Warsztat kierowniczy dla liderów magazynu

cena netto: 1.450 zł /os
 • 12 - 13 października 2023 Poznań
Hotel Altus Poznań Old Town *** zapisz się
 • 27 - 28 listopada 2023 Wrocław
Scandic Wrocław **** zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf

Opis i cel szkolenia

Zarządzanie zespołem magazynowym często powierzane jest menadżerom niższego szczebla, my chcemy dać im narzędzia, dzięki którym będą potrafili to robić w sprawny i efektywny sposób. Szkolenie Warsztat kierowniczy dla liderów magazynu przeznaczone jest dla team leaderów (liderów zmian), brygadzistów i mistrzów magazynu.

Cele szkolenia:

 • zwiększanie motywacji indywidualnej i zespołowej, (kluczowa rola kierownika)
 • rozwój kompetencji własnych i współpracowników, (obszary doskonalenie indywidualnego autodiagnoza)
 • kształtowanie proaktywnej postawy wobec problemów, samodzielność i odpowiedzialność w obszarze pracy (delegowanie uprawnień i odpowiedzialności)
 • kształtowanie umiejętności zarządzania zespołem (z uwzględnieniem specyfiki firmy)
 • kształtowanie i doskonalenie kompetencji komunikacyjnych, (w podstawowym zakresie)
 • podnoszenie efektywności grupowych form pracy (np. rozwiązywanie problemów)

leadership

Korzyści dla uczestników

 • pobudzenie do samodoskonalenia oraz przekazywania wiedzy i umiejętności podwładnym
 • rozwój umiejętności zarządzania zespołem i delegowania zadań
 • polepszenia komunikacji, skuteczne motywowanie podwładnych
 • poznanie mocnych i słabych stron jako przełożonego
 • wzrost efektywności pracy

Metody szkolenia

Forma zajęć: wykładowo – warsztatowa z wykorzystaniem m.in. następujących metod szkoleniowych: dyskusje moderowane, praca w podgrupach, praca indywidualna, mini wykłady, pogadanka, mapy myśli, demonstracja, metafora, kwestionariusz osobowy, ćwiczenia i omówienia ćwiczeń.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe – 16 godzin dydaktycznych

Program szkolenia

Dzień 1-2

1. ROLA I ZADANIA LIDERA MAGAZYNU:

 • czym powinna zajmować się osoba zarządzająca ludźmi a czym w praktyce się zajmuje? Zakres obowiązków lidera magazynu, uświadomienie zadań i odpowiedzialności
 • podstawowe umiejętności w zakresie kierowania zespołem

2. IDEALNY LIDER MAGAZYNU- KIEROWANIE

 • jakich cech osobowości i charakteru oczekuje się od „Idealnego Lidera”? – wspólne tworzenie „Ideału”
 • pobudzenie samoświadomości i samodoskonalenia, analiza swoich mocnych i słabych stronw kierowaniu zespołem magazynierów
 • kryteria wyboru lidera zespołu magazynierów
 • planowanie pracy, wyznaczanie kierunków, celów i zadań liderom oraz samoorganizacja pracy lidera
 • motywowanie i konstruktywna informacja zwrotna

3. SKUTECZNA KOMUNIKACJA JAKO NARZĘDZIE KIEROWANIA:

 • narzędzia skutecznej komunikacji interpersonalnej
 • komunikacja niewerbalna i jej znaczenie w procesie komunikacji
 • umiejętność aktywnego słuchania w kierowaniu zespołem
 • bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania
 • aktywne słuchanie – ćwiczenia

4. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY W KOMUNIKACJI:

 • efektywna komunikacja, charakterystyka
 • komunikacja jednostronna – dlaczego nie przynosi efektów?
 • elementy technik wywierania wpływu w procesie komunikacji, komunikacja „JA”, „PARAFRAZA”
 • zachowania asertywne, uległe oraz agresywne oraz konsekwencje wyboru

5. NARODZINY ZESPOŁU – ANALIZA CHARAKTERÓW, ELEMENTY WSPÓŁPRACY W ZESPOLE

 • konstruktywna krytyka jako podstawowe narzędzie w rękach kierownika zespołu
 • elementy współpracy w zespole
 • radzenie sobie z sytuacjami stresującymi oraz konfliktami w zespole

6. SKUTECZNE MOTYWOWANIE

 • funkcja lidera – jak dodatkowe obowiązki zamienić na prestiż?
 • korzyści płynące z pełnionej funkcji
 • niefinansowe narzędzia motywacji członków zespołu, m.in. pochwała, konstruktywna krytyka, komunikacja
 • „wczoraj kolega – dzisiaj szef” – czyli jak sobie radzić w nowej funkcji?

7. METODY BUDOWANIA AUTORYTETU:

 • podstawowe czynniki budujące autorytet
 • autorytet funkcji, wiedzy i osobowości
 • co decyduje o tym, że ludzie oceniają mnie jako dobrego lub złego szefa?

8. ORGANIZACJA PRACY – ZARZĄDZANIE SOBĄ I PRACOWNIKAMI W CZASIE:

 • organizacja efektywnych zebrań, wymiana doświadczeń z pozostałymi liderami
 • perspektywa planowania – ustalenie i weryfikacja celów działania
 • proces delegowania zadań
 • informacja zwrotna, „konstruktywna kanapka krytyki”, „sztuka wyznaczania granic”
 • umiejętności radzenia sobie z sytuacjami stresującymi i konfliktowymi
 • wspieranie rozwoju kompetencji zespołu, czyli jak Lider może rozwijać swój zespół?

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15.00
Przerwa15.00 - 15.10
Zajęcia15:10 - 16:00

Wartość inwestycji

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1.450 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat  ukończenia kursu, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiady.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia
 • 12 - 13 października 2023 Poznań
Hotel Altus Poznań Old Town *** zapisz się
 • 27 - 28 listopada 2023 Wrocław
Scandic Wrocław **** zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem