Szkolenie: Trening Myślenia Krytycznego – kluczowej kompetencji przyszłości

Opis i cel szkolenia

Szkolenie Trening Myślenia Krytycznego jest nakierowane na podniesienie umiejętności analitycznego myślenia i przełamywania barier, które blokują rozwijanie tych zdolności.

Celem warsztatu jest wsparcie zespołu w realizacji zadań poprzez wzmocnienie wiedzy i kompetencji w zakresie:

 • budowania postawy gotowości do krytycznego (nie – krytykującego) podejścia do tematów,
 • przełamywania rutyny w myśleniu własnym i odbiorców rozwiązań (skłonności do wychodzenie poza automatyzmy i szkodliwe schematy myślowe, twórcze poszukiwanie usprawnień),
 • wnikliwego oceniania i opiniowania argumentów i dowodów,
 • podejmowania trafniejszych decyzji,
 • precyzyjnej komunikacji, prowadzenia racjonalnych, ustrukturyzowanych dyskusji z odwoływaniem się do faktów i sprawdzonych źródeł.

Korzyści dla uczestników

 • poznasz narzędzia wspierające myślenie krytyczne,
 • będziesz identyfikować błędy poznawcze i argumentacyjne,
 • nauczysz się rozpoznawać schematy myślenia,
 • przećwiczysz myślenie pytajne i dialogujące,
 • wzmocnisz argumentację i znajdowanie nowych rozwiązań,
 • udoskonalisz odróżnianie faktów od opinii,
 • będziesz stosować hierarchię dowodów.

Metody szkolenia

 • ćwiczenia indywidualne
 • praca w parach i małych grupach
 • ćwiczenia zespołowe
 • dyskusja
 • burza mózgów
 • odwrócona burza mózgów
 • narzędzia design thinking
 • analiza przypadków
 • mini-wykłady interaktywne
 • wymiana doświadczeń i pomysłów

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych –2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Moduł I: Myślenie krytyczne – co się za nim kryje i kiedy warto je stosować?

1. Czym jest myślenie krytyczne i dlaczego go potrzebujemy?

 • Czy każda krytyka oznacza myślenie krytyczne?

2. Co blokuje myślenie krytyczne?

 • Nastawienie na działanie czy nastawienie na myślenie?
 • Bariery w stosowaniu i rozwoju krytycznego myślenia
 • Soldier mindset czy scout mindset – jestem żołnierzem czy zwiadowcą?

3. Nawyki krytycznego umysłu

 • 6 pytań krytycznego myślenia
 • Nawyki krytycznego umysłu

4. Matryca Analizy Krytycznej i jej praktyczne zastosowanie

 • Źródło informacji
 • Kontekst
 • Przyczyny
 • Zyski interesariuszy
 • Konsekwencje
 • Alternatywy

Moduł II: Przekonania, stereotypy, opinie – jak wpływają na myślenie krytyczne?

1. Błędy poznawcze czyli jakie figle płata nam mózg?

 • Myślenie automatyczne czy myślenie uważne?
 • Oszczędność poznawcza – sposób na nadmiar informacji czy ograniczenie postrzegania?
 • Typowe błędy poznawcze – jak je rozpoznać i czego nas uczą?

2. Przekonania, stereotypy – krytyczny przegląd własnych przekonań

 • Szklany pantofelek i obrona Cochrana – co ich łączy?
 • Podwójne standardy
 • Dwa magiczne pytania, które wspierają myślenie krytyczne

3. Jak oddzielać fakty od opinii?

 • Co widzi oko – co słyszy ucho?
 • Jak nie utożsamiać faktów z interpretacją?
 • Fałszywa korelacja
 • Manipulacyjna wizualizacja danych

4. Algorytmy i bańki informacyjne w środowisku pracy

 • Dezinformacja i fake news
 • Jak uniknąć syndromu myślenia grupowego?
 • Narzędzia wspierające weryfikację informacji
 • Test wiarygodności informacji CRAAP

Moduł III: Hipoteza i argumentacja – jak wznieść myślenie krytyczne na wyższy poziom?

1. Jak udoskonalić myślenie krytyczne poprzez pytania?

 • Siła pytań sokratejskich
 • Jak weryfikować informacje poprzez myślenie pytajne?
 • 20 pytań o …

2. Skąd wiem, że wiem?

 • Od „wiem, że nic nie wiem” do „skąd wiem, że wiem”
 • Jak nie ulegać złudzeniu prawdy?
 • Dziwi mnie, że…

3. Krytyczne wnioskowanie

 • Stawianie hipotez
 • Teza i antyteza
 • Błędy argumentacyjne
 • Rodzaje argumentów
 • Budowanie hierarchii dowodów
 • Jak stosować łańcuch logiczny we wnioskowaniu?

4. Słuchanie dialogujące – kiedy jest potrzebne?

 • Znaczenie emocji dla krytycznego myślenia
 • Bajka o krowie czyli zmiana punktu widzenia
 • Jak komunikować się krytycznie z zachowaniem empatii i szacunku

Moduł IV: Myślenie dywergencyjne – jak znajdować różne drogi do rozwiązań?

1. Jak precyzyjnie określać istotę problemów?

 • Od 5 WHY do 5W2H
 • Siła retrospektywy i futurospektywy

2. Jak skutecznie znajdować rozwiązania metodą Kepner-Tregoe?

 • Ocena sytuacji
 • Analiza problemu
 • Analiza decyzji
 • Analiza potencjalnych problemów

3. Krytyczna ocena pomysłów i inicjatyw

 • Jak oceniać pomysły krytycznie bez krytykowania?
 • Wartość odwróconej burzy mózgów

4. Jak inaczej?

 • Wyobraź sobie, że…
 • Stwórz nową definicję
 • A może…

5. Pokój transformacji

 • Jak przekuć pomysł na działanie?

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00