TPM – kompleksowe utrzymanie maszyn w praktyce

cena netto: 1.450 zł /os
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Program szkolenia: pdf
Ekspert prowadzący

mgr inż. Damian Szczepaniak, EMBA, SSBB

Produkcja / Lean / SMED / 5S / VSM

Certyfikowany audytor wewnętrzny i konsultant biznesowy. W procesie doradczym wykorzystuje szeroki wachlarz metod w szczególności:  Lean  6S, TPM, SMED,  Kanban, VSM, SPC, MSA, QFD, FMEA, APQP, PPAP, VDA, TWI. Kanban, Mizumashi, Makigami, Poka-Yoke, OPL, Balansowanie procesów, normowanie czasów pracy metodą MTM – Methods Time Measurement. Pełen pozytywnej energii, pasji i determinacji, którą potrafi zarazić uczestników. Jest […]

Opis i cel szkolenia

TPM (Total Productive Maintenance) to system utrzymania ruchu, pozwalający na zwiększenie stabilności procesu i efektywności wykorzystywanych maszyn i urządzeń.

Poprzez wprowadzenie działań prewencyjnych zyskujemy szereg korzyści dla przedsiębiorstwa: ograniczamy liczbę awarii, zmniejszamy nieplanowany czas przestojów, zwiększamy bezpieczeństwo pracy operatorów. Sprawnie działające maszyny mają bezpośredni wpływ na jakość produktu.

Dodatkowo zwiększamy zaangażowanie i motywację pracowników włączając ich w działania usprawniające park maszyn. Operator staje się tym samym odpowiedzialny za pracę maszyny, na której pracuje. Prawidłowe wdrożenie TPM pozwala istotnie zredukować liczbę występujących awarii. Trzeba jednak pamiętać, że jest to proces wymagający zaangażowania nie tylko ze strony operatorów czy służby utrzymania ruchu ale również kadry zarządzającej

W trakcie szkolenia uczestnik doświadczy jak krok po kroku przygotować, przeprowadzić i utrzymać wdrożenie systemu TPM w parku maszyn.

 

Zobacz opinię uczestnika

Korzyści dla uczestników

 • prezentacja TPM od strony systemowej
 • zwrócenie uwagi na punkty kluczowe, od których zależy powodzenie wprowadzenia TPM w firmie
 • liczne przykłady obliczeń wskaźników dotyczących TPM
 • przedstawienie narzędzi rozwiązywania problemów wykorzystywanych w zakresie Utrzymania Ruchu

Metody szkolenia

 • Warsztat
 • Interaktywny wykład
 • Przentacja multimedialna
 • Case study
 • Dyskusja
 • Ćwiczenia grupowe i indywidualne

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

1. Co to jest TPM

 • Historia podejścia TPM

2. Dlaczego wprowadzamy TPM

 • Czynniki warunkujące wprowadzenie TPM – 6 rodzajów strat
 • Podobieństwa i różnice pomiędzy TPM a TQM

3. Historia wprowadzania TPM

 • Poszczególne etapy powstawania TPM, który znamy dzisiaj
 • Różne podejścia do kwestii Utrzymania Ruchu w historii

4. Cele, które wyznacza sobie TPM

 • Cele liczbowe
 • Unikalne podejście, które reprezentuje TPM
 • Bezpośrednie korzyści z TPM dla organizacji
 • Korzyści pośrednie z wprowadzenia TPM

5. Najważniejsze wskaźniki TPM : OEE, MTBF, MTTR

 • Pojęcie awarii
 • OEE – Overall Equipment Effectiveness
 • MTBF – Mean Time Between Failures
 • MTTR – Mean Time To Repair

6. Etapy wprowadzania TPM w organizacji – na jakie elementy należy szczególnie zwrócić uwagę

 • Etap przygotowania do wprowadzenia
 • Etap wprowadzania
 • Etap ustanawiania i podtrzymywania systemu

Dzień 2

1. 7 filarów TPM + system 5 S

 • Autonomiczne Utrzymanie Ruchu (Autonomous Maintenance)
 • Wprowadzanie udoskonaleń (Kaizen)
 • Planowanie przeglądów
 • Zapewnienie Jakości (Poka Yoke)
 • Szkolenie
 • TPM dla Biura
 • BHP i Ochrona Środowiska
 • System 5 S jako podstawa 7 filarów TPM

2. Organizacja komórki TPM

 • Struktura komórki TPM
 • Zakres obowiązków na poszczególnych etapach wdrażania TPM

3. Dokumentacja związana z TPM

 • Dokumentacja związana z wprowadzeniem
 • Dokumentacja związana z utrzymaniem

4. Elementy szkolenia operatorów z zakresu TPM

 • Zawartość szkolenia
 • Etapy opracowania szkolenia

5. Prewencyjne Utrzymanie Ruchu – pojęcia ogólne

 • Jak i dlaczego PUR
 • Procedury i zasady związane z PUR
 • Wprowadzenie systemu PUR

6. Zmniejszenie kosztów dzięki TPM

 • Określenie struktury kosztów
 • Eliminacja marnotrawstwa w celu zmniejszenia kosztów

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1.450 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat ukończenia kursu, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiady.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Program szkolenia: pdf

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem