Szkolenie: Zarządzanie strategiczne procesami łańcucha dostaw

Opis i cel szkolenia

Celem warsztatu jest dostarczenie uczestnikom praktycznych umiejętności analizy i zarządzania strategicznego procesami łańcucha dostaw, pozwalających na skuteczną transformację procesową.

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy warsztatów pozyskają:

 • Praktyczne umiejętności prowadzania analizy strategicznej procesów
 • Świadomość znaczenia strategii zarządzania procesami łańcucha dostaw dla sukcesu firmy
 • Praktyczne umiejętności budowania strategii rozwoju procesów łańcucha dostaw
 • Kompetencje planowania i wdrażania inicjatyw strategicznych transformujących procesy łańcucha dostaw do stanu realnie wspierającego budowanie pozycji firmy na rynku

Uczestnicy warsztatów zapewnią Firmie:

 • Zwiększenie efektywności i poprawę wyniku biznesowego,
 • Optymalizację kosztów procesów łańcucha dostaw,
 • Realną wartość dodaną transformowanych procesów,
 • Zaangażowanie pracowników w rozwój firmy,
 • Poprawę komunikacji uczestników procesów.

Metody szkolenia

 • warsztaty i ćwiczenia praktyczne
 • prezentacja multimedialna,
 • inspirująca dyskusja na przykładach,
 • studium przypadku.

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne – 3 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1-3

Moduł I

 • Dla czego firmie potrzebna jest strategia rozwoju procesów łańcucha dostaw? Dla czego tradycyjne zarządzanie przestaje działać?
 • Analiza dojrzałości strategicznej organizacji z zastosowaniem wymagań MMOG LE
 • Zarządzanie strategiczne z zastosowaniem BSC (Balanced Score Card– przegląd podejścia
 • Narzędzia i metody prowadzenia analiz strategicznych
  • Identyfikacja interesariuszy i ich oczekiwań
  • Identyfikacja czynników otoczenia istotnych dla procesów łańcucha dostaw – Warsztat
 •  Ocena oczekiwań i czynników z zastosowaniem metody PEST – Warsztat

Moduł II

 • Analiza SWAT – Warsztat
 • Analiza strategiczna firmy z zastosowaniem Ankiety GE – General Electrics – Warsztat
 • Analiza strategiczna procesów łańcucha dostaw firmy z zastosowaniem Metody 5 Sił Pottera – Warsztat

Moduł III

 • Misja i Wizja firmy i jej wpływ na łańcuch dostaw
 • Istota Misji i Wizji. Przykłady różnych przedsiębiorstw
 • Identyfikacja Kluczowych Czynników Sukcesu strategii procesów łańcucha dostaw – Warsztat
 • Jak stworzyć dobrą Misję i Wizję strategii procesów łańcucha dostaw w kontekście Misji i Wizji Firmy – Warsztat

Moduł IV

 • Definiowanie Strategii firmy z zastosowaniem Balanced Score Card: Cele, Wskaźniki, interakcje
 • Perspektywa Finansowa procesów łańcucha dostaw – Warsztat
 • Perspektywa Procesowa procesów łańcucha dostaw – Warsztat
 • Perspektywa Klienta procesów łańcucha dostaw – Warsztat
 • Perspektywa rozwoju procesów łańcucha dostaw – Warsztat

Moduł V

 • Budowanie Map Strategicznego rozwoju procesów łańcucha dostaw
 • Projektowanie inicjatyw strategicznych – Warsztat
 • Budowanie Architektury Procesów Łańcucha dostaw AS-IS i TO-BE – Warsztat

Moduł VI

 • Zrządzanie zmianą strategiczną
 • Komunikacja w zarządzaniu strategicznym
 • Kaskadowanie celów, uprawnień i obowiązków
 • System Motywacyjny wspierający realizację Strategii Procesów Łańcucha Dostaw – Warsztat

Podsumowanie Warsztatów

 • Podsumowanie warsztatów
 • Odpowiedzi na pytania
 • Dyskusja

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00