ToolBox Project Managera – warsztaty praktyczne z Zarządzania Projektami

Opis i cel szkolenia

Warsztat realizowany na rzeczywistych projektach zaproponowanych przez uczestników (wybieramy 2-3). Ćwiczone są kluczowe sytuacje całego cyklu projektu. Uczestnicy poznają i ćwiczą metody oraz techniki przydatne w zarządzaniu złożonymi projektami biznesowymi. Warsztat prowadzi uczestnika przez wszystkie istotne zdarzenia, które występują lub (mogą wystąpić) w projekcie, pokazując skuteczne sposoby postępowania.

Adresaci szkolenia

Osoby pełniące rolę kierownika projektu, pretendujące do takiej roli lub osoby nadzorujące projekty, chcący poznać profesjonalne zarządzanie projektem. Również dla osób chcących rozszerzyć swoje kompetencje o rozwiązania praktyczne sprawdzone w wielu projektach.

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy poznają praktyczne sposoby zarządzania projektami (podstawy metodyczne) oraz dobre praktyki i tricki przydatne w trudnym fachu kierownika projektu.

Metody szkolenia

Szkolenia to tak naprawdę intensywny warsztat. Uczestnicy pracują na realnych projektach wykorzystując sprawdzone techniki i narzędzia do zarządzania projektami.

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne – 3 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1-3

Pierwszy dzień poświęcony jest na standaryzację pojęć oraz definiowanie wytypowanych projektów.

Drugiego dnia budowany jest harmonogram oraz ćwiczone zarządzanie harmonogramem w realiach szybko zmieniającego się otoczenia biznesowego.

Trzeciego dnia ćwiczone są odpowiedzi na najczęstsze trudne sytuacje w projektach oraz procesy wspierające.

 

 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami.
  • Standaryzacja pojęć.
  • Podstawowe reguły zarządzania projektami, których nieznajomość szkodzi.
  • Czym jest projekt i dlaczego nie wszystko musi być projektem?
  • Role projektowe (Sponsor Projektu, Kierownik Projektu, Klient Projektu, Członek Zespołu Projektowego, Interesariusz).
 2. Zrozumienie i opisanie projektu. Budowanie Karty Pracy.
  • Karta projektu. Z czego się składa i jak się ją tworzy.
  • Dobre praktyki i sprytne tricki
  • Budowanie karty projektu na 2-3 ćwiczebnych projektach średniej wielkości.
 3. Budowanie harmonogramu i budżetu.
  • Planowanie pracy w projekcie i zarządzanie harmonogramem.
  • Budowanie harmonogramu do ćwiczonego projektu.
  • WBS jako metoda identyfikacji wszelkiej pracy w projekcie.
  • Diagram sieciowy jako model relacji przyczynowo skutkowych w projekcie.
  • Analiza ścieżki krytycznej
  • Graficzne przedstawienie harmonogramu (wykres Gantta). Narzędzia informatyczne przydatne w zarządzaniu harmonogramem.
 4. Zmiana w projekcie i zarządzanie zmianą
  • Czym jest zmiana i dlaczego jest powszechna?
  • Zarządzanie zmianą w projekcie jako jeden z podstawowych procesów zarządczych.
  • Podstawowe informacje związane z zakresem, budżetem i zarządzaniem nimi
  • Omówienie procesu zarządzania zmianą w konkretnych przypadkach prowadzonych projektów i uogólnienie poprzez spisanie „najlepszych praktyk”
 5. Ryzyko w projekcie
  • Czym jest ryzyko w projekcie?
  • Omówienie ryzyka, próba hierarchizacji i operacjonalizacji.
  • Omówienie podstawowych sposobów radzenia sobie z ryzykiem. Stworzenie listy najlepszych praktyk z zakresie zarządzania ryzykiem.
  • Zarządzanie ryzykiem. Czym jest a czym nie jest?
 6. Zarządzanie zdarzeniami nadzwyczajnymi (projekt w kryzysie)
  • Postępowanie w sytuacji kryzysowej.
  • Kto, za co odpowiada?
  • Kryzys, czy nie kryzys – kompetencje i odpowiedzialności?
 7. Podstawowe procesy związane z komunikacją i zarządzaniem dokumentami oraz zespołem projektowym w projekcie.
  • Lista niezbędnych narządzi związanych z komunikacją, dokumentami i zarządzaniem personelem w projektach.
  • Tricki i techniki zarządzania ludźmi w projekcie.
  • Wypracowanie dokumentów zgodnych z najlepszymi praktykami.
  • Ćwiczenie kilku wybranych sytuacji problemowych związanych z zarządzaniem w projekcie.
 8. Procesy związane z zamknięciem projektu.
  • Przegląd wymagań opisanych dokumencie opisującym projekt.
  • Formalne zamknięcie prowadzonych przez cały warsztat ćwiczebnych projektów.
 9. Runda podsumowująca i zamkniecie szkolenia. Rozdanie zaświadczeń.

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00