Szkolenie: VSM – mapowanie strumienia wartości (Value Stream Mapping)

cena netto: 1.600 zł /os
 • 10 - 11 października 2024 Warszawa
Szawa Conference | OXYGEN PARK zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: file

Opis i cel szkolenia

Trudno jest usprawniać procesy, eliminować „wąskie gardła” jeśli ich nie mierzymy…

Value Stream Mapping czyli Mapowanie strumienia wartości jest to jedno z narzędzi pozwalających ocenić proces, odwzorować przepływ materiałów oraz informacji  w dowolnym dziale przedsiębiorstwa. Błędnym jest myślenie, że stosowanie VSM powinno odbywać się tylko dla procesów produkcyjnych czy logistycznych. Narzędzie to z powodzeniem wykorzystywane jest również w procesach usługowych. Dając wymierne korzyści w postaci stabilizacji procesu oraz eliminacji źródeł marnotrawstwa.

W trakcie warsztatów uczestnik w praktycznej formie dowie się w jaki sposób dokonywać analizy procesów z wykorzystaniem VSM, jak tworzyć mapy stanu obecnego, jak identyfikować problemy w procesach oraz jak tworzyć mapy stanu przyszłego. 

Korzyści dla uczestników

W wyniku uczestnictwa w warsztatach uczestnicy:

 • W sposób praktyczny nauczą się stosować VSM do doskonalenia wyniku biznesowego organizacji,
 • Posiądą zdolność generowania wyższych zysków na skutek eliminacji strat w procesach,
 • Pozyskają kompetencje zwiększające ich wartość na rynku pracy,

Metody szkolenia

Warsztat prowadzony jest z zastosowaniem krótkich wprowadzeń teoretycznych, przeplatanych sesjami dyskusji. 75% czasu prowadzenia warsztatów stanowią ćwiczenia i praca zespołowa.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1-2

1. Wprowadzenie:
 • Lean Manufacturing, podstawowe założenia
 • cel nadrzędny przedsiębiorstwa – czym jest wartość ?
 • czym jest MUDA ?
 • wpływ szybkości przepływu na koszty przedsiębiorstwa
 • PULL i PUSH – uwarunkowania i różnice
2. Value Stream Mapping – niezbędne informacje:
 • procesy podstawowe i pomocnicze
 • standaryzacja pracy
 • budowa przykładowych map
 • podstawowe parametry procesu (LT, VA)
 • zbieranie danych do analizy procesów
 • mapa strumienia wartości – omówienie podstaw budowy
 • symbole i ikony
 • rodziny produktów i ich określanie
 • etapy VSM:
  • VSA (Value Stream Analysis),
  • VSD (Value Stram Designing),
  • VSP (Value Stream Plan),
 • strumień główny i strumienie dodatkowe (pomocnicze)
3. Część warsztatowa
 • przedstawienie zakładu i produktów
 • określenie rodzin produktów i wybór najlepszego przedstawiciela rodziny
4. Część warsztatowa:  VSA – diagnoza stanu istniejącego na podstawie symulowanej fabryki, tworzenie mapy bazowej (praca samodzielna uczestników)
 • rysowanie mapy
 • określenie szybkości przepływu
 • zapasy – określenie miejsc i wielkości zapasów
 • efektywności wykorzystania zasobów – określenie % wskaźnika efektywności poszczególnych zasobów
 • miejsca ukrytych potencjałów – wskazanie miejsc gdzie pojawia się MUDA i gdzie jest duży potencjał poprawy procesu
 • określenie całkowitej efektywności strumienia wartości
5. Część warsztatowa: VSD – wybór i „strojenie” narzędzi
 • określenie optymalnego czasu taktu TT – tempa pracy ogniw łańcucha wewnętrznego
 • wskazanie punktu rozdziału i mechanizmów sterowania przepływem
 • poziomowanie produkcji
 • Kanban – potencjał i zastosowanie
 • balansowanie obciążeń i dobór zasobów do procesu
 • optymalizacja rozmieszczenia stanowisk przetwórczych
 • optymalizacja przepływów pomiędzy stanowiskami
 • określenie optymalnego zapasu w magazynie surowców i pomiędzy stanowiskami
 • KAIZEN – sesja , przykład systemu gromadzenia i wykorzystania pomysłów pracowniczych
6. Część warsztatowa: VSP – zasady budowania zespołów projektowo-wdrożeniowych
 • ocena i wybór projektów do wdrożenia
 • model preferencji – który projekt wybrać ?
 • harmonogram projektu – podstawy.
 • PERT – omówienie
7. Podsumowanie szkolenia

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1600 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia

 

 • 10 - 11 października 2024 Warszawa
Szawa Conference | OXYGEN PARK zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: file

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00