Szkolenie: Zarządzanie wiarygodnością marki

Opis i cel szkolenia

Wartością wypływającą z uczestnictwa w tym treningu, jest pozyskanie kwalifikacji inżynierii słowa pisanego, eliminującego nieufność, antagonizm i opór odbiorcy e-komunikatu i komunikatów fonicznych. Współczesna nauka udokumentowała wiele anatomicznych zależności wpływu słowa pisanego na system nerwowy, emocje, motywację i postawy odbiorcy. Siła sugestywności słowa pisanego zależy nie tylko od samej treści argumentu, ale też od wielu czynników gramatycznych i leksykalnych. Na procesy motywacyjne odbiorcy, oddziałuje nawet sama architektura zdania, jego konstrukcja składniowa, strona bierna lub czynna, a także typy grafemów(fonemy, morfemy, typ samogłoski i spółgłoski w słowie, architektura czcionki, szyk wierszy, akapitów itp.) Słowo pisane rządzi się zupełnie innymi prawami siły społecznej i sugestywności, niż słowo mówione. O wartości inwestycyjnej tego treningu, przesądza fakt, że proponowane tu instrumenty wpływu są efektywne, a nie są powszechne. Przewaga konkurencyjna wynika nie tylko z samego produktu, lecz także z komunikatu o tym produkcie. Mam zatem przeświadczenie, że warto umieć więcej, niż inni. Tym bardziej wobec wzrostu konkurencyjności, ludzkiej tendencji do nieufności i generalizowania opinii.

Cele treningu:

 • Poznanie i opanowanie mechanizmów tworzenia wiarygodnej, sugestywnej argumentacji, opinii i informacji o firmie oraz produkcie w przestrzeni internetowej oraz w dialogach handlowych bezpośrednich. Wzmocnienie wiarygodności firmy i produktu, przez wykorzystanie specyfiki percepcji e-komunikatów oraz zaawansowanej inżynierii słowa mówionego, czyli praktyczne opanowanie neurosemantyki.

Neurosemantyka- dziedzina nauki definiująca wpływ i charakterystykę słowa mówionego, na system nerwowy odbiorcy, jego emocje, refleksje i postawy.

 • Opanowanie praktycznej, cybersemantycznej umiejętności eliminowania negatywnej siły opiniotwórczej u potencjalnych klientów. Udoskonalenie procesu totalnego uwiarygodnienia informacji w przestrzeni internetowej.

Cybersemantyka- dziedzina nauki badająca zależności cech komunikatów pisanych w sieci, w relacji do ich wpływu na system nerwowy odbiorcy, jego emocje, motywacje, refleksje i postawy.

 • Praktyczne pozyskanie metod kontroli motywacji potencjalnego klienta i definitywne ugruntowanie konkurencyjności podmiotu, poprzez zastosowanie cybersemantyki i neurosemantyki w dialogach handlowych, infoliniach oraz wszystkich aktach fonicznej komunikacji zewnętrznej.
 • Zwiększenie ekspansji podmiotu poprzez metodyczne wykorzystanie reguł cybersemantyki, a tym samym zarządzanie wiarygodnością i wartością produktu. Redagowanie ofertowych treści copywriterskich, kontrolujących i eliminujących antagonistyczne ataki hejterskie, tworzenie maksymalnie wiarygodnych e-komunikatów, opisów usług lub produktów, determinujących bezpieczeństwo i motywację odbiorców. Budowanie wyjątkowości marki. Doskonalenie personelu handlowego w zakresie wiarygodnej semantyki.

Korzyści dla uczestników

Trening ten rozwija umiejętności menedżera w zakresie maksymalnego wykorzystania środków retoryczno-perswazyjnych w korespondencji elektronicznej.
Program kompleksowo wyczerpuje aktualną wiedzę, z zakresu oddziaływania cech i form komunikacji pisemnej na system nerwowy, emocje oraz motywację człowieka.

Metody szkolenia

Forma zajęć: wykładowo – warsztatowa z wykorzystaniem m.in. następujących metod szkoleniowych: dyskusje moderowane, praca w podgrupach, praca indywidualna, mini wykłady, pogadanka, mapy myśli, demonstracja, metafora, kwestionariusz osobowy, ćwiczenia i omówienia ćwiczeń.

Uwaga: trening prowadzony jest językiem powszechnie zrozumiałym dla każdego uczestnika, bez względu na jego profil wykształcenia i branżę.

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy- 8 godzin dydaktycznych

Program szkolenia

Dzień 1

1. Stereotypowe błędy komunikacji – specyfika percepcji informacji handlowej

 • składnia i strona zdania obniżająca wiarygodność tekstu
 • typy spójników i partykuł konfliktogennych w tekście
 • leksemy dominacyjne: deontyczne, aletyczne i kwantyfikacyjne
 • wpływ typu czcionki i grafiki tekstu na system nerwowy odbiorcy
 • słowa „ parzące” i żargon korporacyjny, indukujący nieufność

2. Algorytmy wiarygodnej e-informacji o firmie i produkcie

 • strategia argumentacji SIP ( tzw. implanty psychodynamiczne)
 • e-retoryka wiarygodności ( rzeczowniki ejdetyczne i abstrakcyjne)
 • e-retoryka wiarygodności ( czasowniki statyczne i dynamiczne)
 • e- retoryka wiarygodności (przymiotniki względne i bezwzględne)
 • Model Logogenu Mortona (siła jednego słowa w tekście)

3. Algorytmy kontroli napięć, oszczerstw i eskalacji nieufności

 • cechy eliminujące ryzyko krytyki i inicjacji spirali konfliktu
 • buforowanie neurodynamiki krytyki klienta
 • semantyczne klucze w budowaniu więzi i bezpieczeństwa
 • semantyczne klucze zarządzania klimatem emocjonalnym

4. Wpływ komunikacji na postawy i opinie odbiorców

 • modele wpływu na postawy grup i liderów opiniotwórczych
 • kody afiliacyjne- permutacje idiolektów
 • perswazyjne klucze homogeniczne i heterogeniczne
 • ekspresja wiarygodności totalnej

5. Synteza treningu

 • syntetyczne streszczenie całego rytmu treningu
 • instruktaż samodzielnego wykorzystania skryptów i materiałów
 • moduł konsultacyjny ( 1 godz.)

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestników10:00 - 11:00
Zajęcia11:00 - 12:00
Przerwa12:00 - 13:00
Zajęcia13:00 - 14:00
Obiad14:00 - 15:00
Zajęcia15:00 - 16:00
Przerwa16:00 - 17:00

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00