Szkolenie: Standaryzacja pracy – doskonalenie procesów

Opis i cel szkolenia

Wstęp : standaryzacja jest jednym z elementów działania przedsiębiorstw, który zapewnia realizację długoterminowych założeń dotyczących utrzymania jakości, powtarzalności, bezpieczeństwa oraz czasu realizacji produktów lub usług. Standaryzacja pozwala na wypracowanie najlepszych praktyk, które pozwolą na utrzymanie jednakowego poziomu obsługi Klienta, bez względu na ilość i kompleksowość składanych zamówień. Elementy standaryzacji są stosowane z równym powodzeniem w przypadku produkcji masowej, jak i restauracji szybkiej obsługi lub call center. Ważne jest jednak wypracowanie takich standardów, które będą stosowane ze zrozumieniem przez wszystkich pracowników. Wypracowanie standardów w odpowiedni sposób pozwala na ich doskonalenie zgodnie z założeniami cykli SDCA i PDCA.

Cel szkolenia : przedstawienie zalet oraz wymagań standaryzacji działań tak aby uczestnicy byli w stanie wyróżnić najważniejsze elementy wymagające standaryzacji oraz wybrać odpowiednią metodę standaryzacji w zależności od charakteru opisywanej operacji lub działania. Dodatkowo, szkolenie to przedstawia elementy kluczowe gwarantujące wprowadzenie efektywnego systemu standaryzacji w firmie.

Korzyści dla uczestników

Co uczestnicy będą wiedzieli :

 • jakie warunki muszą zostać spełnione aby wprowadzać system działań opartych na standaryzacji pracy
 • jakie są kluczowe elementy tworzenie i podtrzymywania standardów
 • w jaki sposób szkolić pracowników ze stosowania standardów pracy

Co uczestnicy będą umieli :

 • określić wymagania, które muszą być spełnione, aby standaryzacja mogła być wprowadzona w wyznaczonych obszarach
 • przygotować dokumentację gwarantująca przestrzeganie i udoskonalanie standardów (arkusze pracy standaryzowanej, instrukcje postępowania)
 • wybrać obszary działania wymagające wprowadzenia standardów zachowań (np. przełożonych)

Korzyści :

 • prezentacja metodyki wprowadzania standaryzacji działań, która może zyskać nie tylko akceptację użytkowników (pracowników), ale przede
 • wszystkim zapewnić wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa (podniesienie wydajności, znaczne podwyższenie jakości, polepszenie organizacji pracy)
 • przedstawienie kluczowych punktów gwarantujących wprowadzenie efektywnego systemu standaryzacji w firmie

Metody szkolenia

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez:

 • pracę w małych grupach,
 • dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia,
 • studia przypadków,
 • pracę indywidualną,
 • symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną.
 • realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości uczestników
 • trening poprzez doświadczenie, uczestnicy ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych z trenerem.
 • trening poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

1. Sytuacja standardowa i niestandardowa

 • plusy i minusy standaryzacji
  a) określenie wpływu sytuacji standardowych i niestandardowych na jakość i bezpieczeństwo
  b) czynności proste i trudne w ustandaryzowaniu
  c) rodzaje standaryzacji
  d) przykładowe instrukcje pracy standaryzowanej
 • elementy właściwej standaryzacji
  a) rodzaje informacji umieszczanych w instrukcjach pracy standaryzowanej
  b) sposób pisania instrukcji pracy (standardów)
  c) błędy popełniane podczas tworzenia dokumentacji

2. Wymagania standaryzacji

 • zaangażowanie personelu
 • aktualizacja i monitoring
 • udoskonalenie standaryzacji

3. Yokoten – dzielenie się najlepszymi praktykami

 • powielanie najlepszych praktyk – z jakich metod korzystać
 • cykle SDCA / PDCA w przypadku standaryzacji
 • proces efektywnej komunikacji wypracowanych standardów

Dzień 2

4. Szkolenie pracowników

 • przygotowanie szkolenia – opracowanie dokumentacji (arkusze pracy, OPL, itp.)
 • prowadzenie szkolenia – kompetencje Instruktora
 • walidacja umiejętności pracowników – matryce kompetencji

5. Raportowanie w formacie A3 (standaryzacja komunikacji)

 • schemat raportu A3
 • wykorzystanie raportu A3 w ramach działań : projektowych, standaryzacji, doskonalących

6. Podsumowanie szkolenia

 • sesja pytań i odpowiedzi

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00