Szkolenie: TPM w praktyce – Kompleksowe utrzymanie maszyn

Opis i cel szkolenia

Prezentacja TPM (Total Productive Maintenance) jako kompleksowego systemu zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o podstawowy cel : eliminację awarii na każdym poziomie i w każdym dziale firmy.

Korzyści dla uczestników

 • prezentacja TPM od strony systemowej
 • zwrócenie uwagi na punkty kluczowe, od których zależy powodzenie wprowadzenia TPM w firmie
 • liczne przykłady obliczeń wskaźników dotyczących TPM
 • przedstawienie narzędzi rozwiązywania problemów wykorzystywanych w zakresie Utrzymania Ruchu

Metody szkolenia

 • Warsztat
 • Interaktywny wykład
 • Przentacja multimedialna
 • Case study
 • Dyskusja
 • Ćwiczenia grupowe i indywidualne

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

1. Co to jest TPM

 • Historia podejścia TPM

2. Dlaczego wprowadzamy TPM

 • Czynniki warunkujące wprowadzenie TPM – 6 rodzajów strat
 • Podobieństwa i różnice pomiędzy TPM a TQM

3. Historia wprowadzania TPM

 • Poszczególne etapy powstawania TPM, który znamy dzisiaj
 • Różne podejścia do kwestii Utrzymania Ruchu w historii

4. Cele, które wyznacza sobie TPM

 • Cele liczbowe
 • Unikalne podejście, które reprezentuje TPM
 • Bezpośrednie korzyści z TPM dla organizacji
 • Korzyści pośrednie z wprowadzenia TPM

5. Najważniejsze wskaźniki TPM : OEE, MTBF, MTTR

 • Pojęcie awarii
 • OEE – Overall Equipment Effectiveness
 • MTBF – Mean Time Between Failures
 • MTTR – Mean Time To Repair

6. Etapy wprowadzania TPM w organizacji – na jakie elementy należy szczególnie zwrócić uwagę

 • Etap przygotowania do wprowadzenia
 • Etap wprowadzania
 • Etap ustanawiania i podtrzymywania systemu

Dzień 2

1. 7 filarów TPM + system 5 S

 • Autonomiczne Utrzymanie Ruchu (Autonomous Maintenance)
 • Wprowadzanie udoskonaleń (Kaizen)
 • Planowanie przeglądów
 • Zapewnienie Jakości (Poka Yoke)
 • Szkolenie
 • TPM dla Biura
 • BHP i Ochrona Środowiska
 • System 5 S jako podstawa 7 filarów TPM

2. Organizacja komórki TPM

 • Struktura komórki TPM
 • Zakres obowiązków na poszczególnych etapach wdrażania TPM

3. Dokumentacja związana z TPM

 • Dokumentacja związana z wprowadzeniem
 • Dokumentacja związana z utrzymaniem

4. Elementy szkolenia operatorów z zakresu TPM

 • Zawartość szkolenia
 • Etapy opracowania szkolenia

5. Prewencyjne Utrzymanie Ruchu – pojęcia ogólne

 • Jak i dlaczego PUR
 • Procedury i zasady związane z PUR
 • Wprowadzenie systemu PUR

6. Zmniejszenie kosztów dzięki TPM

 • Określenie struktury kosztów
 • Eliminacja marnotrawstwa w celu zmniejszenia kosztów

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00