Wywóz towarów z Unii Europejskiej transportem drogowym

cena netto: 1.380 zł /os
 • 14 - 15 września 2020 Warszawa
Szawa Conference – OXYGEN PARK zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf
Ocena szkolenia (w skali do 5)
4,95
Ekspert prowadzący

dr Izabella Tymińska

Zespół Ekspertów Celnych

Wybitny ekspert, doradca i szkoleniowiec z zakresu zastosowania przepisów prawa celnego w praktyce. Aktywny wieloletni praktyk poszerzający swoją wiedzę o aktualne przepisy prawa celnego. Zagadnieniami prawa celnego zajmuje się nieprzerwanie od 2004r. Do jej zespołu trafiają sprawy najbardziej skomplikowane, zawiłe i wymagające indywidualnego podejścia. Aktualnie jest wykładowcą  w Akademii Sztuki Wojennej na wydziale Zarządzania i […]

Opis i cel szkolenia

Szkolenie modułowe w nowej formie prowadzone przez dwóch ekspertów:
Dzień I – Transport – trener mgr Andrzej Sikorski
Dzień II – Prawo celne – trener dr Izabella Tymińska

Omówimy zastosowanie warunków sprzedaży handlowe INCOTERMS® 2010, nazywane często warunkami dostaw, oraz istotę posiadania gestii transportowej i odpowiedzialności za przewóz. Uczestnicy dowiedzą się dlaczego należy ubezpieczać towar (tzw. ubezpieczenie CARGO) i czemu ubezpieczenie OCP ani OCS nie gwarantują odszkodowania w razie szkody w towarze lub w wypadku utraty towaru w czasie transportu. Jak prawidłowo zgłosić towar do procedury wywozu oraz dobór innych procedur zastępczych przy różnych rodzajach transakcji. Jak powinien wyglądać komplet dokumentów do odprawy celnej i jak należy się przygotować do kontroli w trakcie i po zgłoszeniu celnym do procedury. Jak prawidłowo rozliczyć transakcję z księgowością i urzędem skarbowym.

Korzyści dla uczestników

 • Będą potrafili wyprowadzić towar z Unii Europejskiej transportem drogowym.
 • Zapoznają się z prawidłowością procesów przygotowujących towar do eksportu.
 • Poznają zawiłości odpraw celnych w eksporcie w zależności od transakcji przekazania towaru.
 • Dowiedzą się czego należy się spodziewać podczas kontroli celnej towaru.
 • Rozróżniać będą dokumentację oraz oddawanie towaru „za darmo”.

Metody szkolenia

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez:

 • pracę w małych grupach,
 • dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia,
 • studia przypadków,
 • pracę indywidualną,
 • symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

1. Warunki dostaw INCOTERMS jako składowa umowy sprzedaży:

 • jakie prawo stosujemy do międzynarodowej umowy sprzedaży?
 • wybór dobrowolny czy obligatoryjny?
 • kiedy przechodzi własność do towaru?
 • złożenie oferty, kontroferta, zawarcie umowy, czy można zamówienie odwołać?
 • KONWENCJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r.

2. Warunki dostaw INCOTERMS 2010:

 • co regulują a czego nie regulują INCOTERMS 2010,
 • co to jest „ryzyko” w dostawie,
 • najczęściej popełniane błędy np.: nadużywanie EXW, stosowanie FOB, CFR lub CIP do kontenerów, nieumiejętne stosowanie DDP,
 • nieumiejętne rozpoznawanie terminu dostawy w warunkach grupy „C”,
 • obowiązek dokonania odprawy celnej eksportowej/importowej,
 • płatności w handlu zagranicznym (kilka słów o akredytywie i dokumentach),
 • PSI (Pre shipment inspection) – co to jest i czemu warto stosować.

