VSM – mapowanie strumienia wartości (Value Stream Mappig)

Opis i cel szkolenia

Value Stream Mapping czyli po polsku Mapowanie strumienia wartości  to w chwili obecnej niezbędne narzędzie pozwalające ocenić procesy w dowolnym dziale przedsiębiorstwa. Błędnym jest myślenie, że stosowanie go powinno odbywać się tylko przy procesach produkcyjnych/logistycznych. 

Popularnym i najlepszym sposobem prezentacji strumienia wartości jest postać graficzna. Pozwala na szybką identyfikację obszarów, które wymagają optymalizacji.

Warsztaty VSM przeprowadzą uczestników przez proces tworzenia Map, który z powodzeniem będą mogli wykorzystywać w codziennej pracy.

Korzyści dla uczestników

W wyniku uczestnictwa w warsztatach uczestnicy:

  • W sposób praktyczny nauczą się stosować VSM do doskonalenia wyniku biznesowego organizacji,
  • Posiądą zdolność generowania wyższych zysków na skutek eliminacji strat w procesach,
  • Pozyskają kompetencje zwiększające ich wartość na rynku pracy,

Metody szkolenia

Warsztat prowadzony jest z zastosowaniem krótkich wprowadzeń teoretycznych, przeplatanych sesjami dyskusji. 75% czasu prowadzenia warsztatów stanowią ćwiczenia i praca zespołowa.

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne – 3 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1-3

1. Kontekst biznesowy Mapowania Strumienia Wartości oraz wdrożenia metodyki Lean, Wpływ VSM na realizację Misji, Wizji, Strategii organizacji, jej pozycję na rynku oraz zwiększenie wartości dla klientów końcowych,
2. Zastosowanie mapowania strumienia wartości w identyfikacji marnotrawstwa i wdrażaniu odchudzonych metod prowadzenia procesów,
3. Przegląd zasad i metodologii mapowania strumienia wartości
4. Narzędzia i symbole mapowania,
5. Identyfikacja strumieni wartości i ich priorytetyzacja, zbieranie danych o klientach, procesach, dostawcach, zasobach,
6. Mapowanie strumienia wartości – stan bieżący,
7. Praktyczna sesja mapowania,
8. Analiza aktualnego stanu, analiza przyczyn marnotrawstwa, zastosowanie narzędzi statystycznych oraz metod analitycznych rozwiązywania problemów, Przegląd podstawowych narzędzi i metod doskonalenia LEAN
9. Mapowanie strumienia wartości – stan przyszły
10. Praktyczna sesja mapowania,
11. Zarządzanie projektem doskonalenia strumienia wartości w celu osiągnięcie stanu docelowego,
12. Ustalanie priorytetów i wybieranie projektów Lean
13. Opracowanie Roadmapy wdrożenia Lean w organizacji.

Kontakt

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

zobacz więcej

OneStepUp Sp. z o. o.

Biuro: Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem