Trening dla trenerów – Warsztat doskonalący umiejętności pracy z grupą szkoleniową

cena netto: 1.900 zł /os
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf
Ocena szkolenia (w skali do 5)
4,90
Ekspert prowadzący

Eliza Gniado

Train the Trainer

Trenerka biznesu, coach, certyfikowany konsultant DISC,  superwizorka metody dramy,Swoje doświadczenie menadzerskie zdobywała w takich Firmach jak Orange czy T-mobile. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zawodzie trenera potrafi dobrze zrozumieć potrzeby organizacji, umie współpracować z działem szkoleńi rozwoju oraz biznesem.Jako jedna z pierwszych w Polsce wprowadzała metodę dramy do szkoleń biznesowych. Specjalizuje się w warsztatach rozwijających umiejętności osobiste, związane z zarządzaniem […]

Opis i cel szkolenia

Szkolenie skierowane jest do wszystkich przyszłych trenerów wewnętrznych, osób które są specjalistami w swojej dziedzinie i chcą nabyć umiejętności trenerskie aby dzielić się z innymi swoimi kompetencjami. Podczas szkolenia Uczestnicy poznają specyfikę nauczania osób dorosłych, zaznajamiają się z kilkoma metodami pracy z grupą, poznają techniki przekazywania wiedzy i umiejętności, opanowują umiejętności budowania modułów szkoleniowych, zrozumieją na czym polega proces grupowy.

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili:

 • przygotować własny moduł merytoryczny z wykorzystaniem metod aktywnych pracy z grupą
 • zarządzić dynamiką procesu grupowego
 • dobrać metodę do nauczanej treści
 • stosować zróżnicowane formy pracy z grupą szkoleniową
 • uzyskają informację zwrotną o swoich mocnych stronach

Metody szkolenia

Ucząc metod aktywnych sami nimi pracujemy. Modelujemy tym samym ich używanie przez trenerów podczas ich własnych szkoleń. Tworzymy sytuację w której uczestnicy mogą uczyć się na swoich własnych doświadczeniach, sami kreatywnie tworzyć nowe narzędzia i sprawdzać ich użyteczność. Stosujemy przy tym m.in. dyskusję, mini-wykłady, prezentację PowerPiont, gry symulacyjne, dramę, ćwiczenia rozgrzewki, case study, ćwiczenia kreatywne, praca z kamerą.

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne – 3 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

Dzień I – Uczenie ludzi dorosłych przy wykorzystaniu metod aktywnych

Celem tego dnia jest spojrzenie z meta poziomu na proces uczenia się oraz na proces który dzieje się w relacji pomiędzy uczestnikami oraz uczestnikami i trenerem. W szczególności świadome wykorzystanie tej energii przez trenera, aby procesami tymi kierować a nie biernie na nie reagować.

1. Powitanie
2. Zasady uczenia się osób dorosłych, podstawy andragogiki
3. Warunki tworzenia sytuacji edukacyjnej
4. Etyka pracy trenera
5. Zbiór metod pracy z grupą

 • wymiana doświadczeń – co kiedy stosować,
 • zbiór metod, technik, form pracy
 • mocne słabe strony poszczególnych metod i technik, wskazówki do stosowania

6. Proces grupowy jako element każdego szkolenia – rozumienie i korzystanie z dynamiki, odpowiadanie na potrzeby grupy, jego znaczenie przy doborze metod pracy z grupą

7. Metody i narzędzia wspierające proces grupowy, potrzeby Uczestników

 • rozpoczęcie szkolenia
 • lodołamacze
 • energizery
 • ćwiczenia na koncentrację
 • zamykanie szkolenia

8. Narzędzia wspierające uczenie oraz zróżnicowane formy edukacji

9. Konstruowanie modułu szkoleniowego w oparciu o:

 • Cykl uczenia się
 • cele i efekt
 • grupę odbiorców
 • warunki brzegowe: czas, miejsce, budżet, narzędzia
 • metody i techniki pracy z grupą

Dzień 2

Dzień II – Metody, techniki, narzędzia do pracy z grupą

Celem tego dnia jest poznanie technik szkoleniowych, które można wykorzystać w pracy z grupą. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwójki  z których każda otrzyma zadanie w postaci szczegółowego zaznajomienia się z daną techniką – tak aby pracować nią jako trenerzy na forum z pozostałymi uczestnikami nad sytuacją problemową. Trener będzie do dyspozycji wszystkich na etapie przygotowania. Następnie każda z par poprowadzi swój mini  fragment szkolenia. Po nim otrzyma informacje zwrotna od grupy na temat swoich mocnych stron trenerskich oraz obszarów do rozwoju. A na koniec przyjrzymy się wspólnie (z trenerem prowadzącym) zastosowaniu danej techniki w codziennej pracy trenera wewnętrznego.

Uczestnicy poznają i przećwiczą następujące:

 1. Techniki pracy na stanowisku, nauki powtarzalnych umiejętności: instruktaż
 2. Techniki kreatywnego moderowania pracy grupy oparte o generowanie nieskończonej liczby pomysłów: klasyczna burza mózgów, odwrócona burza mózgów lub burza mózgów 365
 3. Techniki konstruktywnego moderowania dyskusji: model ORID lub debata oksfordzka
 4. Gry symulacyjne: czym są,  kiedy stosować – korzyści i zagrożenia
 5. Case study czyli studium przypadku: jak dobierać, prowadzić i omawiać,  przykładowe case study,  skąd wziąć luba jak napisać dobry „case”
 6. Praca ze scenkami – elementy dramy (opcja dodatkowa – jeśli wystarczy czasu szkoleniowego)
 7. Grywalizacja

Dzień 3

Dzień III – Metody, techniki, narzędzia do pracy z grupą c.d.

Celem dnia jest dokończenie pracy z dnia poprzedniego – prowadzeniem fragmentu szkolenia przez poszczególnych uczestników. Dopełnieniem będzie przyjrzenie się „zapleczu” pracy trenerskiej, nauka konstruktywnego udzielania informacji zwrotnej oraz jej przyjmowania, techniki na radzenie sobie a trudnych sytuacjach szkoleniowych

1. Własne „próbki szkoleniowe”
2. Informacja zwrotna, jak ją sformułować, przekazywać, przyjmować, różnice między informacją a oceną, wykorzystanie informacji zwrotnej w procesie szkolenia i samorozwoju
3. Wyzwania w pracy trenera (trudne sytuacje) i sposoby radzenia sobie z nimi

 • analiza sytuacji zaistniałych na szkoleniu
 • radzenie sobie z krytyką, pytaniami, osobą dominującą na szkoleniu, osobami wycofanymi, grupą nadpobudliwą lub nieaktywną,

4. Samorozwój trenerski, rola szkoleń, superwizji, intrawizji, wzajemnych hospitacji i autorefleksji
5. Podsumowanie szkolenia

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1.900 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat  ukończenia kursu, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiady.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf

Kontakt

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

zobacz więcej

OneStepUp Sp. z o. o.

Biuro: Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem