Warsztat kierowniczy dla liderów produkcji

Opis i cel szkolenia

Szkolenie oparte jest na otwartym dialogu oraz licznych ćwiczeniach w celu lepszej komunikacji trenera z uczestnikami, stąd też wynika jego nazwa: „warsztat”. Poza przekazaniem jak największej ilości wiedzy duży nacisk jest kładziony na atmosferę podczas warsztatów oraz praktyczną możliwość przetestowania nowych umiejętności. Uczestnicy są współtwórcami tego szkolenia, to oni wskazują obszary, które wymagają największej poprawy, na swoje potrzeby, problemy i braki kompetencyjne, które po analizie trenera są uwzględniane w programie. Program więc może lekko odbiegać od zaproponowanego poniżej, ale jego główne punkty są omawiane. Dzięki takiej interakcji z uczestnikami efektywność szkolenia podnosi się znacznie, uczestnicy są bardziej zaangażowani, a ich późniejsze efekty pracy zauważalne.

Zobacz terminy szkolenia otwartego

 

Korzyści dla uczestników

Metody szkolenia

Forma zajęć: wykładowo – warsztatowa z wykorzystaniem m.in. następujących metod szkoleniowych: dyskusje moderowane, praca w podgrupach, praca indywidualna, mini wykłady, pogadanka, mapy myśli, demonstracja, metafora, kwestionariusz osobowy, ćwiczenia i omówienia ćwiczeń.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe – 16 godzin dydaktycznych

Program szkolenia

Dzień 1

1. ROLA I ZADANIA LIDERA:

 • czym powinna zajmować się osoba zarządzająca ludźmi a czym w praktyce się zajmuje? Zakres obowiązków lidera produkcji, uświadomienie zadań i odpowiedzialności
 • podstawowe umiejętności w zakresie kierowania zespołem

2. IDEALNY LIDER – KIEROWANIE

 • jakich cech osobowości i charakteru oczekuje się od „Idealnego Lidera”? – wspólne tworzenie „Ideału”
 • pobudzenie samoświadomości i samodoskonalenia, analiza swoich mocnych i słabych stron w kierowaniu zespołem produkcyjnym
 • kryteria wyboru lidera zespołu produkcyjnego
 • planowanie pracy, wyznaczanie kierunków, celów i zadań liderom oraz samoorganizacja w pracy lidera
 • motywowanie i konstruktywna informacja zwrotna

3. SKUTECZNA KOMUNIKACJA JAKO NARZĘDZIE KIEROWANIA:

 • narzędzia skutecznej komunikacji interpersonalnej
 • komunikacja niewerbalna i jej znaczenie w procesie komunikacji
 • umiejętność aktywnego słuchania w kierowaniu zespołem
 • bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania
 • aktywne słuchanie – ćwiczenia

4. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY W KOMUNIKACJI:

 • efektywna komunikacja, charakterystyka
 • komunikacja jednostronna – dlaczego nie przynosi efektów?
 • elementy technik wywierania wpływu w procesie komunikacji, komunikacja „JA”, „PARAFRAZA”
 • zachowania asertywne, uległe oraz agresywne oraz konsekwencje wyboru

Dzień 2

5. NARODZINY ZESPOŁU – ANALIZA CHARAKTERÓW, ELEMENTY WSPÓŁPRACY W ZESPOLE

 • konstruktywna krytyka jako podstawowe narzędzie w rękach kierownika zespołu
 • elementy współpracy w zespole
 • radzenie sobie z sytuacjami stresującymi oraz konfliktami w zespole

6. SKUTECZNE MOTYWOWANIE

 • funkcja lidera – jak dodatkowe obowiązki zamienić na prestiż?
 • korzyści płynące z pełnionej funkcji
 • niefinansowe narzędzia motywacji członków zespołu, m.in. pochwała, konstruktywna krytyka, komunikacja
 • „wczoraj kolega – dzisiaj szef” – czyli jak sobie radzić w nowej funkcji?

7. METODY BUDOWANIA AUTORYTETU:

 • podstawowe czynniki budujące autorytet
 • autorytet funkcji, wiedzy i osobowości
 • co decyduje o tym, że ludzie oceniają mnie jako dobrego lub złego szefa?

8. ORGANIZACJA PRACY – ZARZĄDZANIE SOBĄ I PRACOWNIKAMI W CZASIE:

 • organizacja efektywnych zebrań, wymiana doświadczeń z pozostałymi liderami
 • perspektywa planowania – ustalenie i weryfikacja celów działania
 • proces delegowania zadań
 • informacja zwrotna, „konstruktywna kanapka krytyki”, „sztuka wyznaczania granic”
 • umiejętności radzenia sobie z sytuacjami stresującymi i konfliktowymi
 • wspieranie rozwoju kompetencji zespołu, czyli jak Lider może rozwijać swój zespół?

 

Copyright 2019 by One Step Up Sp. z o.o. All Rights Reserverd. (LK)

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15.00
Przerwa15.00 - 15.10
Zajęcia15:10 - 16:00

Wartość inwestycji

Szkolenia zamknięte tzw. „in company” są wyceniane indywidualnie.
Zapraszamy do kontaktu!

Kontakt

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

zobacz więcej

OneStepUp Sp. z o. o.

Biuro: Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem