ONLINE Zarządzanie projektami IPMA® poziom D szkolenie Akredytowane

cena netto: 3.200 zł /os
 • 14 października - 10 grudnia 2020 ONLINE
Video Conference Rooms zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf
Ocena szkolenia (w skali do 5)
4,92
Ekspert prowadzący

Ekspert Zarządzanie Projektami

IPMA D i C; MS Project 2016

Opis i cel szkolenia

Celem głównym szkolenia jest przygotowanie uczestników do międzynarodowej certyfikacji IPMA na poziomie D przy równoczesnym zapoznaniu z zasadami zarządzania projektami oraz narzędziami niezbędnymi do skutecznej realizacji przedsięwzięć w przedsiębiorstwie.

Poniżej szczegółowy wykaz terminów zjazdów w poszczególnych lokalizacjach.

Edycja I – ONLINEEdycja II –  ONLINE
22/24/29 września14/16/21/23/28/30 października
1/6/8/13/15/20/22/27/29 października3/5/10/13/17/19/24/26 listopada
3/5/10/12/17/19 listopada1/3/8/10 grudnia

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu warsztatów uczestnik będzie:

 • Znał odpowiedzi na pytania i wątpliwości związane z realizacją przedsięwzięć w swoim zespole.
 • Posiadał usystematyzowaną wiedzę z zakresu zarządzania i realizacji projektów zgodnie z międzynarodowymi standardami, co znacząco ułatwi realizację projektów wielonarodowych.
 • Potrafił zastosować narzędzia planowania, realizacji, monitoringu i zamykania projektu w najbardziej optymalnych warunkach, osiągając przy tym możliwie najlepsze rezultaty
 • Umiał skompletować swój zespół projektowy oraz zarządzać nim, wykorzystując różne style zarządzania, motywowania oraz techniki rozwiazywania konfliktów.
 • Przygotowany do przystąpienia do egzaminu certyfikującego IPMA poziom D i uzyskania pozytywnego wyniku.

Metody szkolenia

Zajęcia prowadzone będą w formie interaktywnych warsztatów łączących różnorodne metody kształcenia (m.in. mini wykłady, dyskusje w grupach, rozwiązywanie zadań, case study) z aktywną partycypacją uczestników zgodnie z cyklem kształcenia osób dorosłych KOLBA.

Czas trwania

72 godziny dydaktyczne – 8 dni szkoleniowych

Program szkolenia

Dzień 1

1. Zarządzanie projektami wprowadzenie do modelu kompetencji IPMA®

2. Projekty, programy, portfele

3. Struktura zarządzania projektem główni uczestnicy, ich role i odpowiedzialności

4. Warunki skutecznego zarządzania projektami

 • Typy struktur organizacyjnych
 • Pozycja kierownika projektu w różnych wariantach struktury

Dzień 2

5. Kontekst projektu

 • Otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne
 • Interesariusze projektu ich role, oddziaływanie i strategie współpracy
 • Plan komunikacji w praktyce

6. Wymagania projektu

7. Identyfikacja i uzgodnienie celów projektu

 • Złoty trójkąt celów projektu
 • Strategia realizacji czyli macierz kompromisów projektowych
 • Rodzaje celów, ich funkcje oraz zasady ich określania

8. Cykl życia projektu

 • Formuła realizacji projektu
 • Model fazowy projektu

Dzień 3

9. Zbieranie wymagań interesariuszy co do zakresu projektu

10. Definiowanie zakresu projektu tworzenie struktury podziału prac

11. Macierz odpowiedzialności

12. Harmonogramowanie projektu przy wykorzystaniu metody ścieżki krytycznej

 • Definiowanie działań i relacji
 • Szacowanie czasu trwania
 • Tworzenie diagramu sieciowego
 • Ustalanie terminów realizacji zadań i ograniczeń czasowych
 • Wyznaczanie ścieżki krytycznej
 • Tworzenie harmonogramu projektu

13. Rezerwa czasu (bufory projektu) sposób wyznaczania i zarządzania rezerwą

14. Metody skracania czasu trwania projektu

Dzień 4

15. Szacowanie zasobów w projekcie

 • Rodzaje zasobów
 • Wyznaczenie liczby zasobów niezbędnych do wykonania pracy w narzuconym czasie trwania zadania
 • Szacowanie nakładu pracy zasobów przydzielonych do zadania

16. Bilansowanie zasobów czyli planowanie z uwzględnieniem ograniczonych zasobów

17. Planowanie kosztów w projekcie

 • Struktury i rodzaje kosztów w projekcie
 • Miejsca powstawania kosztów
 • Metody szacowania kosztów
 • Plan bazowy kosztów
 • Tworzenie budżetu projektu

Dzień 5

18. Zarządzanie ryzykiem w projekcie

 • Definiowanie ryzyka
 • Narzędzia i techniki identyfikacji ryzyka
 • Ocena ryzyka
 • Strategie reakcji na ryzyko
 • Plan zarządzania ryzykiem
 • Monitorowanie ryzyka

19. Zarządzanie zespołem

 • Budowa zespołu
 • Dobór osób do zespołu
 • Podział ról kierowniczych
 • Rozwój zespołu projektowego

20. Zaangażowanie i motywacja członków zespołu projektowego

21. Pojęcie i rola komunikacji podczas realizacji projektu

Dzień 6

22. Konflikty i kryzysy w zespole

23. Analiza trendu kamieni milowych

24. Monitorowanie projektu metodą Wartości Wypracowanej Earned Value

 • Podstawowe parametry metody EV
 • Ocena stanu wykonania projektu odchylenia kosztu, harmonogramu, wskaźniki wydajności
 • Tolerancja budżetu
 • Analiza trendów i prognozowanie kosztu końcowego

25. Zarządzanie metodą Wartości Wypracowanej ( Earned Value Management)

26. Wykresy wskaźników metody Wartości Wypracowanej

Dzień 7

27. Zarządzanie zmianą w projekcie

28. Zarządzanie jakością w projekcie

29. Negocjacje w projekcie

Dzień 8

30. Przegląd kompetencji ICB 4.0

31. Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego IPMA D

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia8:30 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.30
Zajęcia8:30 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.30
Zajęcia8:30 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.30
Zajęcia8:30 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.30
Zajęcia8:30 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.30
Zajęcia8:30 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.30
Zajęcia8:30 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.30

Wartość inwestycji

Cena udziału w szkoleniu wynosi 3200 zł + 23%VAT

Egzamin certyfikacyjny IPMA D opłata wynosi 1000 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia
 • 14 października - 10 grudnia 2020 ONLINE
Video Conference Rooms zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf

Kontakt

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

zobacz więcej

OneStepUp Sp. z o. o.

Biuro: Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem