Zarządzanie strategiczne procesami łańcucha dostaw

cena netto: 1.850 zł /os
 • 14 - 16 czerwca 2021 Katowice
Hotel Novotel Katowice Centrum **** zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf
Leszek Skórniewicz_One Step Up
Ekspert prowadzący

Leszek Skórniewicz

Narzędzia jakościowe

Ukończył studia z tytułem magistra inżyniera chemii ze specjalnością inżynieria chemiczna, na Politechnice Krakowskiej. W swojej karierze zawodowej miał okazję pracować na stanowiskach Mistrza zmiany, Technologa, Pełnomonika Jakości, Dyrektora Produkcji m.in. w branży okiennej i automotive. Jego projekty wspierały także sektor publiczny, bankowy i telekom. Posiada certyfikaty audytora wiodącego systemów zarządzania jakością ISO 9001, środowiskiem […]

Opis i cel szkolenia

Celem warsztatu jest dostarczenie uczestnikom praktycznych umiejętności analizy i zarządzania strategicznego procesami łańcucha dostaw, pozwalających na skuteczną transformację procesową.

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy warsztatów pozyskają:

 • Praktyczne umiejętności prowadzania analizy strategicznej procesów
 • Świadomość znaczenia strategii zarządzania procesami łańcucha dostaw dla sukcesu firmy
 • Praktyczne umiejętności budowania strategii rozwoju procesów łańcucha dostaw
 • Kompetencje planowania i wdrażania inicjatyw strategicznych transformujących procesy łańcucha dostaw do stanu realnie wspierającego budowanie pozycji firmy na rynku

Uczestnicy warsztatów zapewnią Firmie:

 • Zwiększenie efektywności i poprawę wyniku biznesowego,
 • Optymalizację kosztów procesów łańcucha dostaw,
 • Realną wartość dodaną transformowanych procesów,
 • Zaangażowanie pracowników w rozwój firmy,
 • Poprawę komunikacji uczestników procesów.

Metody szkolenia

 • warsztaty i ćwiczenia praktyczne
 • prezentacja multimedialna,
 • inspirująca dyskusja na przykładach,
 • studium przypadku.

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne – 3 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1-3

Moduł I

 • Dla czego firmie potrzebna jest strategia rozwoju procesów łańcucha dostaw? Dla czego tradycyjne zarządzanie przestaje działać?
 • Analiza dojrzałości strategicznej organizacji z zastosowaniem wymagań MMOG LE
 • Zarządzanie strategiczne z zastosowaniem BSC (Balanced Score Card– przegląd podejścia
 • Narzędzia i metody prowadzenia analiz strategicznych
  • Identyfikacja interesariuszy i ich oczekiwań
  • Identyfikacja czynników otoczenia istotnych dla procesów łańcucha dostaw – Warsztat
 •  Ocena oczekiwań i czynników z zastosowaniem metody PEST – Warsztat

Moduł II

 • Analiza SWAT – Warsztat
 • Analiza strategiczna firmy z zastosowaniem Ankiety GE – General Electrics – Warsztat
 • Analiza strategiczna procesów łańcucha dostaw firmy z zastosowaniem Metody 5 Sił Pottera – Warsztat

Moduł III

 • Misja i Wizja firmy i jej wpływ na łańcuch dostaw
 • Istota Misji i Wizji. Przykłady różnych przedsiębiorstw
 • Identyfikacja Kluczowych Czynników Sukcesu strategii procesów łańcucha dostaw – Warsztat
 • Jak stworzyć dobrą Misję i Wizję strategii procesów łańcucha dostaw w kontekście Misji i Wizji Firmy – Warsztat

Moduł IV

 • Definiowanie Strategii firmy z zastosowaniem Balanced Score Card: Cele, Wskaźniki, interakcje
 • Perspektywa Finansowa procesów łańcucha dostaw – Warsztat
 • Perspektywa Procesowa procesów łańcucha dostaw – Warsztat
 • Perspektywa Klienta procesów łańcucha dostaw – Warsztat
 • Perspektywa rozwoju procesów łańcucha dostaw – Warsztat

Moduł V

 • Budowanie Map Strategicznego rozwoju procesów łańcucha dostaw
 • Projektowanie inicjatyw strategicznych – Warsztat
 • Budowanie Architektury Procesów Łańcucha dostaw AS-IS i TO-BE – Warsztat

Moduł VI

 • Zrządzanie zmianą strategiczną
 • Komunikacja w zarządzaniu strategicznym
 • Kaskadowanie celów, uprawnień i obowiązków
 • System Motywacyjny wspierający realizację Strategii Procesów Łańcucha Dostaw – Warsztat

Podsumowanie Warsztatów

 • Podsumowanie warsztatów
 • Odpowiedzi na pytania
 • Dyskusja

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1850 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia

 

 • 14 - 16 czerwca 2021 Katowice
Hotel Novotel Katowice Centrum **** zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

OneStepUp Sp. z o. o.

Biuro: Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem