Szkolenie: Work Life Balance & Vitality of Life – Wellbeing

Opis i cel szkolenia

Program dbałości o dobrostan organizacji, którą stanowią ludzie pod nazwą „WORK LIFE BALANCE & Vitality of Life” to być może modne i używane hasła, a za sprawą artykułów stały się tematem wielu dyskusji i działań w organizacjach.

Bez względu na inicjatywę wynikają one z rzeczywistych potrzeb utrzymania równowagi i poczucia szczęścia, co przekłada się na dojrzałe działania. Równowaga to zarówno możliwości organizmu ludzkiego do wysiłku, czy to intelektualnego, czy fizycznego w pracy, jak również życie osobiste, w ramach którego ważny jest i odpoczynek, oraz relacje i rozwój. Ta druga część bywa jednak pomijana, jako mniej istotna część życia, są to sprawy, które teoretycznie mogą zaczekać na dogodny moment, a szczęście jest często bliżej niż myślimy. „Czy lepiej zostać dwie godziny dłużej w pracy, czy zostawić wszystko i iść do domu?” – niejednokrotnie pracownik zadaje sobie to pytanie. Okazuje się, że dobrze zrównoważony odpoczynek i praca przynoszą lepsze efekty, niż próby sprawienia, że organizm pracuje ponad siły. Korzyści z utrzymywanej równowagi wpływają wprost na efektywność i motywację pracowników, a to przekłada się na rezultaty organizacji, w której oni pracują. 

Wystarczy przyjrzeć się kilku obszarom życia i odbudować swój dobrostan w zakresie:
 • fizyczności,
 • psychologii,
 • mentalności i duchowej energii,
 • rozwoju,
 • biznesu i finansów
 • oraz relacji.
Zobacz terminy szkolenia otwartego

Korzyści dla uczestników

Szkolenie jest sposobem na przekonanie się, jak sprawić, żeby życie, a w nim i praca, i relacje, i zdrowie, i satysfakcja są możliwe do osiągnięcia wprowadzając nieznaczne zmiany w codziennym rytmie dnia.

Zajęcia przede wszystkim uwypuklają błędne przekonania, które często nas gubią, że więcej i szybciej oznacza lepiej.  Korzyścią jest uświadomienie sobie konsekwencji ulegania własnym, często niezdrowym nawykom oraz czasami niewysłowionej presji otoczenia na nasze zachowanie. Tymczasem uczestnicy zdobywają wiedzę do układania dnia i tygodnia, a czasem i życia zgodnie z rytmem biologicznym i możliwościami, jakie w nawale obowiązków umykają naszej uwadze.

Dzięki takim zajęciom uczestnik uświadamia sobie, co w życiu jest ważne i jak harmonijnie może to osiągać.

Zdobyta wiedza i umiejętności z pewnością przydadzą się zarówno w życiu zawodowym, ale też i prywatnym, a najważniejsze przyniosą zauważalną korzyść środowisku, w którym żyje i pracuje człowiek. Przełożenie się efektów równowagi i dobrostanu jednostek, zespołów, komórek i działów na jakość biznesu jest nieoceniona, co pokazują obserwacje i badania. Uczestnicy uzupełniają wiedzę na temat budowania, wdrażania i promowania programów, projektów i działań zwiększających dobrostan i bezpieczeństwo psychologiczne pracowników.

Biorący udział w szkoleniu zdobywają zdolność wiedzę, jak rozpoznawać pierwsze symptomy wypalenia zawodowego, a także oznak problemów ze zdrowiem psychicznym bezpośrednio od psychologa i psychoterapeuty. Poznanie sposobów wspierania kadry menedżerskiej i pracowniczej o w obszarze dobrostanu, zdrowia psychicznego i bezpieczeństwa psychologicznego.

Metody szkolenia

W ramach warsztatu stosujemy m.in.:
 • Po pierwsze: Case study – analiza przypadków (zaproponowanych w ramach zajęć oraz osobistych uczestników)
 • Po drugie: Zadania – angażujące w procesy społeczne i własne nawyki w celu omówienia wniosków
 • Po trzecie: Ćwiczenia – wybranych technik zarówno w wersji papierowej, jak i werbalnej
 • Po czwarte: Mini-wykład podparty przykładami
 • Po piąte: Prezentacja włącznie z fragmentami filmów
 • Po szóste: Dyskusja moderowana
 • Po siódme: Scenki symulacyjne
 • Oraz: Plan działań – przygotowywany w ramach programu przez uczestników

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

1. Work Life Balance i kolejny poziom Vitality of Life oraz Wellbeing – skąd się wzięły tematy?
 • wprowadzenie
 • co i jak robią już niektóre firmy
 • podobieństwa i różnice z innymi programami ceniącymi dobrostan człowieka
 • najczęstsze błędy przy wdrażaniu rozwiązań wellbeingowych i jak ich uniknąć
 • analiza dobrych praktyk WLB, WLI oraz wellbeingowych
2. Obszary życia potrzebne do zachowania równowagi, szczęścia i wzrostu, a przede wszystkim do zaplanowania działań:
 • równowaga fizyczna
 • harmonia umysłu
 • psychologia i rozwój
 • energia mentalna – duchowość
 • relacje
 • biznes i benefity materialne
3. Rola kadry menedżerskiej w kształtowaniu wizji zdrowia i zrównoważonej efektywności
 • identyfikacja kpi i planowanie 2 ścieżek osiągnięcia celu
 • realność stawianych celów – a inercja komunikacyjno- organizacyjna
 • bariery w organizacji w zarządzeniu nowym stylem efektywnej i zbilansowanej pracy
 • analiza przyczynowo – skutkowej rekonstrukcji celów w programie dobrostanu organizacji Work Life Balance & Vitality of Life
4. Weryfikacja naturalnego rytmu dnia – perspektywa członka organizacji
 • analiza własna – diagram
 • wpływ otoczenia na nienaturalne zmiany w planie
 • podejście japońskie – kultura odpoczynku w pracy
 • kultura organizacji kreatywnych – jak wyzwalać potencjał ludzi i poczucie odpowiedzialności z zachowaniem dobrostanu?
5. „Moje indywidualne sterowniki” – rozpoznanie co kształtuje temperament i podejście do celu oraz motywację
 • autodiagnoza
 • porównanie wyników na zasadzie: każdy behawior ma swoją przyczynę i skutek
 • czy potrafimy wykreować pozytywny plan działań oparty na nowoczesnych wzorcach
 • stawianie osobistych celów – czy metoda „smart” lub „grow” są nadal aktualne?
 • analiza przykładowych case study
 • dobrostan organizacji Work Life Balance & Vitality of Life – korekta dotychczasowych podejść i budzenia pro aktywności
6. Metody zarządzania sobą w czasie – co dotychczas stosowaliśmy, a co wymaga ponownej weryfikacji?
 • zadanie w oparciu o studium przypadku – najczęstsze błędy popełniane w natłoku zajęć
 • wymiana doświadczeń w oparciu znane modele zarządzania sobą w czasie
 • Eisenhower – priorytety a ich zmienność w czasie
 • model porządkowania zadań dla siebie i innych
 • zasada „pareto”
 • przygotowanie do projektu wg. metody „Gantta”
7. Zarządzanie projektowe z uwzględnieniem Work Life Balance & Vitality of Life
 • organizacją
 • działaniami
 • ludźmi
 • sobą
8. Zabawa umysłowa – jak optymalnie zarządzić zadaniem
 • wyciąganie wniosków do przyszłych złożonych zadań
 • koncentracja na zadaniu a efekt przemęczenia
 • przerwy i udany odpoczynek
 • metody Mindfulness i trening umysłu zastosowane do lepszego zarządzenia pamięcią w rzeczywistym czasie

Dzień 2

1. Energia życiowa a energia dnia
 • analiza dnia w oparciu o wielorakość działań
 • gdzie najbardziej ucieka nam energia?
 • odzyskiwanie „mocy” – metody i techniki wzbudzania energii i kumulowania jej w praktyce
 • siła płynąca z codziennych zadań – jak działać na układ nagród w mózgu
2. Zmiana nawyków – plan działań prożyciowych vol
 • najczęstsze zdarzenia i incydenty
 • sposób myślenia o sobie – efektywny trening na początek i koniec dnia
 • uporządkowany czy elastyczny plan działań dla swojego zdrowia?
 • mierzenie postępów w odniesieniu do planu liniowego
3. Nasze centrum – a niezaspokojone potrzeby
 • centrum wg. Stephena R. Covey’a
 • centrum wartości życiowych – obserwacja “chcę-muszą” we własnym sposobie myślenia
 • budowanie relacji w oparciu o wartości i ich wpływa na postawę równoważną
4. Techniki i praktyki zdrowia umsłowo-fizycznego
 • techniki dalekowschodnie, a nowości świata zachodu
 • 5 minut treningu dla mojego umysłu każdego dnia – dlaczego tak trudno dotrzymać sobie to postanowienie?
 • szybkość działania a trening uważności – czy reakcja może być błyskawiczna?
 • kiedy możemy działać spontanicznie i szybko, a kiedy potrzebujemy rozwagi i czasu?
5. Praktyka własna
 • początek dnia – pozytywny starter – ćwiczenia mimiczne twarzy
 • herbata / posiłki / fizjologia – potrzebne przerwy
 • ćwiczenia – praca własna
 • przerwy dla umysłu – częstotliwości pracy mózgu, skąd wynika potrzeba zmiany
 • układ limbiczny – jak pozytywnie zadbać o swoje emocje i zachowując dobre relacje z otoczeniem
 • siła własnego autoprogramowania – trening metodą „SILVY”
 • Afirmacje wg. Louis Hey
6. Trening redukcji stresu i relaksacji do praktycznego wykorzystania
 • systemy redukujące napięcia psychofizyczne – ćwiczenia do zastosowania
 • „oddech dnia” – innymi słowy błyskawiczna relaksacja i poprawa kondycji w biurze
 • praktyka własnego ciała – joga i Mindfullnes -uwalnianie stanów emocjonalnych
 • pragmatyczny trening autosugestii stosowanej
7. Rozwijanie umiejętności koncentracji i budowania silnej samooceny w komórkach organizacji
 • trening uważności i wykorzystanie afirmacji w praktyce dnia dla siebie i zespołu
 • budowanie samooceny w oparciu o bilans sukcesów i niespełnionych oczekiwań
 • transformowanie negatywnych ocen własnych na efektywny plan działań
 • praktyka umysłu rzeczywistego – „tu i teraz” ćwiczenia osobiste
 • transferowanie dobrostanu indywidualnego Work Life Balance & Vitality of Life na dobrostan organizacji, finanse i rozwój biznesu
8. Wsparcie dla biznesu
 • zdrowie psychologiczne wyrażone w statystykach
 • czynniki, które mają istotny wpływ na zdrowie psychiczne i bezpieczeństwo psychologiczne
 • kreowanie kultury bezpieczeństwa psychologicznego w organizacji
 • profilaktyka zdrowia psychicznego w strategii i na co dzień
 • rozpoznawanie symptomów wypalenia zawodowego i oznak problemów ze zdrowiem psychicznym
 • programy takie jak employer & employee Assistance
 • rodzaje wsparcia przełożonych i pracowników w sytuacjach kryzysowych
 • sposoby jak przygotowywać programy interwencyjne dla pracowników?
9. Panel podsumowujący
 • model “PERMA” psychologa Martina Seligmana
 • model „4C” w oparciu o pracę specjalistów Jamesa Loehra oraz Petera Clougha
 • model “Gamma Q12” instytutu gellupa
 • debata z uczestnikami
 • podsumowanie i przygotowanie do planu działania
 • na zakończenie sesja pytań i odpowiedzi

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00