Trening efektywnej komunikacji, asertywności i budowania współpracy w środowisku biznesowym

cena netto: 1.450 zł /os
 • 22 - 23 lutego 2024 Warszawa
Szawa Conference | OXYGEN PARK zapisz się
 • 10 - 11 czerwca 2024 Gdańsk
Scandic Gdańsk**** zapisz się
 • 16 - 17 września 2024 Wrocław
Scandic Wrocław **** zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf
Ekspert prowadzący

Marta Miechowicz

Sprzedaż / Obsługa Klienta / Zarządzanie czasem/ Komunikacja/ Autoprezentacja

Absolwentka Wydziału Psychologii Społecznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, specjalizacja: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Rekrutacja i Selekcja Pracowników, Psychoedukacja – praca metodami aktywnymi, Trening i Warsztat Psychologiczny. Prowadziła badania nad zwiększeniem efektywności szkoleń wg badań Richarda Feldera i Barbary Soloman nad stylami uczenia się. Absolwentka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej […]

Opis i cel szkolenia

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych poprawą komunikacji i współpracy w zespole. W ramach zajęć przedstawimy kilka narzędzi do stosowania w codziennym życiu i pracy zawodowej.

A DLACZEGO ASERTYWNOŚĆ JEST POTRZEBNA W PRZEDSIĘBIORSTWIE?

Asertywna firma

 • Wiarygodność to chyba najlepsza ocena, jaką może uzyskać nowoczesna firma od zewnętrznego obserwatora. Takim obserwatorem może być klient. Na rynku ekonomicznym bycie wiarygodnym jest koniecznym warunkiem przetrwania oraz jednym z najważniejszych warunków rozwoju i sukcesu. Dzisiejsze firmy, zwłaszcza duże korporacje, nie mogą „palić za sobą mostów”; muszą dbać o posiadane kontakty i zobowiązania, troszczyć się o partnerów, by byli stabilni i równie wiarygodni

Asertywny pracownik

 • Oparcie przyszłości firmy na zasobach ludzkich oznacza postawienie na rozwój pracowników, system wewnętrznej edukacji. Pracownik jest wartością. Podejście do pracownika według zasady „jak nie ten to inny” przestaje być opłacalne. Pracownik ma wpływ na przedsiębiorstwo. Wykonuje zadania, za które jest całkowicie odpowiedzialny, staje się aktywnym, zaangażowanym członkiem zespołu, do którego wnosi swoja indywidualność, pomysły, poglądy, uwagi krytyczne. Często zespól staje się faktycznym decydentem, a rola szefa sprowadza się jedynie do wspomagania aktywności oraz koordynacji działań tam, gdzie to potrzebne. Asertywny podwładny to dojrzały współpracownik, partner, z którym można wspólnie zmierzać do wytyczonych celów.

Asertywny szef

 • Efektywne zarządzanie i organizacja w dzisiejszej firmie to przede wszystkim sprawny przepływ informacji, szybkość i skuteczność rozwiązywania zadań i pojawiających się problemów, motywacji odpowiedzialność pracowników, dobra koordynacja pracy zespołowej. Te wyznaczniki efektywności zarządzania i organizacji stawiają przed kadrą kierownicza określone wymagania.

Szkolenie pozwoli uczestnikom zdobyć umiejętność efektywnego porozumiewania się z innymi, zdiagnozować własne sposoby komunikacji i świadomie wykorzystywać własne zasoby oraz udoskonalić umiejętność posługiwania się narzędziami prawidłowej komunikacji w miejscu pracy. Szkolenie pozwoli także udoskonalić trafne diagnozowanie źródeł pojawiających się konfliktów w zespole oraz sposobów reagowania na nie w sposób asertywny, poznać metody skutecznego wpływania na decyzje innych osób poprzez najbardziej efektywne techniki komunikacyjne, udoskonalić umiejętność znajdowania rozwiązań w konflikcie, rozwijać umiejętności budowania trwałej więzi z partnerem komunikacji oraz dbania o relacje ze współpracownikami i klientami. Celem jest taka zmiana postaw i umiejętności uczestników szkolenia, aby potrafili budować poczucie odpowiedzialności za własną komunikację oraz potrafili asertywnie komunikować swoje zdanie, decyzje oraz delegować zadania. Przećwiczone zostaną sytuacje komunikacji biznesowej podczas których ważna jest asertywna komunikacja. Szkolenie dostarcza uczestnikom konkretnych narzędzi prawidłowego dbania o relacje i zadowolenie z kontaktów z partnerami relacji, aby komunikacja była efektywna prowadziła do poprawy jakości pracy.

Korzyści dla uczestników

Dzięki szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak:

 • lepiej komunikować się ze współpracownikami,
 • diagnozować źródła konfliktów,
 • poprawić relacje ze współpracownikami i klientami,

Metody szkolenia

Trening ma charakter zajęć interaktywnych – ćwiczenia będą wykonywane indywidualnie, w parach i mniejszych grupach zadaniowych.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe – 16 godzin dydaktycznych

Program szkolenia

Dzień 1-2

MODUŁ I – PODSTAWY DOBREJ KOMUNIKACJI
 • Budowanie prawidłowej komunikacji w miejscu pracy- własne nastawienie w komunikacji
 • Wpływ prawidłowej komunikacji na własne funkcjonowanie w miejscu pracy
 • Identyfikacja własnego stylu komunikacyjnego – kwestionariusz
 • Rozpoznawanie stylów komunikacyjnych rozmówcy
 • Wzmacnianie współpracy poprzez dopasowanie stylu komunikowania do rozmówcy
 • Zrozumieć komunikację – cztery płaszczyzny wypowiedzi Schulza von Thuna
 • Dlaczego w komunikacji pojawiają się nieporozumienia i jak im zapobiegać.
 • Jak kontrolować swoje komunikaty na czterech płaszczyznach wypowiedzi – komunikaty rzeczowe, wypowiadanie próśb, zarządzanie relacją, zarządzanie obrazem siebie
 • Płaszczyzna ujawniania siebie – budowanie obrazu siebie w oczach partnera komunikacji – konsekwencja działań oraz stanowczość dążenia do celu
 • Pięć dysfunkcji pracy zespołowej – otwarta i szczera komunikacja jako narzędzie efektywności zespołów
MODUŁ II – ZASADY WSPÓŁPRACY I KOMUNIKACJI W ZESPOLE – 5 DYSFUNKCJI PRACY ZESPOŁOWEJ
 • Pięć dysfunkcji pracy zespołowej – otwarta i szczera komunikacja jako narzędzie efektywności zespołów
 • Wskaźniki efektywności
 • Analiza zespołu – na jakim etapie jest mój zespół?
 • Zaufanie i otwarta komunikacja jako warunek efektywności zespołów
 • Jak budować zaufanie i otwartą komunikację, aby zwiększać efektywność współpracy
 • Asertywność w działaniu zespołów
 • Jak wykorzystać konflikt do rozwoju zespołu
MODUŁ II – WPROWADZENIE DO ASERTYWNOŚCI
 • Trzy sposoby komunikacji – komunikacja pasywna, agresywna i asertywna
 • Komunikacja pasywna i agresywna w miejscu pracy – zyski i straty wynikające z takiego sposobu komunikacji (jak taka komunikacja wpływa na efektywność zespołów)
 • Mapa asertywności – kwestionariusz – zdefiniowanie własnego sposobu działania
 • Komunikacja asertywna – zmiana nawyków działania
 • Socjalizacja a to, jakimi będziemy pracownikami
 • Asertywny monolog wewnętrzny – jak nasze przekonania wpływają na naszą efektywność
 • Wspieranie własnej efektywności
MODUŁ IV – NARZĘDZIA ASERTYWNE
 • Terytorium psychologiczne partnera komunikacji
 • Obrona własnego terytorium psychologicznego
 • Asertywna komunikacja – komunikaty typu „Ja” – jak przekazywać własne stanowisko w sposób asertywny
 • Płaszczyzna relacji – budowanie pozytywnych i długotrwałych relacji z partnerem komunikacji
 • Przekazywania informacji zwrotnych – technika asertywna FUO
 • Jak asertywnie chwalić, aby wspierać zmianę u pracownika
 • Jak asertywnie korygować zachowania, aby zwiększyć prawdopodobieństwo zmiany
MODUŁ V – SYTUACJE KONFLIKTOWE
 • Mówienie nie – czyi jak odmawiać, aby zachować dobre relacje
 • Obrona swoich praw w sytuacjach społecznych i zawodowych
 • Wyrażanie i obrona własnych opinii
 • Jak dyskutować o sprzecznych opiniach i się nie pokłócić
 • Wyrażanie gniewu
 • Jak reagować, gdy ktoś nas krytykuje.

 

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15.00
Przerwa15.00 - 15.10
Zajęcia15:10 - 16:00

Wartość inwestycji

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1.400 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat ukończenia kursu, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiady.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia

 

Asertywność

 • 22 - 23 lutego 2024 Warszawa
Szawa Conference | OXYGEN PARK zapisz się
 • 10 - 11 czerwca 2024 Gdańsk
Scandic Gdańsk**** zapisz się
 • 16 - 17 września 2024 Wrocław
Scandic Wrocław **** zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem