Zarządzanie wiarygodnością marki

Opis i cel szkolenia

Wartością wypływającą z uczestnictwa w tym treningu, jest pozyskanie kwalifikacji inżynierii słowa pisanego, eliminującego nieufność, antagonizm i opór odbiorcy e-komunikatu i komunikatów fonicznych. Współczesna nauka udokumentowała wiele anatomicznych zależności wpływu słowa pisanego na system nerwowy, emocje, motywację i postawy odbiorcy. Siła sugestywności słowa pisanego zależy nie tylko od samej treści argumentu, ale też od wielu czynników gramatycznych i leksykalnych. Na procesy motywacyjne odbiorcy, oddziałuje nawet sama architektura zdania, jego konstrukcja składniowa, strona bierna lub czynna, a także typy grafemów(fonemy, morfemy, typ samogłoski i spółgłoski w słowie, architektura czcionki, szyk wierszy, akapitów itp.) Słowo pisane rządzi się zupełnie innymi prawami siły społecznej i sugestywności, niż słowo mówione. O wartości inwestycyjnej tego treningu, przesądza fakt, że proponowane tu instrumenty wpływu są efektywne, a nie są powszechne. Przewaga konkurencyjna wynika nie tylko z samego produktu, lecz także z komunikatu o tym produkcie. Mam zatem przeświadczenie, że warto umieć więcej, niż inni. Tym bardziej wobec wzrostu konkurencyjności, ludzkiej tendencji do nieufności i generalizowania opinii.

Cele treningu:

 • Poznanie i opanowanie mechanizmów tworzenia wiarygodnej, sugestywnej argumentacji, opinii i informacji o firmie oraz produkcie w przestrzeni internetowej oraz w dialogach handlowych bezpośrednich. Wzmocnienie wiarygodności firmy i produktu, przez wykorzystanie specyfiki percepcji e-komunikatów oraz zaawansowanej inżynierii słowa mówionego, czyli praktyczne opanowanie neurosemantyki.

Neurosemantyka- dziedzina nauki definiująca wpływ i charakterystykę słowa mówionego, na system nerwowy odbiorcy, jego emocje, refleksje i postawy.

 • Opanowanie praktycznej, cybersemantycznej umiejętności eliminowania negatywnej siły opiniotwórczej u potencjalnych klientów. Udoskonalenie procesu totalnego uwiarygodnienia informacji w przestrzeni internetowej.

Cybersemantyka- dziedzina nauki badająca zależności cech komunikatów pisanych w sieci, w relacji do ich wpływu na system nerwowy odbiorcy, jego emocje, motywacje, refleksje i postawy.

 • Praktyczne pozyskanie metod kontroli motywacji potencjalnego klienta i definitywne ugruntowanie konkurencyjności podmiotu, poprzez zastosowanie cybersemantyki i neurosemantyki w dialogach handlowych, infoliniach oraz wszystkich aktach fonicznej komunikacji zewnętrznej.
 • Zwiększenie ekspansji podmiotu poprzez metodyczne wykorzystanie reguł cybersemantyki, a tym samym zarządzanie wiarygodnością i wartością produktu. Redagowanie ofertowych treści copywriterskich, kontrolujących i eliminujących antagonistyczne ataki hejterskie, tworzenie maksymalnie wiarygodnych e-komunikatów, opisów usług lub produktów, determinujących bezpieczeństwo i motywację odbiorców. Budowanie wyjątkowości marki. Doskonalenie personelu handlowego w zakresie wiarygodnej semantyki.

Korzyści dla uczestników

Trening ten rozwija umiejętności menedżera w zakresie maksymalnego wykorzystania środków retoryczno-perswazyjnych w korespondencji elektronicznej.
Program kompleksowo wyczerpuje aktualną wiedzę, z zakresu oddziaływania cech i form komunikacji pisemnej na system nerwowy, emocje oraz motywację człowieka.

Metody szkolenia

Forma zajęć: wykładowo – warsztatowa z wykorzystaniem m.in. następujących metod szkoleniowych: dyskusje moderowane, praca w podgrupach, praca indywidualna, mini wykłady, pogadanka, mapy myśli, demonstracja, metafora, kwestionariusz osobowy, ćwiczenia i omówienia ćwiczeń.

Uwaga: trening prowadzony jest językiem powszechnie zrozumiałym dla każdego uczestnika, bez względu na jego profil wykształcenia i branżę.

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy- 8 godzin dydaktycznych

Program szkolenia

Dzień 1

1. Stereotypowe błędy komunikacji – specyfika percepcji informacji handlowej

 • składnia i strona zdania obniżająca wiarygodność tekstu
 • typy spójników i partykuł konfliktogennych w tekście
 • leksemy dominacyjne: deontyczne, aletyczne i kwantyfikacyjne
 • wpływ typu czcionki i grafiki tekstu na system nerwowy odbiorcy
 • słowa „ parzące” i żargon korporacyjny, indukujący nieufność

2. Algorytmy wiarygodnej e-informacji o firmie i produkcie

 • strategia argumentacji SIP ( tzw. implanty psychodynamiczne)
 • e-retoryka wiarygodności ( rzeczowniki ejdetyczne i abstrakcyjne)
 • e-retoryka wiarygodności ( czasowniki statyczne i dynamiczne)
 • e- retoryka wiarygodności (przymiotniki względne i bezwzględne)
 • Model Logogenu Mortona (siła jednego słowa w tekście)

3. Algorytmy kontroli napięć, oszczerstw i eskalacji nieufności

 • cechy eliminujące ryzyko krytyki i inicjacji spirali konfliktu
 • buforowanie neurodynamiki krytyki klienta
 • semantyczne klucze w budowaniu więzi i bezpieczeństwa
 • semantyczne klucze zarządzania klimatem emocjonalnym

4. Wpływ komunikacji na postawy i opinie odbiorców

 • modele wpływu na postawy grup i liderów opiniotwórczych
 • kody afiliacyjne- permutacje idiolektów
 • perswazyjne klucze homogeniczne i heterogeniczne
 • ekspresja wiarygodności totalnej

5. Synteza treningu

 • syntetyczne streszczenie całego rytmu treningu
 • instruktaż samodzielnego wykorzystania skryptów i materiałów
 • moduł konsultacyjny ( 1 godz.)

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestników10:00 - 11:00
Zajęcia11:00 - 12:00
Przerwa12:00 - 13:00
Zajęcia13:00 - 14:00
Obiad14:00 - 15:00
Zajęcia15:00 - 16:00
Przerwa16:00 - 17:00

Wartość inwestycji

Szkolenia zamknięte tzw. „in company” są wyceniane indywidualnie.
Zapraszamy do kontaktu!

Kontakt

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

zobacz więcej

OneStepUp Sp. z o. o.

Biuro: Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem