ONLINE: Zarządzanie czasem – efektywne planowanie i realizacja zadań

cena netto: 800 zł /os
 • 28 - 29 czerwca 2021 ONLINE
Video Conference Rooms zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: file
Ekspert prowadzący

Jagoda Wąsowska

Zarządzanie czasem/ stresem/ asertywność

Trener i konsultant, Coach, Magister edukacji. Od ponad 22 lat pracuje w obszarze związanym z edukacją, a od 20  lat w branży szkoleniowej. Karierę trenerską rozpoczęła w Rzeszowskiej Szkole Menadżerów Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości. Bogate doświadczenie trenerskie zdobyła w Akademii Nauki w Warszawie. Certyfikat I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Specjalizuje się w tematach związanych z organizacją […]

Opis i cel szkolenia

Zobacz terminy szkolenia STACJONARNEGO

Efektywność jest niewątpliwie zaletą. Chcemy mieć więcej energii i realizować więcej zadań przy mniejszym wysiłku, jednocześnie być przy tym bardziej zrelaksowanym. Dla każdego z nas ważne jest, by mieć pewność, że cokolwiek robimy w danym momencie, jest dokładnie tym, co powinniśmy robić. Mimo przytłaczającej nas liczby obowiązków, możliwe jest, abyśmy byli skuteczni w swoich działaniach, zachowując trzeźwość umysłu, poczucie kontroli nad sytuacjami, i przyjemne uczucie spokoju.

Celem głównym szkolenia jest nauczenie uczestników, w jaki sposób być maksymalnie efektywnym w swoich działaniach przy zachowaniu stanu relaksu, odprężenia i poczucia kontroli.

 

Korzyści dla uczestników

Co uczestnik będzie wiedział, (czyli czego dowie się w trakcie trwania szkolenia)?

 • Dokona oceny wykorzystywania czasu w swoim aktualnym życiu
 • Dokona analizy wykorzystania czasu w swojej pracy
 • Pozna bariery psychologiczne, które utrudniają zarządzanie sobą w czasie
 • Pozna narzędzia do zarządzania czasem
 • Poznanie metody i techniki skutecznego osiągania celów i podejmowania decyzji
 • Pozna „metodę żaby”, „zasadę jednego” i „zasadę 2 minut”

Co uczestnik będzie umiał, (czyli czego się nauczy i jak będzie potrafił wykorzystać daną wiedzę w praktyce)?

 • Nauczy się, w jaki sposób ustalać priorytety i odróżniać rzeczy ważne od nieważnych
 • Będzie potrafił poprawnie formułować cele krótko i długoterminowe
 • Nauczy się planować działania konieczne do osiągania celów
 • Nauczy się wykorzystywać poznane narzędzia do planowania i wykonywania działań
 • Nauczy się tworzyć listy kontekstowe
 • Nauczy się korzystać z Metody Alpen
 • Nauczy się wykorzystywać Kalendarz tygodniowy
 • Nauczy się wykorzystywać Metodę Pomodoro
 • Zdobycie umiejętności szybkiego „ruszania z miejsca”, realizowania zaległych zadań i projektów
 • Nauczy się zmniejszać ilość „pożarów” i stresu w miejscu pracy

Jakie kompetencje społeczne ma szansę rozwinąć/nabyć korzystając ze szkolenia?

 • Uświadomi sobie przyczyny własnych problemów z zarządzaniem czasem i wypracuje nowe, skuteczniejsze rozwiązania
 • Przejmie kontrolę nad sprawami zawodowymi i osobistymi
 • Zmniejszy odczuwanie stresu
 • Odzyska poczucie kontroli nad swoją praca
 • Zwiększy zaufanie do podejmowanych decyzji
 • Zwiększy samoświadomość dotyczącą roli systemu wartości i priorytetów
 • Zmieni nastawienie i styl pracy w kierunku skupiania się na osiąganiu istotnych celów, a nie na zadaniach

Metody szkolenia

Trening ma charakter zajęć interaktywnych – ćwiczenia będą wykonywane indywidualnie, w parach i mniejszych grupach zadaniowych. Struktura dokonywania pożądanych zmian odbywa się na trzech fundamentalnych poziomach: wiedzy, umiejętności, wartości i postaw.

Czas trwania

2 x 4 godziny – 8 godzin dydaktycznych

Program szkolenia

Dzień 1

1.  PRACA ZDALNA – JAK SIĘ DO NIEJ PRZYGOTOWAĆ?

Cel: Uświadomienie uczestnikom   barier i korzyści wynikających z pracy zdalnej .

 • Pozytywne i negatywne skutki pracy zdalnej
 • Moje nowe miejsce pracy – jak je przygotować?
 • Jak sobie radzić z rozpraszaczami i utrudniaczami w nowym miejscu pracy?
 • Rytuały – kluczem do efektywności w nowej rzeczywistości
 • Obalamy mity – wielozadaniowość i twórczy bałagan
 • Schemat dnia – na co zwrócić uwagę, jakich pułapek się ustrzec?
 • Rytm dnia – jak wykorzystać krzywą wydajności dnia, jak ją określić i wykorzystać w planowaniu zadań?

2. STYLE PRACY A PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA CZASEM

Cel: Uświadomienie uczestnikom barier utrudniających skuteczne zarządzanie sobą w czasie oraz  analiza własna „rozpraszaczy” czasu

 • Codzienna rutyna – ile czasu przecieka nam przez palce?
 • Remanent czasu – analiza własna 
 • Pożeracze czasu – przyczyny i środki zaradcze
 • Typologia osobowości wg C.G. Junga – mocne i słabe strony w zarządzaniu czasem

Ćwiczenie: „Moi złodzieje czasu” – test autodiagnozy.

3.  JAK POPRAWNIE FORMUŁOWAĆ SWOJE CELE

Cel: Poznanie metod dobrze określonego celu oraz docieranie do potencjału

 • Sztuka stawiania celu – SMARTER – kiedy nasze cele są „paliwem”?
 • Pytania kartezjańskie – matryca badania ekologii celu
 • CUD – Motywacja a realizacja wyznaczonych celów

Ćwiczenie: „Koło życia” – określenie wartości wpływających na decyzje
Ćwiczenie:  SMARTER – narzędzie pozwalające poprawnie określić cele zawodowe i życiowe
Ćwiczenie: „Pytania kartezjańskie” – narzędzie pozwalające określić ekologię celu

4. SZTUKA PLANOWANIA DZIAŁAŃ KRÓTKO I DŁUGOTERMINOWYCH 

Cel: Poznanie metod planowania krótko i długoterminowego

 • Strategia Vonneguta – dlaczego myślenie wizjonerskie ma sens?
 • Krzywa wydajności pracy – jak ją określić i wykorzystać w planowaniu zadań?
 • Dlaczego warto zapisywać swoje cele?

Ćwiczenie: „Cele zawodowe i osobiste” – stworzenie osobistego planu działania

Dzień 2

5 STRUKTURALIZACJA CZASU – NAJPIERW RZECZY NAJWAŻNIEJSZE, CZYLI JAK USTALAĆ  PRIORYTETY 

Cel: Poznanie metod ustalania priorytetów

 • Hierarchia potrzeb wg A. Maslowa – dlaczego praca czasem nas frustruje?
 • Zasada Pareto – 20/80 – jak ustalić priorytety?
 • Metoda ABC – najpierw ważne czy pilne?
 • Matryca Eisenhowera – gdzie powinno być nasze serce?

6.  PLANOWANIE PRACY WŁASNEJ – KLUCZEM DO SUKCESU

Cel: Poznanie metod planowania pracy własnej

 • Metoda ALPEN – jak wykorzystać do robienia harmonogramu
 • Reguła 60 : 40 – jak planować realistyczne plany
 • Kalendarz Covey’a – planowanie tygodniowe
 • ZEN TO DONE Leo Babauty – innowacyjne podejście ułatwiające organizację pracy 
 • Do it Tomorrow Marka Forstera

Ćwiczenie: ALPEN – narzędzie służące do robienia harmonogramu
Ćwiczenie: Kalendarz Covey’ – narzędzie służące do robienia planu tygodnia

7.  NAWYKI NIE MUSZĄ BYĆ ZŁE – JAK WYKORZYSTAĆ NAWYKI DLA ZARZĄDZANIA CZASEM?

Cel: Opracowanie skutecznych metod działania

 • Zasady wspomagające skuteczną organizację pracy
  • ”zasada 1”,
  • „zasada 2 minut”, 
  • „zjedz tę żabę”,
  • metoda POMODORO,
  • Zasada 5 sekund
 • listy kontrolne – samokontrola i redukcja codziennego stresu
 • Asertywność – stwórz długą listę NIE i krótką listę TAK
 • Jak maksymalnie wykorzystywać swój umysł – organizacja jednostek pracy umysłowej, krzywa wydajności dobowej, przerwy, relaks i koncentracja
 • Kontrola czasu w prowadzeniu zebrań i rozmów telefonicznych

Harmonogram szkolenia

Zajęcia9:00 - 9:45
Przerwa9:45 - 10:00
Zajęcia10:00 - 10:45
Przerwa10:45 - 11:00
Zajęcia11:00 - 11:45
Przerwa11:45 - 12:00
Zajęcia12:00 - 13:00

Wartość inwestycji

Cena udziału w szkoleniu wynosi 800 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat  ukończenia kursu, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiady.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia
 • 28 - 29 czerwca 2021 ONLINE
Video Conference Rooms zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: file

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

OneStepUp Sp. z o. o.

Biuro: Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem