Szkolenie: SPC – Statystyczna Kontrola Procesu – poznaj i kontroluj zmienność swojego procesu

cena netto: 1.600 zł /os
 • 28 - 29 października 2024 Katowice
Park Hotel Diament Katowice**** zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf
Leszek Skórniewicz_One Step Up
Ekspert prowadzący

Leszek Skórniewicz

Narzędzia jakościowe

Ukończył studia z tytułem magistra inżyniera chemii ze specjalnością inżynieria chemiczna, na Politechnice Krakowskiej. W swojej karierze zawodowej miał okazję pracować na stanowiskach Mistrza zmiany, Technologa, Pełnomocnika Jakości, Dyrektora Produkcji m.in. w branży okiennej i automotive. Jego projekty wspierały także sektor publiczny, bankowy i telekom. Posiada certyfikaty audytora wiodącego systemów zarządzania jakością ISO 9001, środowiskiem […]

Opis i cel szkolenia

Statistical Process Control, czyli Statystyczne Sterowanie Procesem (ang. SPC, pol. SSP) jest to kontrolowanie procesu za pomocą narzędzi statystycznych.

Wszystkie elementy składowe tworzące strukturę procesu mają prawo do zmienności. Metoda statystycznej kontroli procesu (SPC) to jedno z najlepszych rozwiązań pozwalające z pomocą narzędzi statystycznych określić z jaką zmiennością procesu mamy do czynienia. W efekcie czego możemy podejmować właściwe działania do jej  ograniczenia.

Cel szkolenia

Celem warsztatów jest dostarczenie uczestnikom praktycznych umiejętności doskonalenia procesów łańcucha dostaw z wykorzystaniem narzędzi SPC. W trakcie zajęć omówimy rodzaje zmienności procesów produkcyjnych i usługowych, możliwości ich opisu  statystycznego, budowę i wykorzystania kart kontrolnych tak aby spełnić wymagania klienta dla produktu lub usługi.

Zobacz warsztat VSM

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy warsztatów pozyskają:

 • Praktyczne umiejętności doskonalenia efektywności biznesowej procesów z wykorzystaniem narzędzi: Pareto, Histogram, Karty Shewarta,
 • Praktyczne umiejętności doboru i stosowania narzędzi doskonalenia procesów takich jak Ischikawa, FTA, Burza mózgów,
 • Praktyczne umiejętności doskonalenia procesów z zastosowaniem rozwiązań Lean Manufacturing, 

Uczestnicy warsztatów zapewnią Firmie:

 • Zwiększenie efektywności i poprawę wyniku biznesowego procesów,
 • Eliminację kosztów występowania wad,
 • Poprawę jakości wytwarzanych wyrobów,
 • Zmniejszenie zmienności procesów łańcucha dostaw i zwiększenie ich przewidywalności.
 • Poprawę komunikacji uczestników procesów.

Metody szkolenia

 • warsztaty i ćwiczenia praktyczne
 • prezentacja multimedialna,
 • inspirująca dyskusja na przykładach,
 • studium przypadku.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

 

Program szkolenia

Dzień 1-2

 

1.   Zarządzanie procesem – budowanie łańcucha wartości procesowej

 • Zmienność w procesie – definicja
 • Statystyka przemysłowa – praktyczne możliwości opisu zmienności procesu

2.   Karta kontrolna – podstawowe narzędzie w pracy ze zmiennością – budowa i logika działania

3.  Rodzaje kart kontrolnych

 • Karta wartości indywidualnych – budowa i zastosowanie
 • Karta wartości średnich i rozstępów (X-R) – budowa i zastosowanie

4.  Monitorowanie procesu z zastosowaniem Kart Schewarta – Warsztat praktyczny

5.  Rodzaje zmienności w procesie – podejście do prowadzenia działań usprawniających

 • Przyczyna, skutek i symptom w logice przyczynowo skutkowej
 • Stabilność a zdolność procesu

6.  Zdolność procesu i wskaźniki – Cp. Cpk

7.  Projektowanie kart kontrolnych w oparciu o wymaganą zdolność procesu

 • karta kontrolna a zdolność procesu – metoda projektowa i analityczna

8.  Wdrażanie i utrzymanie SPC w procesie produkcyjnym lub usługowym – warsztat

9.  Problemy w pracy z SPC – podsumowanie

 

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1600 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia
 • 28 - 29 października 2024 Katowice
Park Hotel Diament Katowice**** zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00