Wartościowanie stanowisk pracy

Opis i cel szkolenia

Rekomendowaną formą realizacji jest warsztat roboczy, podczas którego wypracujemy założenia i kryteria wartościowania stanowisk. Uczestnikami warsztatu powinna być kadra menadżerska z każdego poziomu zarządzania oraz zespół HR.

Rekomendujemy realizację poza siedzibą firmy, aby zbudować swobodną atmosferę sprzyjającą otwartości w temacie, który finalnie wpłynie na wynagrodzenia pracowników spółki.

Metody szkolenia

Podczas warsztatu Wartościowanie stanowisk pracy, będziemy pracować na konkretnych stanowiskach, dlatego niezbędne będzie posiadania opisów stanowisk oraz aktualnej struktury organizacyjne z przypisaniem do niej stanowisk.

Rekomendujemy, aby uczestnicy (nie muszą być wszyscy) posiadali laptopy – praca odbędzie się na razu na wzorcach do wartościowania, a zwartościowane stanowiska będą od razu zapisywane w wersji elektronicznej bez konieczności ich przepisywania.

Po spełnieniu powyższych założeń możemy zagwarantować, że warsztat zostanie zakończony następującymi produktami:
 1. wzorzec karty wartościowania stanowiska pracy w formie pliku Excel,
 2. zdefiniowane na poziomie ogólnofirmowym: kryteria wartościowania, elementy wartościowania, stopnie złożoności, wymagania, skala punktacji, granica odchyleń,
 3. przeprowadzenie wyceny co najmniej 4 stanowisk na podstawie opisów stanowisk.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1-2

1. Misja, wizja, strategia Firmy i ich wpływ na wartościowanie stanowisk
 • Misja, wizja i strategia w perspektywie krótko i długoterminowej
 • Struktura organizacyjna
 • Cel istnienia poszczególnych jednostek organizacyjnych
 • Identyfikacja obszarów odpowiedzialności poszczególnych jednostek organizacyjnych
 • „Szara strefa” odpowiedzialności i dublowanie odpowiedzialności
 • Łańcuch powiązań pomiędzy jednostkami organizacyjnymi

 

2. Stanowisko pracy
 • Rodziny stanowisk
 • Poziomy stanowisk w strukturze organizacyjnej
 • Stanowiska menedżerskie
 • Stanowiska niemenedżerskie
 • Cel istnienia stanowiska
 • Kluczowe wskaźniki efektywności stanowisk
 • Zadania realizowane przez stanowisko
 • Skala działania stanowiska
 • Rozpiętość kierowania
 • Odpowiedzialność za budżet
 • Wpływ na jakość
 • Złożoność zadań
 • Współpraca z partnerami zewnętrznymi i wewnętrznymi
 • Problemy i wyzwania na stanowisku
 • Wymagania kompetencyjno-kwalifikacyjne
 • Poziom wykształcenia
 • Certyfikaty i uprawnienia
 • Kompetencje stanowiskowe
 • Kompetencje miękkie

 

3. Wartościowanie stanowisk pracy
 • Metoda analityczno-punktowa
 • Ustalenie kryteriów wartościowania z uwzględnieniem potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych
 • Ustalenie wag dla poszczególnych kryteriów
 • Opracowanie elementów wartościowania dla każdego z kryteriów
 • Określenie stopni złożoności i wymagań w ramach poszczególnych elementów
 • Wybór skali punktacji i granic odchyleń 

 

4. Wycena wybranych stanowisk w oparciu o opisy stanowisk pracy i strukturę organizacyjną
 • Pierwszą wycenę przeprowadzamy wspólnie ze wszystkimi Uczestnikami
 • Drugą i trzecią wycenę przeprowadzamy w podgrupach, a następnie porównujemy wyniki uzyskane w każdej podgrupie i analizujemy przyczyny wystąpienia różnic
 • Kolejne wyceny przeprowadzamy w różnych konfiguracjach: indywidualnie, w podgrupach, w całej grupie

 

5. Zespól wartościujący
 • Uprawnienia zespołu wartościującego
 • Kto powinien wchodzić w skład zespołu wartościującego
 • Jak często powinny się odbywać spotkania zespołu wartościującego
 • Pułapki w pracy zespołu wartościującego
 • Zawyżanie wyceny
 • Zaniżanie wyceny
 • Subiektywność wyceny
 • Przywiązanie do nazw stanowisk
 • Powiązanie osoby z wycenianym stanowiskiem
 • Ślepa matematyka

 

6. Następne kroki po wycenie stanowisk
 • Ustalenie i weryfikacja rankingu stanowisk
 • Stworzenie kategorii zaszeregowania
 • Podział pełnego zakresu punktowego
 • Liczba przedziałów punktowych
 • Rozpiętość przedziałów punktowych
 • Przypisanie stanowisk do przedziałów punktowych
 • Grupy stanowisk
 • Gradacja (taryfikator) stanowisk
 • Ranking stanowisk
 • Grading stanowisk
 • Ustalenie siatki płac i widełek płacowych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania
 • Ustalenie listy benefitów w powiązaniu z gradingiem
 • Benchmark rynkowy – z jakich raportów płacowych warto korzystać
 • Komunikacja wyników wartościowania stanowisk pracy do Pracowników
 • Powiązanie wartościowania stanowisk z innymi procesami (np. ścieżki kariery, proces awansów i podwyżek

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem