Trening dla trenerów – Warsztat doskonalący umiejętności pracy z grupą szkoleniową

Opis i cel szkolenia

Szkolenie skierowane jest do wszystkich przyszłych trenerów wewnętrznych, osób które są specjalistami w swojej dziedzinie i chcą nabyć umiejętności trenerskie aby dzielić się z innymi swoimi kompetencjami. Podczas szkolenia Uczestnicy poznają specyfikę nauczania osób dorosłych, zaznajamiają się z kilkoma metodami pracy z grupą, poznają techniki przekazywania wiedzy i umiejętności, opanowują umiejętności budowania modułów szkoleniowych, zrozumieją na czym polega proces grupowy.

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili:

 • przygotować własny moduł merytoryczny z wykorzystaniem metod aktywnych pracy z grupą
 • zarządzić dynamiką procesu grupowego
 • dobrać metodę do nauczanej treści
 • stosować zróżnicowane formy pracy z grupą szkoleniową
 • uzyskają informację zwrotną o swoich mocnych stronach

Metody szkolenia

Ucząc metod aktywnych sami nimi pracujemy. Modelujemy tym samym ich używanie przez trenerów podczas ich własnych szkoleń. Tworzymy sytuację w której uczestnicy mogą uczyć się na swoich własnych doświadczeniach, sami kreatywnie tworzyć nowe narzędzia i sprawdzać ich użyteczność. Stosujemy przy tym m.in. dyskusję, mini-wykłady, prezentację PowerPiont, gry symulacyjne, dramę, ćwiczenia rozgrzewki, case study, ćwiczenia kreatywne, praca z kamerą.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

Dzień I – Uczenie ludzi dorosłych przy wykorzystaniu metod aktywnych

Celem tego dnia jest spojrzenie z meta poziomu na proces uczenia się oraz na proces, który dzieje się w relacji pomiędzy uczestnikami oraz uczestnikami i trenerem. W szczególności świadome wykorzystanie tej energii przez trenera, aby procesami tymi kierować a nie biernie na nie reagować.

1. Zasady uczenia się osób dorosłych, podstawy andragogiki
2. Warunki tworzenia sytuacji edukacyjnej
3. Etyka pracy trenera
4. Zbiór metod pracy z grupą

 • wymiana doświadczeń – co kiedy stosować,
 • zbiór metod, technik, form pracy
 • mocne słabe strony poszczególnych metod i technik, wskazówki do stosowania

5. Proces grupowy jako element każdego szkolenia – rozumienie i korzystanie z dynamiki, odpowiadanie na potrzeby grupy, jego znaczenie przy doborze metod pracy z grupą
6. Metody i narzędzia wspierające proces grupowy, potrzeby Uczestników

 • rozpoczęcie szkolenia
 • lodołamacze
 • energizery
 • ćwiczenia na koncentrację
 • zamykanie szkolenia

7. Narzędzia wspierające uczenie oraz zróżnicowane formy edukacji
8. Konstruowanie modułu szkoleniowego w oparciu o:

 • cykl uczenia się
 • cele i efekt
 • grupę odbiorców
 • warunki brzegowe: czas, miejsce, budżet, narzędzia
 • metody i techniki pracy z grupą

Dzień 2

Dzień II – Metody, techniki, narzędzia do pracy z grupą

Celem tego dnia jest poznanie technik szkoleniowych, które można wykorzystać w pracy z grupą. Każdy z uczestników będzie miał możliwość przećwiczyć jedną z technik na forum grupy. Dopełnieniem będzie przyjrzenie się „zapleczu” pracy trenerskiej, nauka konstruktywnego udzielania informacji zwrotnej oraz jej przyjmowania

Techniki pracy na stanowisku, nauki powtarzalnych umiejętności: instruktaż

1. Techniki kreatywnego moderowania pracy grupy oparte o generowanie nieskończonej liczby pomysłów: klasyczna burza mózgów, odwrócona burza mózgów lub burza mózgów 365
2. Techniki konstruktywnego moderowania dyskusji: model ORID lub debata oksfordzka
3. Gry symulacyjne: czym są, kiedy stosować – korzyści i zagrożenia
4. Case study czyli studium przypadku: jak dobierać, prowadzić i omawiać, przykładowe case study, skąd wziąć luba jak napisać dobry „case”
5. Praca ze scenkami – elementy dramy (opcja dodatkowa – jeśli wystarczy czasu szkoleniowego)
6. Grywalizacja
7. Własne „próbki szkoleniowe”
8. Informacja zwrotna, jak ją sformułować, przekazywać, przyjmować, różnice między informacją a oceną, wykorzystanie informacji zwrotnej w procesie szkolenia i samorozwoju
9. Wyzwania w pracy trenera (trudne sytuacje) i sposoby radzenia sobie z nimi

 • analiza sytuacji zaistniałych na szkoleniu
 • radzenie sobie z krytyką, pytaniami, osobą dominującą na szkoleniu, osobami wycofanymi, grupą nadpobudliwą lub nieaktywną,

10. Samorozwój trenerski, rola szkoleń, superwizji, intrawizji, wzajemnych hospitacji i autorefleksji

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00