Szkolenie: Supply Chain Management – Zarządzanie Łańcuchem Dostaw

Opis i cel szkolenia

Firmy się rozwijają, kompleksowość produkcji rośnie, łańcuchu popytu zmieniają się dynamicznie, a kliencie oczekują coraz krótszych czasów dostaw. Takie środowisko pracy to codzienność dla menadżera łańcucha dostaw, jednak aby osiągnąć w nim sukces własny oraz organizacji nieustannie trzeba poszerzać swoją wiedzę i poznawać dobre praktyki.

Szkolenie „Zarządzanie łańcuchem dostaw”, stworzone zostało w celu omówienia filarów wiedzy o tej dyscyplinie oraz poznania standardów i dobrych praktyk z tego obszaru. Szkolenie oparte jest o standard wiedzy ASCM® (APICS®).

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do działania we współczesnym świecie dynamicznie zmieniających się łańcuchów popytu i podaży.

 

Korzyści dla uczestników

Ukończenie szkolenia pozwala na zdobycie całościowego spojrzenia na zarządzanie łańcuchem dostaw, poznanie standardów wiedzy z tego obszaru oraz poznanie dobrych praktyk. Wszystkie elementy szkolenia mają praktyczne zastosowanie oraz są poparte praktycznymi przykładami.

Metody szkolenia

 • warsztaty
 • wykład
 • ćwiczenia
 • prezentacja multimedialna
 • case study

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1 i 2

1. Wprowadzenie do Zarządzania łańcuchem dostaw:

 • Podstawowe przepływy w organizacji,
 • Czym są łańcuchu dostaw i jak kształtują organizację,

2. Cel zarządzania łańcuchem dostaw w organizacji:

 • Łańcuch dostaw jako centrum dostarczania wartości w firmie,
 • Łańcuch dostaw jako budowanie relacji z partnerami zewnętrznymi i wewnętrznymi,

3. Funkcja menadżera łańcucha dostaw:

 • Model 3V,
 • Popyt zależny i niezależny,
 • Punkt rozprzężenia zamówienia,

4. Podstawowe środowiska produkcyjne i ich omówienie:

 • Produkcja na zapas,
 • Złożenie na zamówienie,
 • Produkcja na zamówienie,

5. Cykl życia produktu i jego wpływ na łańcuchy wartości w firmie:

 • Model cyklu życia produktu i jego wpływ na środowisko produkcyjne,
 • Zarządzanie zmianą produktową w łańcuchu,

6. Wydajny kontra responsywny łańcuch dostaw:

 • Dwa podstawowe typy łańcuchów,
 • Dopasowanie środowiska produkcyjnego do typu łańcucha,
 • Dyferencjacja łańcuchów dostaw w organizacji,

7. Etapy rozwoju łańcucha dostaw w przedsiębiorstwie:

 • Droga rozwoju łańcucha dostaw w organizacji,
 • Inwestycje w systemy, a rozwój SCM,

8. KPI w SCM:

 • Dobór KPI do środowiska produkcyjnego,
 • Wprowadzenie do modelu SCOR,

9. Hierarchia planowania i kontroli produkcji:

 • Omówienie hierarchii planowania i kontroli produkcji,
 • Priorytety rozwiązywania problemów,

10. IT w zarządzaniu łańcuchem dostaw:

 • Klasy systemów wspomagające zarządzanie łańcuchem dostaw,
 • Aktualne trendy w rozwoju systemów wspierających planowanie,

11. S&OP – początek podróży.

 • Omówienie procesu S&OP,
 • Wejścia i wyjścia procesu,
 • Jak rozpocząć wdrożenie w organizacji,

12. Prognozowanie – jak wyznaczyć strukturę i dobrać metodę:

 • Co prognozować i jak prognozować,

13. Plan produkcji – wstęp do harmonogramowania:

 • Czym jest plan produkcji i plan sprzedaży,
 • Czym jest główny harmonogram produkcji,
 • Planowanie zasobów (materiałów i zdolności) na poziomie głównego harmonogramu,

14. SCM w świecie post-Covid:

 • VUCA rzeczywistość i jej wpływ na zarządzanie łańcuchami dostaw.

Zagadnienia z obszarów S&OP, harmonogramowania oraz zarządzania zapasami pogłębiane są w osobnych modułach, tworząc w ten sposób kurs obejmujący swoją rozpiętością ramy hierarchii planowania i kontroli produkcji.

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00