Szkolenie: Wymagania VDA 6.3 – Audit procesu

Opis i cel szkolenia

VDA 6.3 jest wytyczną do przeprowadzania skutecznych audytów procesów, które są wymagane przez dużą liczbę klientów OEM w niemieckim łańcuchu dostaw motoryzacyjnych. Koncentruje się na audycie procesu od fazy rozwoju produktu do fazy produkcji masowej.

Zobacz terminy szkolenia otwartego

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy szkolenia nabędą:

 • Znajomość wymagań normy auditowej VDA 6.3.
 • Znajomość zasad przeprowadzania auditów.
 • Wiedzę praktyczną dotycząca przygotowania dokumentacji poauditowej.
 • Wiedzę jak skutecznie komunikować wyniki auditu i jak pracować ze stroną auditowaną.

Metody szkolenia

Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatowej z zastosowaniem ćwiczeń  i minimalnej teorii w zakresie przeprowadzania auditu procesu według VDA 6.3

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

Moduł I – Wstęp do audytu procesu

Omówienie zasad prowadzenia audytów procesu zgodnie z VDA 6.3

 • Struktury standardu,
 • Kompetencji audytorów,
 • Punktacja,
 • Formularze auditowe i zasady ich wypełniania,

Prowadzenie zapisów auditowych.

Moduł II – Wykorzystanie audytu procesu VDA 6.3 do oceny i wyboru dostawców

Wykorzystanie audytu procesu VDA 6.3 do oceny i wyboru dostawców:

 • Analiza potencjału P(1),
 • Cel i zakres analizy potencjału,
 • Założenia,
 • Przygotowanie,
 • Przebieg analizy potencjału,
 • Wytyczne do oceny,
 • Klasyfikacja wyników auditu i niezgodności,

Prowadzenie oceny pod kątem: mierzalnych charakterystyk, funkcji, charakterystyk materiałów oraz czasu życia produktu.

Dzień 2

Moduł III – Wykorzystanie audytu procesu VDA 6.3 do oceny projektowania i rozwoju

Omówienie wymagań rozdziału – Zarządzanie projektem (P2).
Omówienie wymagań rozdziału – Planowanie i rozwój produktu, procesu (P3).
Omówienie wymagań rozdziału – Wdrożenie rozwój produktów i procesów (P4).

Moduł IV – Wykorzystanie audytu procesu VDA 6.3 do oceny dostawców

Omówienie wymagań rozdziału – Zarządzanie dostawcami (P5).
Omówienie wymagań rozdziału – Obsługa klienta, satysfakcja klienta (P7).

Moduł V – Wykorzystanie audytu procesu VDA 6.3 do oceny procesów produkcji i dostarczania

Omówienie wymagań rozdziału – Produkcja seryjna (P6).

Moduł VI – Interpretacja uzyskanych danych

Interpretacja uzyskanych danych

 • Przedstawienie wyników audytu,
 • Inicjowanie działań doskonalących.

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00