Szkolenie: Sztuka prowadzenia prezentacji z wykorzystaniem programu MS PowerPoint

Opis i cel szkolenia

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które już pracowały z MS PowerPoint. Podczas szkolenia Uczestnicy utrwalą dobre przyzwyczajenia związane z pracą w programie. Szkolenie rozpocznie się od przypomnienia podstaw programu, aby z każdym kolejnym etapem zwiększać poziom zaawansowania. Po szkoleniu każdy Uczestnik będzie potrafił sprawnie posługiwać się programem, począwszy od najprostszych elementów aż do zaawansowanych analiz biznesowych.

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili:

 • poznasz i zrozumiesz zasady podstawowych i zaawansowanych funkcji arkuszy MS PowerPoint,
 • nauczysz się jak budować szablony dokumentów,
 • nauczysz się posługiwać tabelami przestawnymi
 • będziesz potrafił dostosować MS PowerPoint do własnych potrzeb.

Metody szkolenia

Szkolenie oparte jest głównie na ćwiczeniach praktycznych, przeplatanych krótkimi wprowadzeniami do tematu.
Uczestnicy w czasie szkolenia aktywnie ćwiczą zarówno przed kamerą jak również wykorzystując program MS PowerPoint.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe – 16 godzin dydaktycznych

Program szkolenia

Dzień 1

1. Zasady tworzenia prezentacji w programie PowerPoint:
 • kreacja czytelnych i przejrzystych prezentacji,
 • formatowanie tekstu.
2. Tworzenie:
 • oraz wykorzystanie schematów i projektów,
 • i modyfikowanie wzorców slajdu,
 • animacji obiektów na slajdach i ustalanie ich kolejności,
 • tworzenie prezentacji przenośnej,
3. Wstawianie:
 • tabel Worda i Excela,
 • wykresów Excela,
 • animowanie serii wykresu,
 • obiektów utworzonych w innych programach,
 • klipów multimedialnych,
 • dodawanie dźwięków,
 • rysunków bitmapowych i wektorowych,
 • wykorzystanie elementów znalezionych w zasobach WWW,
 • osadzanie obiektów z innych programów z wykorzystaniem techniki OLE.
4. Wykorzystanie układów slajdów:
 • numerowanie,
 • dokumentowanie slajdów,
 • przyciski Akcji i ich wykorzystanie,
 • ustawianie przejść między slajdami,
 • niestandardowe przejścia między slajdami,
 • ustawianie tempa przechodzenia między slajdami i ewentualna pętla,
 • przygotowanie prezentacji do druku.
5. Zaawansowane możliwości MS PowerPoint:
 • niestandardowe metody tworzenia prezentacji,
 • zarządzanie slajdami za pomocą odpowiednich widoków,
 • zasady tworzenia hiperłączy do dokumentów pakietu Office,
 • zasady tworzenia hiperłączy do stron lub serwisów WWW.
6. Nagrywanie wcześniej przygotowanych prezentacji na kamery.

Dzień 2

1. Analiza scenek video z poprzedniego dnia.
2. Zasady prezentacji:
 • ustawienie sali,
 • poruszanie się po sali,
 • praca z pomocami audio-video,
 • komunikacja werbalna,
 • komunikacja niewerbalna,
 • przedstawianie danych statystycznych i liczbowych,
 • wizualizacja danych liczbowych,
 • notatki podczas prezentacji.
3. Radzenie sobie z grupą:
 • budowanie pierwszego wrażenia,
 • techniki perswazji i oddziaływania na grupę,
 • dostosowanie do grupy,
 • zjednywanie i radzenie sobie z problematycznymi słuchaczami,
 • zaangażowanie słuchaczy podczas prezentacji,
 • asertywna postawa,
 • dyscyplina czasowa.
4. Przygotowanie własnych prezentacji w oparciu o nowo zdobyte umiejętności (feedback).

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00