Szkolenie: TWI – Training Within Industry – prowadzenie szkoleń stanowiskowych

Opis i cel szkolenia

Doświadczenia związane z identyfikacją przyczyn źródłowych problemów wskazują, że jedną z kluczowych przyczyn jest brak kompetencji pracowników. Pracownik czegoś nie zrobił, bo nie umiał, zapomniał, nie miał praktyki, … Problem ten nasila się w związku z dużą rotacją pracowników, wynikającej z emigracji, braku dostępnych kompetentnych pracowników na rynku pracy, sytuacji Covidowej czy też podkupywania pracowników przez konkurencyjne firmy. Sytuacja ta stawia, przed każdą firmą, której zależy na konkurencyjności, wyzwanie zbudowania efektywnego, szybkiego i niezawodnego systemu szkolenia pracownika, przygotowania go do wykonywania pracy standaryzowanej.

Odpowiedzią na te wyzwania jest System TWI (Training Within Industry) stworzony przez Williama Edwardsa Deminga i rozwinięty przez Toyotę w ramach Toyota Production System.

TWI jest programem rozwoju umiejętności przełożonych (brygadzistów, mistrzów, liderów, kierowników itp.) w zakresie Instruowania Pracowników (IP), budowania dobrych Relacji z Pracownikami (RP), doskonalenia Metod Pracy (MP) oraz zapewnienia Bezpieczeństwa Pracy (BP).

Celem warsztatów pozyskanie przez uczestników praktycznych umiejętności przygotowania i prowadzenia szkoleń pracowników na stanowisku pracy oraz doskonalenia ich kompetencji, gwarantujących wytwarzanie produktów odpowiedniej jakości w odpowiednim czasie i ilości.

Korzyści dla uczestników

W trakcie warsztatów uczestnicy:

 • zdobędą podstawowe informacje na temat tego czym jest TWI i dla czego jest ważny,
 • przedyskutują dla czego TWI jest ważne dla nich osobiście,
 • zdobędą praktyczne kompetencje przygotowania szkolenia, instruowania pracowników, doskonalenia metod pracy oraz budowy dobrych relacji w zespole,
 • nauczą się przekazywać wiedzę, i swoje bezcennego doświadczenia dzięki czemu umocnią swój autorytet,
 • pozyskają niezbędną wiedzę by standaryzować i doskonalić swoje procesy.

Efekty po warsztacie

 • Skrócenie czasu wprowadzenia pracownika do samodzielnej realizacji zadań na stanowisku,
 • Zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego oraz zmniejszenie ilości braków,
 • Poprawa relacji pomiędzy Liderem a zespołem,
 • Zbudowanie autorytetu i pozycji Liderów w oczach szeregowych pracowników, budowania z nimi dobrych relacji
 • Zwiększenie świadomości szeregowych pracowników,

Czas trwania

2 dni szkoleniowe – 16 godzin dydaktycznych

Program szkolenia

Dzień 1 i 2

1. Rozpoczęcie warsztatu:
 • przedstawienie celu warsztatu, agendy oraz zasad prowadzenia warsztatu,
 • przedstawienie uczestników i prowadzącego,
 • omówienie kontekstu biznesowego systemu prowadzenia szkoleń TWI oraz jego znaczenie dla spełnienia standardów IATF16949, ISO 9001 oraz Specyficznych wymagań Klienta,
 • przedstawienie historii TWI – geneza powstania,
 • główne elementy Programu TWI,
 • ludzie w systemie TWI – rola – instruktora TWI,
 • kluczowe kompetencje instruktora TWI.
 • Warsztat praktyczny:
  • Role szkoleniowe liderów – Czego oczekujemy od osoby szkolącej?
  • Ocena kompetencji szkoleniowych uczestników warsztatów.
2. Instruowanie pracowników (Job Instructions):
 • Etapy przygotowania pracownika do samodzielnej pracy na stanowisku,
 • Dla czego szkolenia są nieefektywne?
 • „Standardowe metody instruowania”,
 • etapy prowadzenia szkoleń i instruktarzy,
 • umiejętność czytania i wykorzystanie w szkoleniu standardów, instrukcji pracy,
 • opracowanie Podziału Pracy,
 • wybór czasu i przygotowanie stanowiska do szkolenia,
 • błędy, które popełniamy w trakcie prowadzenia instruktażu – zadanie symulacyjne,
 • radzenie sobie z błędami
 • Warsztat praktyczny:
  • Przygotowanie do warsztatu
  • Przeprowadzenie szkolenia
  • Omówienie wyników szkolenia
3. Standaryzacja w służbie TWI i bezpieczeństwa pracy
 • Cztery kroki metody TWI BP – Bezpieczeństwo Pracy,
 • Jak tworzyć standardy by szkolenie było bardziej efektywne?
 • Jak stworzyć standardy by praca była bezpieczna?
 • Warsztat praktyczny:
  • Analiza wybranych standardów,
  • Określenie czego w standardach nie ma a co powinno być zapisane inaczej zapisane,
  • Opracowanie standardu,
 • Zasady opracowania dobrych standardów
4. Rozwiązywania problemów z pracownikami dzięki budowaniu relacji w zespole (Job Relations)
 • Identyfikacja typowych problemów z pracownikami i ich źródeł
 • Sztuka budowania autorytetu Lidera,
 • Zasady pracy z zespołem,
 • Motywacja pracowników,
 • Budowanie dobrych relacji z pracownikami,
 • Metoda Czterech Kroków w rozwiązywaniu problemów z pracownikami,
 • Metody zapobiegania problemom w relacjach pracowniczych.
 • Efektywna komunikacja interpersonalna w zespole
 • Prowadzenie trudnych rozmów
 • Warsztat praktyczny:
  • Analiza przypadku,
  • Planowanie reakcji na problem
  • Wdrażanie planu w działanie.

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00