Zarządzanie ryzykiem w procesach logistycznych – LFMEA

Opis i cel szkolenia

Metoda LFMEA (Failure Mode and Effect Analysis Procesów Logistycznych) to narzędzie zarządzania jakością wyrobów lub procesów łańcucha dostaw. Zajmuje się analizą przyczyn i skutków wad oraz projektowaniem i wdrażaniem stosownych zabezpieczeń w procesach odbioru, pakowania, transportu, wysyłki, magazynowania itp.. LFMEA jest jedną z metod rodziny analiz opierających się na wspólnym modelu FMEA AIAG / VDA wyd 1:

 • DFMEA – Design FMEA – analiza przyczyn i skutków wad wyrobu,
 • PFMEA – Proces FMEA – analiza przyczyn I skutków wad procesów wytwórczych lub realizacji usług,
 • RFMEA – Reveres FMEA – analiza odwrotna FMEA – polega na weryfikacji FMEA w miejscu realizacji procesu,
 • LFMEA – Logistic FMEA – analiza przyczyn i skutków wad w procesach logistycznych,
 • MFMEA – Machine FMEA – analiza przyczyn i skutków wad działania maszyn.

Celem warsztatu jest dostarczenie uczestnikom praktycznych umiejętności analizy ryzyka procesów łańcucha dostaw, projektowania zabezpieczeń oraz doskonalenia procesów z wykorzystaniem metody Logistic – FMEA.

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy warsztatów pozyskają:

 • Praktyczne umiejętności prowadzania analizy FMEA procesów łańcucha dostaw,
 • Świadomość korzyści wdrożenia FMEA,
 • Świadomość efektów i konsekwencji wad wyrobów za które odpowiada wadliwy process.
 • Praktyczne umiejętności analizy ryzyka poprzez prawidłowe definiowanie znaczenia wady, występowalności oraz wykrywalności,
 • Kompetencje planowania i wdrażania działań doskonalących wdrażających skuteczne zabezpieczenia ryzyk.

Uczestnicy warsztatów zapewnią Firmie:

 • Zwiększenie efektywności i poprawę wyniku biznesowego procesów łańcucha dostaw,
 • Eliminację kosztów występowania problemów w procesach łańcucha dostaw,
 • Poprawę jakości procesów logistycznych,
 • Zmniejszenie zmienności procesów łańcucha dostaw i zwiększenie ich przewidywalności.
 • Poprawę komunikacji uczestników procesów.

Metody szkolenia

 • warsztaty i ćwiczenia praktyczne
 • prezentacja multimedialna,
 • inspirująca dyskusja na przykładach,
 • studium przypadku.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Uwaga: możliwa realizacja szkolenia online:
4 x 4 godziny dydaktyczne – 1 sesja na 1 dzień (4 dni)

Program szkolenia

Dzień 1-2

Moduł I

1.  Wprowadzenie do analizy ryzyka:

 • Istota i cele prowadzenia analizy FMEA,
 • Kontekst I korzyści biznesowe stosowania FMEA,
 • Miejsce FMEA w cyklu życia produktu, powiązanie z APQP, FMEA, CP, PF, PPAP, MSA i SPC,
 • Zarządzanie charakterystykami specjalnymi w FMEA,
 • 7 etapowy proces FMEA, zarządzenie projektem,
 • Organizacja analizy FMEA, niezbędne zasoby i role członków zespołu.

Moduł II

2.  Warsztat praktyczny prowadzenia L-FMEA:

 • Definiowanie struktury procesu, oraz elementów procesu łańcucha dostaw,
 • Definiowanie struktury funkcji procesu, etapów i elementów procesu,
 • Wyznaczenie wartości S-Severity – interpretacja tabel i definiowanie wymagań własnych.
 • Warsztat praktyczny

Moduł III

 • Definiowanie struktury wad,
 • Analiza ryzyka, definiowanie aktualnych działań zapobiegawczych i kontrolnych, użycie Tabel Occurence, Detection
 • Tworzenie PF i CP z wykorzystaniem informacji z FMEA (powiązania pomiędzy FMEA, CP, PF),
 • Warsztat praktyczny

Moduł IV

 • Definiowanie AP – Priorytetów działania
 • Optymalizacja – definiowanie zadań korekcyjnych, korygujących, optymalizujących
 • Monitorowanie realizacji zadań i powtórna ocena ryzyka.
 • Warsztat praktyczny

Kontakt

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

zobacz więcej

OneStepUp Sp. z o. o.

Biuro: Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem