Szkolenie: Zarządzanie wizualne i skuteczna komunikacja w przedsiębiorstwie stosującym Lean Manufacturing

Opis i cel szkolenia

Przedstawienie najważniejszych elementów skutecznej komunikacji wewnętrznej tak aby uczestnicy byli w stanie przekazać informację we właściwy sposób, do wszystkich wymaganych osób oraz z zastosowaniem odpowiednio dobranego kanału komunikacyjnego. Dodatkowo, szkolenie to będzie okazją do zaprezentowania zalet komunikacji wizualnej oraz najskuteczniejszych, w zależności od sytuacji, metod pozyskiwania informacji.

Korzyści dla uczestników

 • praktyczne podejście do kwestii polepszenia komunikacji w warunkach produkcyjnych
 • prezentacja pośredniego i bezpośredniego wpływu jaki efektywna komunikacja może mieć na polepszenia działania całej organizacji
 • prezentacja praktyczna narzędzi gwarantujących wysokiej jakości komunikację na wszystkich szczeblach organizacji
 • zwrócenie uwagi na wysoką efektywność wizualizacji informacji oraz elementów zarządzania wizualnego

Metody szkolenia

Warsztatowa z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych : dyskusje moderowane, praca w podgrupach, praca indywidualna, prezentacja interaktywna, demonstracja, symulacja rozmów, odgrywanie scenek, Informacja zwrotna.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe – 16 godzin dydaktycznych

Program szkolenia

Dzień 1 i 2

1. Podstawy Zarządzania Wizualnego

 • w jaki sposób powstała filozofia zarządzania wizualnego
 • „wydobywanie problemów na powierzchnię”
 • korzyści zarządzania wizualnego : prostota i szybkość

2. Narzędzia zarządzania wizualnego oraz wizualizacja informacji na stanowisku pracy

 • narzędzia przypisane do stanowiska pracy
 • narzędzia przypisane do linii
 • narzędzia przypisane do całej hali / zakładu

3. Wdrożenie systemu zarządzania wizualnego w firmie

 • dokumentacja wizualna
 • wizualna kontrola produkcji
 • wizualna kontrola jakości
 • wskaźniki procesu

4. Genchi-genbutsu – docieranie do źródła problemu

 • dlaczego stosujemy metodę Genchi-Genbutsu
 • warunki skutecznego przeprowadzenia Genchi-Genbutsu

5. Grupowe rozwiązywanie problemów – analiza przyczyny źródłowej

 • wizualizacja problemu – wizualne metody rozwiązywania problemów (np. Rybia Ość)
 • burza mózgów
 • zasady skutecznego grupowego rozwiązywania problemów (m.in. rola lidera)

6. Grupowe podejmowanie decyzji – konsensus

 • Nemawashi jako narzędzie podejmowania decyzji
 • konsensus a kompromis
 • plusy i minusy konsensusu (m.in. rola lidera)

7. Feedback (informacja zwrotna)

 • zasady skutecznego feedbacku
 • elementy oceny okresowej

8. Codzienne i cykliczne spotkania

 • zasady prowadzenia skutecznych spotkań
 • cykliczne spotkania elementem efektywnego zarządzania

9. Efektywna komunikacja pomiędzy różnymi działami

 • system Kanban jako element przekazywania informacji na produkcji
 • elementy skutecznego przekazu informacji pomiędzy różnymi działami
 • współpraca w ramach zespołów projektowych

10. Case study i pytania uczestników.

11. Zakończenie szkolenia

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15.00
Przerwa15.00 - 15.10
Zajęcia15:10 - 16:00

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00