3. Omówienie poszczególnych formuł – jak je stosować prawidłowo: zalecenia i przeciwskazania.

4. Ubezpieczenia CARGO – dlaczego należy ubezpieczać towar?

5. Umowa spedycji i odpowiedzialność spedytora:

 • czym się różni umowa spedycji od umowy przewozu,
 • czy spedytor może składać reklamację do przewoźnika z tytułu szkody – powiemy od czego to zależy, podstawy prawne,
 • zakres odpowiedzialności spedytora (odpowiada za szkody w przewozie? A za opóźnienie w dostawie?),
 • skutki mylenia spedytora z przewoźnikiem,
 • najczęściej popełniane błędy w umowach spedycji,
 • czego ma prawo wymagać zleceniodawca od spedytora a czego raczej nie,
 • czy zleceniodawca spedytora może domagać się dowodu, że spedytor zapłacił przewoźnikowi?
 • instrukcja wysyłkowa, ważne narzędzie pracy spedytora.

6. Umowa drogowego przewozu towarów: Konwencja CMR, Prawo przewozowe:

 • podstawy prawne,
 • zakres odpowiedzialności przewoźnika,
 • kto ma obowiązek załadować, rozładować towar, kto ma mocować towar na pojeździe, podstawy prawne, wysokie kary dla nadawców i załadowców (8 tys. zł za wykroczenie),
 • niedyspozytywny charakter klauzul Konwencji CMR i Prawa przewozowego (nie podlegają woli stron) np. w Konwencji CMR kary umowne za opóźnienie w dostawie nie maja mocy prawnej,
 • umowa to podstawa a list przewozowy jest dowodem tej umowy,
 • najczęściej popełniane błędy w umowach przewozu i w listach przewozowych,
 • zasady poprawnego wypełniania listu przewozowego w przewozach międzynarodowych,
 • najczęstsze przyczyny powstawania szkód w przewozach drogowych,
 • postępowanie w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, ubytku, utraty lub opóźnienia w dostawie: co powinien zrobić przewoźnik, a co odbiorca (oraz spedytor),
 • przykłady praktyczne,
 • jak powinna wyglądać poprawnie złożona reklamacja,
 • jak powinna wyglądać prawidłowa odpowiedź przewoźnika.

Dzień 2

7. Przepisy regulujące funkcjonowanie obrotu towarowego UE/zagranica:

 • jak korzystać z konwencji międzynarodowych?
 • przepisy prawa UE regulujące wywóz towarów z UE,
 • prawo krajowe.

8. Procedura wywozu:

 • dokumentacja do odprawy celnej,
 • analiza faktury handlowej,
 • list przewozowy CMR i jego istota przy odprawie celnej,
 • packing lista – jak powinna wyglądać,
 • inne dokumenty wymagane przy specyfikacji towaru.

9. Uszlachetnianie bierne:

 • uszlachetnianie bierne,
 • kiedy stosujemy procedurę za pozwoleniem,
 • wybór pozwolenia jednorazowe – długoterminowe,
 • jak rozliczyć i zamknąć procedurę uszlachetniania biernego.

10. Rezygnacja z zamówienia i odsyłka towaru do dostawcy:

 • analiza prawidłowej dokumentacji do odesłania towaru,
 • jak rozliczyć stan magazynowy, podatki oraz zwrot należnej zapłaty za towar.

11. Jak wysyłać próbki towaru?:

 • dokumenty do „oddania” towaru klientowi w celach rozpowszechniania handlu,
 • ustalanie wartości próbek do wywozu towaru z UE,
 • jak rozliczyć się z urzędem skarbowym z „oddania” towaru kontrahentowi.

12. Incoterms w transakcji handlowej, a miejsce powstania obowiązku podatkowego. Korzyści w doborze Incotermsów dla bezpieczeństwa podatkowego przedsiębiorstwa.

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1380 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia
 • 14 - 15 września 2020 Warszawa
Szawa Conference – OXYGEN PARK zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf

Kontakt

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

Justyna Świętochowska

Starszy spec. ds. szkoleń

Michał Zalewski

Starszy spec. ds. szkoleń

zobacz więcej

OneStepUp Sp. z o. o.

Biuro: Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem