Szkolenie: Zapobieganie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Opis i cel szkolenia

Celem szkolenia jest umiejętność identyfikacji, prawidłowego reagowania oraz zapobiegania mobbingowi, molestowaniu oraz dyskryminacji w miejscu pracy. Szkolenie opiera się na najnowszych zmianach w przepisach prawa pracy, obowiązujących od 7 września 2019 roku.

Szkolenie skierowane do kadry zarządzającej, specjalistów działów HR oraz wszystkich zainteresowanych, którzy chcą poszerzyć i zaktualizować swoją wiedzę dotyczącą przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w pracy.

 

Korzyści dla uczestników

 • Uczestnicy otrzymają najnowszą dawkę wiedzy na temat: czym jest mobbing, molestowanie oraz dyskryminacja, jakie są ich pierwsze symptomy, jak je odróżnić od innych nieprawidłowych sytuacji interpersonalnych;
 • Uczestnicy pozyskają umiejętność jak reagować na w/w zjawiska i jak im zapobiegać;
 • Uczestnicy dowiedzą się jaka jest rola kadry zarządzającej w przeciwdziałaniu mobbingowi, molestowaniu i dyskryminacji;
 • Uczestnicy zostaną zapoznani z najnowszymi regulacjami w kodeksie pracy, które zwiększą uprawnienia pracowników i jednocześnie spowodują konieczność zwiększenia obowiązków po stronie pracodawców;

Metody szkolenia

 • praca w małych grupach,
 • dyskusje na forum,
 • studia przypadków,
 • scenki rodzajowe,
 • przypadki indywidualne Uczestników, możliwość konsultacji indywidualnych z trenerem.

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych – 1 dzień szkoleniowy

Program szkolenia

Dzień 1

1. Mobbing, molestowanie i dyskryminacja – różnice w pojęciach.

2. Mobbing:

 • Definicja, forma, klasyfikacja;
 • Warunki sprzyjające mobbingowi;
 • Model zachowania mobbingowego (mobber – ofiara);
 • Mobbing a naruszenie dóbr osobistych pracownika;
 • Reagowanie na mobbing (z punktu widzenia przełożonego, obserwatora i ofiary);
 • Dotychczasowe orzecznictwo sądowe dotyczące tej materii;

3. Dyskryminacja:

 • Różnice pomiędzy dyskryminacją a mobbingiem;
 • Różne postacie dyskryminacji;
 • Przesłanki ustawowe;
 • Dyskryminacja w zatrudnieniu – warunkach zatrudnienia, nawiązaniu i rozwiązaniu stosunku pracy, nierówne traktowanie w wynagradzaniu i dostępu do szkoleń;
 • Dyskryminacja ze względu na wiek i płeć;
 • Dyskryminacja w ofertach pracy oraz w procesie rekrutacji;

4. Molestowanie i molestowanie seksualne jako szczególna forma dyskryminacji:

 • Definicje i rozpoznanie;
 • Rodzaje molestowania;

5. Rozpoznanie mobbingu i dyskryminacji:

 • Warunki konieczne do stwierdzenia, że to jest mobbing;
 • Dowody na mobbing i dyskryminację;
 • Inne patologie (np. stalking) mylone z mobbingiem lub dyskryminacją;

6. Obowiązki pracodawców w zakresie przeciwdziałąnia mobbingowi i dyskryminacji:

 • Odpowiedzialność pracodawcy za przeciwdziałanie takim praktykom;
 • Zbudowanie koniecznej polityki antymobbingowej;
 • Procedury antymobbingowe;
 • Konieczność powołania Komisji antymobbingowej – uprawnienia i zadania;
 • Zasady działania Zespołu antymobbingowego;
 • Inne narzędzia zapobiegające mobbingowi i dyskryminacji;
 • Wykrywanie zjawisk mobbingu i dyskryminacji;
 • Odpowiedzialność pracowników za przeciwdziałanie;
 • Konsekwencje prawne mobbingu – roszczenia poszkodowanych, kary porządkowe, regres;

7. Przeciwdziałanie mobbingowi i reagowanie na sytuacje mobbingu.

8. Skutki nie reagowania przez pracodawcę na przejawy mobbingu i dyskryminacji.

9. Roszczenia pracownika z tytułu mobbingu po zmianie przepisów kodeksu pracy.

10. Konsekwencje wobec mobbera.

11. Fałszywe oskarżenia o mobbing i dyskryminację – zapobieganie i radzenie sobie w takich przypadkach.

12. Postępowania sądowe w sprawach o mobbing.

13. Zakończenie szkolenia

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00