Zarządzanie procesami z wykorzystaniem narzędzi statystycznych SPC

cena netto: 1.350 zł /os
 • 1 - 2 grudnia 2020 Warszawa
Szawa Conference – OXYGEN PARK zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf

Opis i cel szkolenia

Statistical Process Control, czyli Statystyczne Sterowanie Procesem (ang. SPC, pol. SSP) jest to kontrolowanie procesu za pomocą narzędzi statystycznych.
Celem warsztatów jest dostarczenie uczestnikom praktycznych umiejętności doskonalenia procesów łańcucha dostaw z wykorzystaniem narzędzi SPC. Wykorzystamy do tego m.in. mapowanie procesów (VSM).

Zobacz warsztat VSM

 

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy warsztatów pozyskają:

 • Praktyczne umiejętności doskonalenia efektywności biznesowej procesów z wykorzystaniem narzędzi: Pareto, Histogram, Karty Shewarta,
 • Praktyczne umiejętności doboru i stosowania narzędzi doskonalenia procesów takich jak Ischikawa, FTA, Burza mózgów,
 • Praktyczne umiejętności doskonalenia procesów z zastosowaniem rozwiązań Lean Manufacturing, VSM,

Uczestnicy warsztatów zapewnią Firmie:

 • Zwiększenie efektywności i poprawę wyniku biznesowego procesów,
 • Eliminację kosztów występowania wad,
 • Poprawę jakości wytwarzanych wyrobów,
 • Zmniejszenie zmienności procesów łańcucha dostaw i zwiększenie ich przewidywalności.
 • Poprawę komunikacji uczestników procesów.

Metody szkolenia

 • warsztaty i ćwiczenia praktyczne
 • prezentacja multimedialna,
 • inspirująca dyskusja na przykładach,
 • studium przypadku.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Uwaga: możliwa realizacja szkolenia online:
4 x 4 godziny dydaktyczne – 1 sesja na 1 dzień (4 dni)

Program szkolenia

Dzień 1-2

Moduł I

1.  Zarządzanie procesami, budowanie łańcucha wartości procesowej

 • Kontekst biznesowy zarządzania procesami,
 • Zarządzanie procesami w cyklu PDCA,
 • Definiowanie procesów, powiązań pomiędzy nimi, celów i KPI,
 • Struktura celów i KPI – od ROI poprzez OEE, do Czasu Taktu – Warsztat praktyczny,

Moduł II

2.   Budowanie łańcucha wartości z zastosowanie – VSM – Value Stream Mapping – Warsztat praktyczny,

3.  Monitorowanie procesów z zastosowaniem wykresu Pareto – Warsztat praktyczny,

Moduł III

4. Monitorowanie procesów z zastosowaniem Histogramu; Analiza czasów realizacji operacji z zastosowaniem Histogramu i Odchylenia Standardowego – Sigma – Warsztat praktyczny,

5. Monitorowanie procesów z zastosowaniem Kart Schewarta – Warsztat praktyczny

Moduł IV

6. Wykorzystanie metod statystycznych w Lean Manufacturing:

 • SMED,
 • Standaryzacja,
 • Kaizen,
 • One Piece Flow,

7. Narzędzia i techniki analizy przyczyn problemów:

 • Burza mózgów,
 • Ishikawa,
 • FTA,
 • FMEA

8. Doskonalenie i standaryzacja prowadzenia procesu z zastosowaniem narzędzi SPC – Warsztat praktyczny

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1350 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia
 • 1 - 2 grudnia 2020 Warszawa
Szawa Conference – OXYGEN PARK zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf

Kontakt

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

zobacz więcej

OneStepUp Sp. z o. o.

Biuro: Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem