczeństwa). Zapas może być źródłem przewagi konkurencyjnej – wiele firm przekonało się o tym w czasach dużych zakłóceń w łańcuchu dostaw.

Korzyści dla uczestników

 • Znajomość praktyczna narzędzi prognozowania i ich ograniczeń
 • Umiejętność analizy struktury zapasu i określenie wielkości zapasu nadmiernego
 • Określanie w sposób liczbowy ryzyka współpracy z dostawą i przekładanie go na wielkość zapasu bezpieczeństwa.
 • Optymalizacja zapasu bezpieczeństwa w powiązaniu z poziomem obsługi klienta.
 • Analiza i optymalizacja rotującej części zapasu w tym uwzględnienie optymalnej wielkości zakupu.
 • Umiejętność tworzenia narzędzi do cyklicznej analizy i optymalizacji zapasów.

Metody szkolenia

 • Dyskusja na przykładach
 • Prezentacja multimedialna
 • Warsztaty
 • Ćwiczenia praktyczne

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

1. Dlaczego utrzymuje się zapasy?

 • klasyfikacja zapasów,
 • identyfikacja i analiza potrzeb i oczekiwań klienta wewnętrznego i zewnętrznego – czemu służą zapasy?
 • określanie źródeł i zakresu informacji o zapasach w przedsiębiorstwie
 • warsztat: OTIF i POK obliczanie i określanie ryzyka zakłóceń w dostawach

2. Ile kosztują zapasy?

 • wpływ zapasów na wynik finansowy przedsiębiorstwa (przykład kalkulacji)
 • analiza i algorytm obliczania kosztów tworzenia zapasów,
 • analiza i algorytm obliczania kosztów utrzymania zapasów,
 • analiza i algorytm obliczania kosztów braku zapasów,
 • warsztat: analiza kosztów zapasów w ogniwach łańcucha dostaw
 • warsztat: obliczanie udziału kosztu transportu w koszcie gromadzenia

3. Analiza popytu:

 • sposoby charakterystyki rozkładu popytu,
 • rozpoznawanie rodzaju rozkładu popytu,
 • identyfikacja trendu popytu,
 • identyfikacja anomalii popytu,
 • warsztat: prognozowanie popytu wg różnych metod, ocena skuteczności i wybór optymalnej

4. Grupowanie i analiza struktury zapasu:

 • grupowanie zapasów wg ABC,
 • grupowanie zapasów wg XYZ.
 • warsztat: analiza wielokryterialna i interpretacja wyników oraz wnioski co do struktury zapasu

Dzień 2

5. Zapas bezpieczeństwa w wyznaczaniu poziomu obsługi klienta:

 • określanie wyznaczników wymaganego poziomu obsługi klienta,
 • ustalanie poziomu zapasu bezpieczeństwa,
 • warsztat: obliczanie optymalnego zapasu bezpieczeństwa.

6. Kryteria i metody określania wielkości dostaw

 • optymalizacja wielkości kupowanej
 • zakupy typu mix – optymalizacja kosztów
 • warsztat: obliczanie optymalnej wielkości kupowanej analiza opłacalności osiągania celów rabatowych

7. Modele zamawiania

 • Zastosowanie modelu poziomu zamawiania.
 • Zastosowanie modelu cyklu zamawiania.
 • modele mieszane – przykład

8. Wskaźniki w zapasach

9. Symulacja – zarządzanie zapasami w warunkach zmiennego popytu – warsztat z omówieniem i podsumowaniem

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem