Szkolenie: VSM – mapowanie strumienia wartości (Value Stream Mapping)

Opis i cel szkolenia

Value Stream Mapping czyli po polsku Mapowanie strumienia wartości  to w chwili obecnej niezbędne narzędzie pozwalające ocenić procesy w dowolnym dziale przedsiębiorstwa. Błędnym jest myślenie, że stosowanie go powinno odbywać się tylko przy procesach produkcyjnych/logistycznych. 

Popularnym i najlepszym sposobem prezentacji strumienia wartości jest postać graficzna. Pozwala na szybką identyfikację obszarów, które wymagają optymalizacji.

Warsztaty VSM przeprowadzą uczestników przez proces tworzenia Map, który z powodzeniem będą mogli wykorzystywać w codziennej pracy.

Korzyści dla uczestników

W wyniku uczestnictwa w warsztatach uczestnicy:

 • W sposób praktyczny nauczą się stosować VSM do doskonalenia wyniku biznesowego organizacji,
 • Posiądą zdolność generowania wyższych zysków na skutek eliminacji strat w procesach,
 • Pozyskają kompetencje zwiększające ich wartość na rynku pracy,

Metody szkolenia

Warsztat prowadzony jest z zastosowaniem krótkich wprowadzeń teoretycznych, przeplatanych sesjami dyskusji. 75% czasu prowadzenia warsztatów stanowią ćwiczenia i praca zespołowa.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1-2

1. Wprowadzenie:

 • Lean Manufacturing, podstawowe założenia
 • cel nadrzędny przedsiębiorstwa – czym jest wartość ?
 • czym jest MUDA ?
 • wpływ szybkości przepływu na koszty przedsiębiorstwa
 • PULL i PUSH – uwarunkowania i różnice

2. Value Stream Mapping – niezbędne informacje:

 • procesy podstawowe i pomocnicze
 • standaryzacja pracy
 • budowa przykładowych map
 • podstawowe parametry procesu (LT, VA)
 • zbieranie danych do analizy procesów
 • mapa strumienia wartości – omówienie podstaw budowy
 • symbole i ikony
 • rodziny produktów i ich określanie
 • etapy VSM:
  • VSA (Value Stream Analysis),
  • VSD (Value Stram Designing),
  • VSP (Value Stream Plan),
 • strumień główny i strumienie dodatkowe (pomocnicze)

3. Część warsztatowa

 • przedstawienie zakładu i produktów
 • określenie rodzin produktów i wybór najlepszego przedstawiciela rodziny

4. Część warsztatowa:  VSA – diagnoza stanu istniejącego na podstawie symulowanej fabryki, tworzenie mapy bazowej (praca samodzielna uczestników)

 • rysowanie mapy
 • określenie szybkości przepływu
 • zapasy – określenie miejsc i wielkości zapasów
 • efektywności wykorzystania zasobów – określenie % wskaźnika efektywności poszczególnych zasobów
 • miejsca ukrytych potencjałów – wskazanie miejsc gdzie pojawia się MUDA i gdzie jest duży potencjał poprawy procesu
 • określenie całkowitej efektywności strumienia wartości

5. Część warsztatowa: VSD – wybór i „strojenie” narzędzi

 • określenie optymalnego czasu taktu TT – tempa pracy ogniw łańcucha wewnętrznego
 • wskazanie punktu rozdziału i mechanizmów sterowania przepływem
 • poziomowanie produkcji
 • Kanban – potencjał i zastosowanie
 • balansowanie obciążeń i dobór zasobów do procesu
 • optymalizacja rozmieszczenia stanowisk przetwórczych
 • optymalizacja przepływów pomiędzy stanowiskami
 • określenie optymalnego zapasu w magazynie surowców i pomiędzy stanowiskami
 • KAIZEN – sesja , przykład systemu gromadzenia i wykorzystania pomysłów pracowniczych

6. Część warsztatowa: VSP – zasady budowania zespołów projektowo-wdrożeniowych

 • ocena i wybór projektów do wdrożenia
 • model preferencji – który projekt wybrać ?
 • harmonogram projektu – podstawy.
 • PERT – omówienie

7. Podsumowanie szkolenia

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00