Zarządzanie sobą w czasie – efektywne planowanie i realizacja zadań

cena netto: 1.400 zł /os
 • 19 - 20 października 2023 Wrocław
Scandic Wrocław **** zapisz się
 • 25 - 26 stycznia 2024 Warszawa
Szawa Conference | OXYGEN PARK zapisz się
 • 20 - 21 maja 2024 Kraków
Hotel Novotel Kraków Centrum zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf
Ocena szkolenia (w skali do 5)
4,91
Ekspert prowadzący

Marta Miechowicz

Sprzedaż / Obsługa Klienta / Zarządzanie czasem/ Komunikacja/ Autoprezentacja

Absolwentka Wydziału Psychologii Społecznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, specjalizacja: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Rekrutacja i Selekcja Pracowników, Psychoedukacja – praca metodami aktywnymi, Trening i Warsztat Psychologiczny. Prowadziła badania nad zwiększeniem efektywności szkoleń wg badań Richarda Feldera i Barbary Soloman nad stylami uczenia się. Absolwentka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej […]

Opis i cel szkolenia

Zarządzanie sobą w czasie to ważna umiejętność. Czas jest jednym z najważniejszych naszych zasobów, nie jesteśmy w stanie go niczym zastąpić. Każdy z nas ma dokładnie tyle samo czasu w ciągu doby tj. 24 godziny.  To, co różni ludzi między sobą, to sposób ich spożytkowania. Większość energii i czasu jest bezpowrotnie zmarnotrawiona z powodu braku jasnych celów, planowania, priorytetów, rozeznawania w istotnych sprawach. Kluczem do sukcesu jest umiejętność gospodarowania swoim czasem w sposób ergonomiczny. W zasięgu możliwości każdego z nas jest uzyskanie większej kontroli nad samym sobą oraz naszymi sprawami. Stanie się to możliwe dzięki nazwaniu wartości, ustaleniu priorytetów, nazwaniu celów, ustaleniu planów działania – na najbliższą godzinę, dzień, tydzień, rok, lata…

Na szkoleniu Zarządzanie czasem pracy pokażemy co zrobić, aby wykorzystać czas pracy tak, by praca dawała oczekiwane efekty, była satysfakcjonująca dla nas oraz członków naszego zespołu i jednocześnie efektywność ta pozwalała nam oddzielić życie zawodowe od prywatnego.

Korzyści dla uczestników

Dzięki szkoleniu Zarządzanie sobą w czasie uczestnicy dowiedzą się jak:

 • jasno precyzować swoje cele zawodowe,
 • planować czas pracy,
 • ustalać priorytety
 • efektywnie rozdzielać czas prywatny od zawodowego nawet w sytuacji pracy zdalnej.

Metody szkolenia

Trening ma charakter zajęć interaktywnych – ćwiczenia będą wykonywane indywidualnie, w parach i mniejszych grupach zadaniowych.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe – 16 godzin dydaktycznych

Program szkolenia

Dzień 1-2

MODUŁ I – AUTODIAGNOZA WYKORZYSTANIA CZASU
 • Czym jest zarządzanie sobą w czasie? Wprowadzenie w zagadnienia dotyczące organizacji czasu.
 • Fizjologia czasu – rytmy biologiczne człowieka: dobowy, kwartalny, roczny oraz ich wpływ na sprawność psychofizyczną i możliwości intelektualne człowieka – prezentacja krzywej REFA.
 • Na czym polega zarządzanie czasem? Potrzeba doskonalenia efektywności w zarządzaniu sobą w czasie.
 • 10 korzyści wynikające z efektywnego zarządzania czasem.
 • Ile kosztuje zła organizacja czasu? Osobisty potencjał czasu.
 • Jakość wykorzystania czasu – własna skuteczność w zarządzaniu czasem.
 • Analiza obecnego stylu zarządzania sobą w czasie – fotografia „typowego” dnia pracy.
 • Mocne i słabe strony własnego stylu zarządzania czasem.
 • Identyfikacja głównych obszarów deficytowych w zakresie zarządzania sobą w czasie.
 • Budowanie proaktywnych nawyków zarządzania czasem.
MODUŁ II – WYZNACZANIE CELÓW I PRIORYTETÓW
 • Co jest dla ciebie naprawdę ważne? Jak ustalać swoje priorytety?
 • Określenie celu – obliczanie osobistego kapitału czasu.
 • Rola planowania i stawiania celów.
 • Sztuka planowania działań długoterminowych i krótkoterminowych:
  • metoda ALPEN
  • strategia Vonneguta
  • metoda Gantta
 • Metody ustalania i wyboru celów – Zasada SMART – Prezentacja metody. Ustalenie i weryfikacja celów działania w praktyce zawodowej.
 • Przekładanie celów na działanie.
 • Zasady priorytetyzacji zadań. Reguła Eisenhowera – metody ustalania i realizacji priorytetów.
 • Zadania ważne czy pilne – jak rozsądzić?
 • Zastosowanie praktyczne reguły Pareto.
 • Praktyczne wdrożenie narzędzi wyznaczania celów i priorytetów.
 • Cele osobiste a cele zawodowe
MODUŁ III – PLANOWANIE CZASU WŁASNEGO
 • Definiowanie swoich „Złodziei czasu”
 • Jak radzić sobie z własnymi złodziejami czasu?
 • Odwlekanie, czyli prokrastynacja
 • Zarządzanie priorytetami
 • 10 największych błędów zarządzania czasem
 • Jak wykorzystać wykres „krzywej zakłóceń” dnia,
 • Analiza „spraw wpływających” i umiejętność ich katalogowania,
 • Diagram Eisenhowera – ćwiczenie
 • „Jak zjeść słonia? Po kawałku.”
 • Zasada ABCD
 • GTD czyli Getting Things Done – gromadź, analizuj, porządkuj, przeglądaj, realizuj.
 • Wykorzystanie narzędzi informatycznych do efektywnego planowania i zarządzania
 • Teoria małp Blancharda – zarządzanie małpami
 • Zasada – 8 ostatnich minut dnia
MODUŁ IV – ASERTYWNOŚĆ W ZARZADZANIU CZASEM
 • Co to jest asertywność
 • Asertywność a zarządzanie czasem – skuteczne komunikowanie się i wiara we własne możliwości
 • Diagnoza przyczyn i trudności w zachowaniach asertywnych– mapa asertywności
 • Dbaj o synergię – umiejętność współpracy
 • Techniki zachowań asertywnych
 • Techniki skutecznego komunikowania się
 • Przekazywanie ocen pozytywnych i negatywnych
 • Przyjmowanie ocen, krytyki
 • Bądź proaktywny – rozwijanie subiektywnego poczucia wpływu na własną pracę i konkretne sytuacje na wykonywanym stanowisku
 • Teorie atrybucji
 • Subiektywne poczucie wpływu – teorie atrybucji
 • Eksternaliści i internaliści
 • Przekonania powstrzymujące podejmowanie skutecznych działań – krytyk wewnętrzny
 • Asertywny monolog wewnętrzny
 • Budowanie poczucia wpływu – przekonania na temat własnych możliwości
 • Indywidualny plan działania

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15.00
Przerwa15.00 - 15.10
Zajęcia15:10 - 16:00

Wartość inwestycji

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1.300 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat ukończenia kursu, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiady.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia

 

Zarządzanie czasem, Organizacja pracy

 • 19 - 20 października 2023 Wrocław
Scandic Wrocław **** zapisz się
 • 25 - 26 stycznia 2024 Warszawa
Szawa Conference | OXYGEN PARK zapisz się
 • 20 - 21 maja 2024 Kraków
Hotel Novotel Kraków Centrum zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem