Trening Myślenia Krytycznego

Opis i cel szkolenia

Szkolenie Trening Myślenia Krytycznego jest nakierowane na podniesienie umiejętności analitycznego myślenia i przełamywania barier, które blokują rozwijanie tych zdolności. W ramach zajęć zrealizujemy Grę symulacyjną „poker kryterialny”.

Gra odbywa się w zespołach czteroosobowych. Każdy zespół otrzymuje tezę, zestaw 30 kart z argumentami (w tym jedna karta to Joker) oraz planszę do gry podzieloną na 3 obszary o różnych stopniach ważności:

 • pierwszy obszar: argumenty pierwszorzędne – najważniejsze
 • drugi obszar: argumenty drugorzędne – ważne
 • trzeci obszar: argumenty trzeciorzędne – najmniej ważne

Argumenty uznane przez zespół za argumenty nieistotne pozostają poza planszą.

Ilość miejsca na argumenty w poszczególnych obszarach jest ograniczona (1 obszar – 3 miejsca,
2 obszar – 5 miejsc, 3 obszar – 7 miejsc).

Początek gry:

Pierwsza osoba w Zespole odkrywa swoją kartę i odczytuje na głos zapisany na niej argument. Decyduje, w którym miejscu położyć kartę, uzasadniając swoje stanowisko. Może wziąć pod uwagę sugestie pozostałych członków Zespołu i pod wpływem ich racji zmienić lokalizację swojej karty – argumentu. Kolejni gracze postępują analogicznie. Gra dynamizuje się, gdy w poszczególnych obszarach nie ma już miejsca, a gracze mają „silne” argumenty, które powinny znaleźć się „wysoko” – w polu pierwszorzędnych argumentów. Wtedy dyskutują z „właścicielem” położonego wcześniej argumentu o zmianie decyzji, posługując się dowodami, przykładami, wzmacniającymi jego rację. „Przegrany” argument przesuwa się niżej, na kolejne pole, i gdy tam nie ma miejsca, musi wywiązać się dyskusja z kolejnym „właścicielem”. I znów dowody, uzasadnianie, itp. Aż do osiągnięcia konsensusu w grupie, tzn. rozegrania wszystkich argumentów. Gra posiada limit czasu. Gra może być realizowana w formie Online.

Korzyści dla uczestników

Szkolenie Trening Myślenia Krytycznego  to warsztat, w ramach którego uczestnicy przećwiczą umiejętności argumentacji oraz podniosą zdolności analityczne myślenia w rezultacie postaramy się również przełamać bariery, które blokują stosowanie i rozwijanie krytycznego myślenia.

Metody szkolenia

 • ćwiczenia indywidualne
 • praca w parach i małych grupach
 • ćwiczenia zespołowe
 • dyskusja
 • burza mózgów
 • odwrócona burza mózgów
 • narzędzia design thinking
 • analiza przypadków
 • mini-wykłady interaktywne
 • wymiana doświadczeń i pomysłów

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych – 1 dzień szkoleniowy

Program szkolenia

Dzień 1

1. Podstawy myślenia krytycznego
 • Czym jest  Trening myślenia krytycznego i dlaczego go potrzebujemy?
 • Piramida umiejętności krytycznego myślenia
 • 6 pytań krytycznego myślenia
 • Bariery w stosowaniu i rozwoju krytycznego myślenia
 • 7 dobrych nawyków krytycznego umysłu
2. Siła argumentacji
3. Trening Myślenia Krytycznego
 • Rozgrzewka kreatywna – Myślenie dywergencyjne, pytajne, kombinatoryczne
 • Ćwiczenie „Co wie wujek Google?”
 • Ćwiczenie „Fake news czy Real news”
 • Test CRAAP
 • Ćwiczenie „Opinia czy fakt”

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem